Delite
Ići dole
avatar
MustraBecka
Ženski
Datum upisa : 11.12.2008

Ikebana

taj Ned Sep 27, 2009 4:16 am
Ikebana

Sama reč ikebana može se prevesti kao cvetni aranžman ali i kao živi cvet.
Prava ikebana uveliko se razlikuje od običnog aranžmana. Osnovna je
razlika između aranžmana i ikebane u duhovnoj pozadini iz koje
proizilazi slaganje cveća i koja aranžmanu daje pravi izraz. Religiozni
cilj ikebane je neka vrsta puta prema spoznaji. Odatle su se i razvili
različiti stilovi ikebane. Kad Japanac promatra cvet on u njemu vidi
prirodu, snagu zemlje i blagoslov sunca. Osećaj harmonije u svemu
živome je smisao ikebane. Tokom vremena ikebana je izgubila mnogo od
religioznog značenja a posebno se značenje pridaje proučavanju prirode.
Ikebana se temelji na ljubavi prema liniji, koja je tipično obeležje
japanske umetnosti.Za mene je ovo prava umetnost i oduševljava me. Pokušala sam nekoliko puta, ali nisam baš bila zadovoljna rezultatima svog uratka
avatar
MustraBecka
Ženski
Datum upisa : 11.12.2008

Re: Ikebana

taj Ned Sep 27, 2009 4:18 am
Istorijski razvoj ikebane

Do 6. veka u Japanu je vladao šintoizam, prirodna religija čiji je simbol
bio oblikovan u slavoluk. Godine 525. iz Kine preko Koreje u Japan
prodire budizam, međutim ni on nije istisnuo šintoizam. U budističkim
hramovima nalaze se velike i stalne cvetne žrtve (kuge) koje su uređene
u trostrukom nizu. Broj tri, trokut, uvijek se nalazi u srcu ikebane.
Redovnik Senmo prinio je u hramu Rokakudo, u Kyotu, bogu zaštitniku
princa Shotokua cvetnu žrtvu posebna oblika. On je cveće složio na
poseban način od kojeg je nakraju nastao najstariji oblik ikebane
nazvan isprva tatebana a kasnije rikka (uspravno cveće). Reč je o
strogo uspravnim granama koje se uzdižu iznad velikih bronzanih vaza.
Ujedinjuje se osam grana oko jedne glavne grane, koja visoko strši u
sredini i predočava nebo shin. Rikka je u osnovi trougaona, a pokazuje
čudo prirode.Ti aranžmani potiču od zamisli da cveće treba aranžirati
tako da predočava Shumisen svetu planinu svih poklonika budizma. U
rikki se borovo drvo visine 1.5 do 2 m. uvek smešta u središte vaze.
Drvo predočava lepotu japanskih predela. Osim bora za aranžmane rikke
najvažniji su cedar, čempres i bambusova trska. Senmo je podučavao i
druge redovnike svom načinu slaganja cveća, pa i danas postoji škola
ikebane koja se zove Ikenobo ikebana po hramu u kojemu se nalazi. Rikka
