Ići dole
Vedrana
Vedrana
Moderator
Moderator
Ženski
Datum upisa : 28.02.2009
http://<a href="http://xtratvision.forumxpress.net/forum

PRAG 5 dana Empty PRAG 5 dana

taj Uto Jan 05, 2010 10:18 am
Ako ste, čitajući bajke, zamišljali neki srednjvekovni bajkoviti grad verovatno ste u svojoj mašti stvorili sliku koja jako podseća na Prag. I zaista je Prag toliko lep i poseban grad da se slobodno može reći da je "mesto iz bajke".
Prag je još od srednjeg veka poznat kao jedan od najlepših gradova sveta, kome su sa punim pravom pripisivani atributi kao što su "zlatni", "kruna sveta", "kameni san"… Više od hiljadu godina istorije i urbanog razvoja su od Praga načinile jedinstvenu zbirku umetničkih i arhitektonskih stilova, te je čitavo gradsko jezgro zaštićeno od strane UNESCO-a, a 2000. god je bio Evropski grad kulture. Pridružite nam se i Vi na putovanju iz snova.

5 DANA (4 NOĆI) AUTOBUSOM
(SREDA - NEDELJA) POLAZAK 12.02.2009

PROGRAM PUTOVANJA
dan 1. (sreda) BEOGRAD - PRAG (950 km)
Polazak iz Beograda u 05:00. Dolazak u Prag u večernjim časovima. Smeštaj u hotel. Ukoliko vreme dolaska dozvoljava, mogućnost fakultativnog odlaska do neke od Praških pivnica. Noćenje.
dan 2. (četvrtak) PRAG
Doručak. Nakon doručka razgledanje grada. Kulturno istorijska šetnja sa stručnim vodičem - Hradčani : Praški zamak – katedrala Sv. Vita – Stara kraljevska palata – kula Daliborka – Švarcenberska palata - palata Štenberg - Loreta (ULAZI U CENU). Slobodno vreme. ( 45 min – 1h)
Kulturno istorijska šetnja sa stručnim vodičem – kraljevski put : Mala strana – Nerudina ulica – Karlov most – Trg krstaških vitezova – Klementinum – Karlova ulica – Celetna ulica – Starogradski trg – Praška vrata (ULAZI U CENU)
Posle razgledanja fakultativno krstarenje Vltavom (20 EUR = transfer+krstarenje+večera + vodič). Povratak u hotel. Noćenje.
dan 3. (petak) PRAG - KARLOVE VARI - PRAG (140km + 140km)
Doručak. Fakultativan celodnevni izlet do Karlovih Vari (25 EUR = transfer + obilazak sa stručnim vodičem).Najpoznatija Evropska banja, kraljevski sanatorijum u koji su dolazili kraljevi od Petra Velikog iz Rusije 1711 godine do kralja Edvarda VII 1907 godine. Kasno popodne povratak u hotel. Noćenje
dan 4. (subota) PRAG - DREZDEN - PRAG (160 km + 160 km)
Doručak. Fakultativni izlet – Drezden. ( 35 EUR = transfer + obilazak sa stručnim vodičem ). Glavni grad Saksonije, „ Firenca na Elbi „. Semper opera, Frauenkirche.Albertinum, Kraljevski dvor, Zwinger (ulaznica se naplaćuje )...... Kasno popodne povratak u hotel. Noćenje.
dan 5. (nedelja) PRAG - BOGRAD (950 km)
Doručak. Napuštanje hotela. Fakultativan odlazak do nekoh od čuvenih Čeških zamaka. (20 EUR = transfer + ulaznica + obilazak sa vodičem) .
U 13:00 nastavak puta ka Beogradu, gde stižemo sutradan oko 04:00. Kraj aranžmana.

CENA ARANŽMANA: 140 EUR *

U CENU JE URAČUNATO: 4 noćenja sa doručkom (švedski sto) u hotelima sa 3* na dobrim lokacijama (1/2 i 1/3 sobe, TV, TWC), prevoz visokokvalitetnim turističkim autobusima (AC, TV), usluge vodiča i pratioca grupe, razgledanja po programu.
Napomena:mogućnost polupansiona (dor. + več.) za studente do 26 godina, po istoj ceni pod uslovom da je smeštaj u višekrevetnim sobama APP 2+2 ili 2+3.
U CENU NIJE URAČUNATO: češka šengen viza (35 EUR), obavezno medjunarodno zdravstveno osiguranje (500 DIN), usluga viziranja pasoša (500 DIN), fakultativni program, individualni i ekstra hotelski troškovi, obavezna otkazna zaštita ( 160 DIN )

DOPLATA: za 1 / 1 sobu je 70 % od cene aranžmana

NAČIN PLAĆANJA: po gornjem kursu NBS na dan plaćanja – 40 % prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 7 dana pred polazak

Agencija zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predvidjenog za obilazak...)
Minimum za realizaciju aranžmana je 35 prijavljenih putnika. U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih agencija ima pravo otkaza aranžmana do 5 dana pre polaska. Minimum za realizaciju fakultativnih programa je 30 prijavljenih.

Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja TA ”Halo Tours „

DOKUMENTA POTREBNA ZA VAĐENJE ČEŠKE VIZE :
ZA SVE PUTNIKE:
1.Popunjen formular za vizu za Prag (formular obezbeđuje i popunjava agencija) ;
2.1 fotografija pasoškog formata (3,5 x 4,5) skorijeg datuma, sa svetlom pozadinom ;
3.Pasoš koji važi još najmanje šest meseci po povatku sa putovanja (mora biti potpisan i imati praznu stranu za vizu);
4.1 fotokopija pasoša – prve dve strane i predhodne šengen vize
5.Putno zdravstveno osiguranje ( obezbeđuje agencija)

PLUS
STUDENTI:
- fotokopija indeksa (strane sa slikom i podacima, strana sa poslednjim overenim semestrom i strana sa poslednjim položenim ispitom)
- uverenje sa fakulteta ili više škole o studiranju
ĐACI:
- fotokopija đačke knjižice (strane sa slikom i podacima i strana sa poslednjim ocenama)
- uverenje škole o školovanju;
- overena saglasnost roditelja o putovanju (za maloletne)
ZAPOSLENI :
- potvrda o zaposlenju na memorandumu preduzeća (potvrda treba sadržati ime, prezime, naznaku radnog mesta i datum od kada je lice zaposleno,kao i visinu mesečnih primanja, te funkciju ovlašćene osobe koja potpisuje dokument)
- fotokopija radne knjižice overena od strane poslodavca
VLASNICI RADNJI I PREDUZEĆA :
- fotokopija rešenja o registraciji radnje
- potvrda o plaćenom porezu, penzijskom i socijalnom osiguranju
- dopis ambasadi na memorandumu (pečatiran i potpisan) sa molbom da se izda viza u traženom periodu uz izjavu da su vlasnici radnje/preduzeća(navesti naziv firme i datum registracije)
PENZIONERI :
- fotokopija rešenja o penziji
- poslednji ček
NEZAPOSLENI :
- potvrda o izdržavanju(potvrda o zaposlenju i fotokopija radne knjižice lica koje izdržava nezaposlenu osobu ili dokaz o vlasništvu pokretnosti/nepokretnosti na osnovu kojih se ostvaruje prihod - izdavanje stana... stipendija... )
- dokaz o vezi sa licem koje ga izdržava (izvod iz matične knjige rođenih/venčanih)
- izjava lica koje izdržava nezaposlenu osobu overena u sudu ili opštini
MALOLETNA DECA
- izvod iz matične knjige rođenih
- saglasnost oba roditelja overena kod opštine/suda u slučaju da maloletna osoba putuje bez roditelja (u slučaju da maloletna osoba putuje samo sa jednim roditeljem saglasnost drugog roditelja overena kod opštine/suda).

U slučaju individualnog viziranja pored neophodne(gore navedene) dokumentacije koju dostavlja putnik, agencija obezbedjuje formular i ostalu potrebnu dokumentaciju. Putnik je u obavezi da zakaže termin za viziranje u češkoj ambasadi na broj 0800-210-210.
Za putnike koji putuju automobilom pored dokumentecije koju podnose individualni putnici na viziranju, potrebno je jos priložiti: fotokopiju vozačke i saobraćajne dozvole, međunarodno osiguranje, fotokopija međunarodne vozačke dozvole i potvrdu AMSJ o prelasku granice sa motornim vozilom ukoliko vlasnik vozila nije u njemu.

Vize za penzionere i decu do 6 godina su besplatne, svi ostali putnici plaćaju vizu 35 eura.
Agencija ne obezbeđuje vizu, već samo posreduje u postupku podnošenja dokumentacije i ne garantuje dobijanje vize.
Nazad na vrh
Dozvole ovog foruma:
Ne možete odgovarati na teme u ovom forumu