se danas smatra antičkim oblikom umetnosti. U 12. stoleću na religiozni
život u Japanu utiče zen, iz kojeg se razvila budistička sekta zen
(škola meditacije) koja je smisao čoveka tražila u apsolutnoj harmoniji
s temeljem sveta, uz potpuno odricanje od vlastitog ja. Tada nastaje
novi oblik ikebane nazvan seika. Ti su aranžmani manji i jednostavniji
a prema određenim pravilima slažu se samo 3 određene grane. Stvaralačke
principe Seike predočava po jedna grana: prva je nebo, druga zemlja a
između njih se nalazi ona treća grana koja je simbol čoveka. U 16.
stoleću u vreme nastajanja čajana, majstori u pripremanju čaja dali su
slobodniji izraz svojim kompozicijama bilja. Nastaje novi stil ikebane,
koji se naziva nageire ili heike što znači ubačeno cveće. Slaže se
rahlije i u visoke vaze. Nageire pridaje posebno značenje naturalizmu
ili mogućnosti da aranžer napravi kompoziciju koja nagovešta prirodan
rast cveća. Uporedno s tim stilom uvedena su i tri pravila:
-Stabiljka stoji odvojeno kako bi došao do izražaja njen prirodni rast
-Stabiljke i grane mogu se ukrstati ako su prirodno velike
-Nageira
pridaje veliko značenje ne samo delovima nego celini aranžmana, a da bi
se poboljšao dojam dobro napravljene celine mogu se odrezati neki
listovi, grane čak i cvetovi.
Osnovna zamisao uvek je naglašena.
Nageire je jednostavan i prirodan način aranžiranja kojem je svrha naći
i izraziti prirodnu lepotu bilo čime što je pri ruci. U 19. stoleću
nastaje moribana (nagomilano cveće). Aranžmani se slažu u plitkim
posudama, a budući da prate prirodan oblik rasta nazivaju se i cvetni
grm. Koristi se obilje lišća i cveća. Moribana oponaša prirodu, težeći
tome da u minijaturnome obliku prikaže neki dio prirode ili vrt.
Moribana je stil koji dopušta da do izražaja dođe individualnost biljke
i umetnika, samo se uvek mora paziti da budu jasni odnosi između tri
glavne grane. Osim osnovnog oblika moribane postoje izvrnuti, kosi i
viseći oblik. Prva glavna grana viri iz posude prema van. Linija
aranžmana ne sme biti kruta nego mora padati u blagom luku. Drugu
glavnu granu treba dosta skratiti i postaviti je sa strane ispred shin
grane. Treća je glavna grana postavljena najviše, kratko je rezana,
nalazi se iznad tačke učvršćenja i treba delovati grmoliko. Oblici
moribane mogu se menjati na razne načine jer nema pravila koja
propisuju koliko delova treba iskoristiti pri slaganju.

avatar
MustraBecka
Ženski
Datum upisa : 11.12.2008

Re: Ikebana

taj Ned Sep 27, 2009 4:19 am
Kompozicija ikebane

Kompozicija ikebane je linearna i sastoji se od najneobičnijih grana. Nijedan se
aranžman ikebane ne može prihvatiti ako na neki način ne nagoveštava i
godišnje doba i neprestani rast biljaka koje se koriste u tu svrhu.
Koristi se sledeći materijal:
-Za prošlost: rascvetali cvetovi, plodovi i suho lišće
-Za sadašnjost: polurascvetali cvetovi ili već oblikovani listovi
-Za budućnost: pupoljci, koji nagoveštaju život
Izrađuju se razne vrste aranžmana ovisno o godišnjem dobu. Proletni aranžmani su
puni razdraganih linija, letni su bogati i raširenih grana, za jesen
proređeni i raštrkani, a za zimu sneni i pomalo setni aranžmani.
Japanci najviše vole cveće koje u vreme aranžiranja raste u vrtu, šumi
ili polju. Najomiljeniji su zatvoreni pupoljci.
avatar
MustraBecka
Ženski
Datum upisa : 11.12.2008

Re: Ikebana

taj Ned Sep 27, 2009 4:20 am
Osnovni principi slaganja ikebane

Umetnost slaganja ikebane temelji se na svojim pravilima s obzirom na liniju,
ritam i boji kao sredstva za dočaravanje biljnog rasta. Naglašeni su
principi aranžiranja 3 glavne linije a to su nebo, zemlja i čovek. To
je osnova ikebane. Najznačajnija linija je stabiljka koja simbolizira
nebo. Ta stabljika je središnja linija celog aranžmana. Duzina nebeske
grane mora iznositi jedan i po do dva promera posude (moribana), plus
jedna visina posude, odnosno jedna i po do dve visine posude (nageira).
čovekova grana duga je tri četvrtine nebeske grane, dok treća glavna
grana, grana zemlje iznosi polovicu nebeske grane. Za slaganje i
postavljanje grana postoje različita rešenja. U školama ikebane (kojih
u Japanu ima mnogo) uče se tzv. osnovne forme. Najpre se učvrsti prva
glavna grana shin. Grana mora težiti prema gore, lagano povijena ulevo.
Druga glavna grana mora podupirati prvu, dolazi na levu stranu
aranžmana i to 40 do 45 stepeni nagnuta prema napred. Treća grana mora
uspostaviti ravnotežu i zbog toga se postavlja nadesno otprilike 70 do
75 stepeni. Zamislimo li tačke između grana one će praviti raznostrani
trougao. Sve grane moraju biti dobro učvršćene u držač kako bi
izgledalo da sve stabljike rastu iz istog mesta. Pre aranžiranja
ispituje se oblik i veličina posude u kojoj će se aranžirati jer o
njezinoj veličini ovisi dužina grana. Većina grana ili cvetova imaju
suvišne delove koje treba odrezati. Da bi cveće ostalo duže sveže
Japanci koriste metodu mizuriki ili kosi rez. Na taj se način izbegava
ulazak zraka u stabljiku pa stabljika bolje upija vodu.

avatar
MustraBecka
Ženski
Datum upisa : 11.12.2008

Re: Ikebana

taj Ned Sep 27, 2009 4:21 am
Ikebana u životu savremenog Japanca

Ikebana je sastavni deo duhovnog života Japanca. Ta se umetnost slaganja cveća
uči u školi. Prilikom ispita uvek je u središtu pažnje duhovni odnos
prema ikebani, a zatim osnovna pravila i veštine. U tipičnim japanskim
prostorijama za dnevni boravak postoji tokonomo niša u koju se često
postavljaju veliki aranžmani. Ako nema tokonoma na posebne police
postavljaju se manji kosi ili viseći aranžmani. Prostorije za dnevni
boravak nameštene su na zapadnjački način i ukrašavaju se ikebanama.
Nakon 2. svetskog rata razvija se slobodni stil. On povezuje
naturalistički i apstraktni stil. Za aranžmane ta dva stila koristi se
biljni materijal poštujući njegovu lepotu i bit kvalitete svakog
materijala. Slobodni stil pruža neograničene mogućnosti. Pri izradi
aranžmana ne poštuju se pravila slaganja. Takva dela postavljaju se u
velikim predelima poput banaka, hotela itd. Moderni umetnici misle da
su potrebni novi nekonvencionalni oblici izražavanja kojima se mogu
izraziti misli i osećaji čoveka modernog doba te novi pogledi i način
života. Ikebana je u Japanu priznata umetnost i razvija se uporedno s
ostalim granama stvaralačke umetnosti.
avatar
MustraBecka
Ženski
Datum upisa : 11.12.2008

Re: Ikebana

taj Ned Sep 27, 2009 4:21 am
avatar
MustraBecka
Ženski
Datum upisa : 11.12.2008

Re: Ikebana

taj Ned Sep 27, 2009 4:28 am

Ikebana je više od jednostavnog stavljanja cveća u vazu. To je umetnička forma u kojoj se priroda i čovek spajaju u jedno. Suprotno
od cvetnog aranžmana kao skupa jednobojnih ili raznobojnih cvetova,
ikebana ističe i druge delove biljke kao što su stabljike i lišće.
Posebna pažnja pridaje se obliku, liniji i formi.

Iako umetnost ikebane predstavlja kreativno izražavanje, ona ipak ima odredjena pravila.
Osnovno pravilo je da svi elementi ikebane treba da budu organskog porekla (grančice, lišće, trava, cveće).
Zatim
da ikebana odražava minimalizam, odnosno da aranžman sadrži minimalan
broj cvetova rasporedjenih izmedju grančica i lišća.
Struktura
japanske ikebane je bazirana na raznostraničnom trouglu čiji uglovi
predstavljaju glavne tačke ikebane označene obično sa tri grančice.
Ove tri „tačke" u nekim školama ikebane predstavljaju nebo, zemlju i čoveka, a u nekim sunce, mesec i ljubav i zemlju.
Posuda u koju se smešta aranžman je takodje veoma bitan element cele
kompozicije i različite vrste zemljanih posuda (keramike) mogu biti
korišćene.
Spiritualni aspekt ikebane je veoma važan. Tišina tokom bavljenja ikebanom je tako reći obavezna.
Vreme
posvećeno izradi ikebane je vreme kada postajemo svesni svih lepota
prirode na koje obično ne obraćamo pažnju zbog našeg brzog načina
življenja. Čovek postaje strpljiviji i tolerantniji.
Ikebana je umetnost koja nas približava prirodi i koja doprinosi relaksaciji uma, tela i duše.
avatar
MustraBecka
Ženski
Datum upisa : 11.12.2008

Re: Ikebana

taj Ned Sep 27, 2009 4:31 am


Evo nekoliko saveta kako da vaša ikebana bude posebna i drugačija, ali i par „recepata" za njeno pravljenje.
- Kod aranžmana u staklenim posudama u vodu možete dodati kamenčiće u bojama. Uskladite ih sa dominantnom bojom cveća.
- U široke staklene vaze potopite grudvu zgužvanog celofana. On pod vodom izgleda kao led, što deluje veoma dekorativno.
- Za plutajuće aranžmane u vodu stavite plastične kristale, sasvim malo
vode u staklenoj posudici i cvet ili dva. Plastični kristali će
aranžmanu dati poseban izgled.
- U staklenoj vazi savršeno izgledaju dekorativni kamenčići. Ne morate
da ih kupujete da bi napravili lepu ikebanu, naprotiv, u staklenoj vazi
savršeno izgledaju kamenčići i školjke koje ste skupili i doneli sa
mora. Možete da iskoristite i perlice, komade plastičnog nakita u boji
cveća. Ideja je bezbroj, zato eksperimentišite!

Ikebana u kuhinji

Kuhinja je prostorija koja ima praktičnu namenu, a ikebana u nju može
da unese iznenađujući element dekorativnosti. U ovom slučaju, aranžman
je jednostavan, bez grana koje idu u širinu i smetaju u obavljanju
kuhinjskih poslova. Gladiole i gerberi su savršen spoj za ovu
varijantu. Gladiole su uspravne i idealno izgledaju u buketu.

Svetlo i tama

Veliki kontrast između tamne posude i mekoće tepiha ili sofe stvara
dramatičan utisak koji ne može da prođe neprimećeno. Aranžman možete da
smestite na stočić, dovoljno nisko da ljudi koji sede na sofi mogu da
gledaju jedni u druge i da pričaju. Neka vam oblik vaze prati oblik
stočića. Tako ćete napraviti preko potreban sklad u centru prostorije.
Grane azaleje koje se pružaju daleko izvan posude privlače poglede i
aranžman čine delom prostora koji ga okružuje. Ovakav tip ikebane je
idealan za prostrane i prozračne prostorije.

Kocka vedrine

Lale sa ukrasnom zelenom travom izgledaju vrlo elegantno u pravougaonoj
staklenoj vazi. Ne zna se šta je lepše, spoljašnji deo stabljike i
cveta lale ili unutrašnji koji proviruje kroz ukrasne kristale kojima
je ispunjen donji deo vaze.

Klasična elegancija

Cvetni aranžman na stalku je sinonim klasične elegancije. Može da
postane savršen ukras na stilskoj ili modernoj komodi. Da bi delovao
raskošno, potrebno je da u njega stavite više vrsta cveća i zelenila
koje treba pobosti u dobro natopljen cvećarski sunđer. Sa cvećem
krupnih glavica pomešajte i neko sitnije kao što je ornitogaluma. Po
ivicama pobodite grane sa više listova, i prvo uz njih stavljajte cveće
na dužim stabljikama. Ka unutra stavljajte sve manje lisnatih grana, a
sve više cvetova.
avatar
MustraBecka
Ženski
Datum upisa : 11.12.2008

Re: Ikebana

taj Ned Sep 27, 2009 4:37 am
U starim stilovima se tezi preslikavanju prirode dok se novi temelje na skladu boja, eleganciji linija i ravnotezi oblika.
Tradicionalni nacin aranziranja ikebana se sve manje primenjuje, cak se
mogu videti tradicionalne ikebane predstavljene na novi moderniji
nacin. Savremene ikebane se prave bukvalno od svega sto majstorima
aranziranja dodje u ruke. Tako da mnoge vise podsecaju na skulpturu
nego na ikebanu. U njima se velika paznja posvecuje formi, prave se
neobicne forme koje ne imitiraju prirodu nego neobicne oblike da bi se
dobila sto efektnija
avatar
MustraBecka
Ženski
Datum upisa : 11.12.2008

Re: Ikebana

taj Ned Sep 27, 2009 4:37 am
avatar
MustraBecka
Ženski
Datum upisa : 11.12.2008

Re: Ikebana

taj Uto Mar 02, 2010 10:09 pm
avatar
MustraBecka
Ženski
Datum upisa : 11.12.2008

Re: Ikebana

taj Uto Mar 02, 2010 10:18 pm
Ikebana,
kreativna umetnost koja za materijal koristi zive ili suve biljke.
Sustina gotovog aranzmana je lepota koju cini kombinacija prirodnih
boja i gracioznih oblika biljnog sveta, skrivajuci u sebi neko dublje
znacenje.


Ukoliko ste nameravali da se oprobate u ovoj umetnosti, na
ovim stranicama vam dajemo nekoliko kratkih uputstava za pocetak.
Ukoliko bas niste razmisljali o ikebani, mozda ce vas nas tekst
potstaci na to...


Pribor za izradu ikebane:

 • Posuda - moze biti plitka, duboka, ovalna, cetvrtasta... Zavisi od oblika aranzmana koji zelite da postignete.
 • Drzac za biljke - KENZAN, drveni stapici, zica...
  Kenzan je postolje sa ravnomerno rasporedjenim siljcima koje se koristi
  uglavnom za aranzmane u ravnim, plitkim posudama. Za duboke posude i
  nagnute oblike koriste se ukrsteni drveni stapici, zica isl.
 • makaze za ikebanu, ali mogu posluziti i obicne bastenske makaze. Vazno je samo da su dovoljno ostre.


  Biljke koje se koriste za ikebanu mogu se podeliti na cetiri grupe, prema obliku:

  1) USPRAVNI oblik: biljke koje rastu uspravno (cempres, nandina,
  pampas trava, perunika, ljiljan, gladiola, hrizantema, lala, amarilis,
  trska, sunovrat...)

  2) NAGNUTI oblik: Biljke koje imaju iskosene ili savijene grane
  (azaleja, magnolija, sljivin cvet, jorgovan, kamelija, hortenzija,
  javorov list, vrba, dunja, palmin list, ruza...)

  3) RAVAN oblik: Biljke sa kratkim stabljikama ili granama (lopoc,
  macuhica, tratincica, kadifa, begonija, orhideja, suncokret, kacik,
  zmajeva krv, gardenija, ciklama, kamelija...)

  4) VISECI oblik: Biljke sa visecim granama (zalosna vrba,
  glicinija, forzicija, brsljan, spirea, mimoza, asparagus, ruza
  puzavica, vinova loza, zutilovka...)

  Na osnovu ovih oblika zavisi i koji stil u oblikovanju ikebane ce biti primenjen.


  POCETAK ARANZIRANJA

  Oblik
  aranzmanu daju tri glavne stabljike, nejednake duzine, postavljene u
  raznim smerovima: ŠIN (najduza grana 1), SOE (grana 2) i TAI (grana 3
  najmanje duzine). Pomocne stabljike - NEIME upotpunjuju aranzman,
  dajuci mu eleganciju, boju i harmoniju.

  Duzina glavnih stabljika zavisi od velicine posude:

  PRVA GLAVNA (NAJDUZA) STABLJIKA - ŠIN:
 • okrugla posuda - DVOSTRUKO VECA OD ZBIRA PRECNIKA I VISINE POSUDE
 • pravougaona ili ovalna posuda - ZBIR DUZINE, SIRINE I DVOSTRUKE VISINE POSUDE
 • cetvrtasta posuda - DVOSTRUKI ZBIR VISINE I DUZINE DIJAGONALE POSUDE

  DRUGA GLAVNA STABLJIKA: 3/4 duzine NAJDUZE STABLJIKE

  TRECA GLAVNA (NAJKRACA) STABLJIKA: 3/4 duzine DRUGE GLAVNE STABLJIKE

  POMOCNE STABLJIKE - retko se desava da glavne stabljike u potpunosti
  zadovoljavaju zahteve aranzmana. Treba upotrebiti onoliko pomocnih
  stabljika, koliko je potrebno za postizanje efekta. I njihove duzine su
  RAZLICITE.

  CVETOVI U PODNOZJU - postavljaju se u zamisljenu senku koju stvaraju
  glavne grane, pa predstavljaju sredisnju tacku celog aranzmana.


  Za pocetak, mozete se oprobati u pravljenju svog prvog
  aranzmana, a u sledecim izdanjima GARDENA opisacemo vam i neke od
  stilova u pravljenju ikebane.


  Dva osnovna su MORIBANA oblik - ikebane u niskim posudama i NEGIRE oblik - ikebane u visokim posudama
 • avatar
  MustraBecka
  Ženski
  Datum upisa : 11.12.2008

  Re: Ikebana

  taj Uto Mar 02, 2010 10:20 pm
  IKEBANA
  MORIBANA - USPRAVNI OBLIK


  MORIBANA oblik zahteva plitke, odnosno niske, siroke posude, za razliku od NEGIRE oblika, koji koristi visoke i uske.

  PRVA GLAVNA GRANA: Uspravna postavljena na zadnji deo kenzana.


  DRUGA GLAVNA GRANA: Postavlja se na sredinu jedne stranice kenzana i nagnuta je napred za 25*


  TRECA GLAVNA GRANA: Postavlja se na prednji deo kenzana, nagnuta u napred za 45* stepeni, suprotno od druge glavne grane


  (polozaj grana na kenzanu prikazan je na crtezu)  Kenzan postavite na levu ili desnu stranu posude zavisno od mesta gde
  cete aranzman postaviti. Na kenzanu postavljenom desno formiracete
  DESNI, a na kenzanu postavljenom na levoj strani posude LEVI ARANZMAN.  PRIMER I
 • Prva glavna grana: TRSKA - plod
 • Druga glavna grana: PALMA - list
 • Treca glavna grana: PALMA - list
 • Pomocne stabljike: PALMA - list
 • Cvetovi u podnozju: LJILJAN
 • Posuda: niska okrugla vaza

 • PRIMER II
 • Prva glavna grana: ROGOZ (sas) - list
 • Druga glavna grana: SURUCICA (Spirea) - grana
 • Treca glavna grana: SURUCICA (Spirea) - grana
 • Pomocne stabljike: SURUCICA (Spirea) - grana
 • Cvetovi u podnozju: LJILJAN
 • Posuda: korpica od bambusa
  avatar
  MustraBecka
  Ženski
  Datum upisa : 11.12.2008

  Re: Ikebana

  taj Uto Mar 02, 2010 10:21 pm
  MORIBANA - NAGNUTI OBLIK

  MORIBANA oblik zahteva plitke, odnosno niske, siroke posude, za razliku od NEGIRE oblika, koji koristi visoke i uske.

  PRVA GLAVNA GRANA: Smestena na sredini strane kenzana, nagnuta 25* napred i u levo.


  DRUGA GLAVNA GRANA: Uspravna na zadnjoj strani kenzana.


  TRECA GLAVNA GRANA: Nalazi se napred na kenzanu, nagnuta 45* napred i u desno.  ODGOVARAJUCE BILJKE: azaleja, kamelija, sljivin cvet, cvet dunje,
  magnolije, ili drugih biljaka sa nagnutim ili savitljivim stabljikama


  ODGOVARAJUCE BILJKE: pravougaone, okrugle ili kvadratne, niske i ravne.


  (polozaj grana na kenzanu prikazan je na crtezu)


  Kenzan postavite na levu ili desnu stranu posude zavisno od
  mesta gde cete aranzman postaviti. Na kenzanu postavljenom desno
  formiracete DESNI, a na kenzanu postavljenom na levoj strani posude
  LEVI ARANZMAN.
  PRIMER

 • Prva glavna grana: AZALEJA - grana sa cvetovima
 • Druga glavna grana: AZALEJA - grana sa cvetovima
 • Treca glavna grana: AZALEJA - grana sa cvetovima
 • Pomocne stabljike: grana AZALEJE
 • Cvetovi u podnozju: HRIZANTEME - ruzicasti cvetovi
 • Posuda: niska ovalna, bele boje

 • CVETOVI KAO GLAVNE GRANE

  Cvetovi (ruze, hrizanteme, irisi, kamelije, lale, gladiole,
  ljiljani, karanfili, anturium) takodje se mogu koristiti kao glavne
  grane.  PRIMER

 • Prva glavna grana: RUZA - crveni cvet
 • Druga glavna grana: RUZA - crveni cvet
 • Treca glavna grana: RUZA - crveni cvet
 • Pomocne stabljike: RUZE - 2 crvene i 1 zuta
 • Cvetovi u podnozju: RUZE - zuti cvetovi
 • Posuda: drvena posuda na stalku
 • avatar
  MustraBecka
  Ženski
  Datum upisa : 11.12.2008

  Re: Ikebana

  taj Uto Mar 02, 2010 10:21 pm
  MORIBANA - RAVAN (LEZECI) OBLIK

  MORIBANA oblik zahteva plitke, odnosno niske, siroke posude, za razliku od NEGIRE oblika, koji koristi visoke i uske.

  PRVA GLAVNA GRANA: Na sredini jedne strane kenzana, nagnuta 25* napred i na jednu stranu.


  DRUGA GLAVNA GRANA: Uspravna na zadnjoj strani kenzana.


  TRECA GLAVNA GRANA: Na prednjem delu drugog kenzana, nagnuta 45* u napred.


  POMOCNE STABLJIKE: Prema potrebi, da bi ispunile praznine i uspostavile
  ravnotezu aranzmana. Nagnute su na istu stranu kao i glavne, koje
  nadopunjuju.

  CVETOVI U PODNOZJU: Broj cvetova odredjuje njihova velicina, ali u
  drugoj posudi, uz trecu glavnu granu, uvek mora biti manji broj cvetova
  nego u prvom.


  POSUDE: jedna plitka, veca ili dve odgovarajuce, manje.


  (polozaj grana na kenzanu prikazan je na crtezu)


  Kenzan postavite na suprotne strane posude ili posuda, zavisno da li koristite jednu ili dve.
  PRIMER I
 • Prva glavna grana: FILODENDRON - list
 • Druga glavna grana: FILODENDRON - list
 • Treca glavna grana: FILODENDRON - list
 • Cvetovi u podnozju: RUZE - manji broj cvetova u podnozju drugog kenzana zaokruzuje kompoziciju.
 • Posuda: niska okrugla posuda svetle boje.
  PRIMER II


 • Prva glavna grana: FUNKIJA - listovi
 • Druga glavna grana: FUNKIJA - listovi
 • Treca glavna grana: FUNKIJA - listovi
 • Cvetovi u podnozju prvog kenzana: DALIJA - 5 zutih cvetova
 • Cvetovi u podnozju drugog kenzana: DALIJA - 4 crvena cveta
 • Posuda: dve staklene plitke posude nepravilnog oblika.


 • Sponsored content

  Re: Ikebana

  Nazad na vrh
  Dozvole ovog foruma:
  Ne možete odgovarati na teme u ovom forumu