Beogradska ka5anija
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

Ići dole
MustraBecka
MustraBecka
Ženski
Datum upisa : 11.12.2008

Proročanstva Empty Proročanstva

taj Pon Nov 30, 2009 9:47 am
IZABRANA PROROČANSTVA AMERIČKOG PROROKA ELEN VAJT (1827- 1915)

O MORALNOJ DEKADENCIJI SVETA I NESREĆAMA KOJE ĆE ZADESITI ČOVEČANSTVO


"Otkuda glasine da sam izjavila da će Njujork biti zbrisan plimskim talasom? Ovo nikada nisam rekla.
Ja sam rekla, gledajući velike građevine koje idu u visinu, sprat za spratom:
'Kakve užasne scene će se desiti kada Gospod ustane da silno potrese zemlju! Tada će reči iz Otkrivenja 18,1-3 biti ispunjene'
Ja nemam neke posebne svetlosti o tome šta će zadesiti Njujork; jedino znam da će jednoga dana velike građevine u tom gradu biti oborene Božjom silom koja će ih srušiti i ispreturati." (Review and Herald 5.7.1906)
"Ljudi će nastaviti da podižu skupe građevine u koje će se ulagati teški milioni i čija će arhitektonska rešenja i čvrstina privlačiti naročitu pažnju, ali Gospod mi je pokazao da će, uprkos neuobičajenim raskošnim ulaganjima i čvrstini, te građevine doživeti sudbinu jerusalimskog hrama." (MS 35, 1906)
"Videla sam građevine u kojima su postavljeni najskuplji protivpožarni uređaji da bi se osigurale od uništenja. Ali, kao što su nekada Sodom i Gomor nestali u plamenu Božje osvete, tako će se i te ponosne zgrade pretvoriti u pepeo... Ti laskavi spomenici podignuti u čast čovekove veličine, biće oboreni u prah čak i pre nego što poslednje veliko uništenje bude zadesilo svet." (3SM 418 1901)
"Jednom prilikom, dok sam se nalazila u gradu Njujorku, u noćnom viđenju pokazane su mi građevine koje su se sprat za spratom dizale visoko prema nebu. Bila im je zagarantovana otpornost protiv požara i trebalo je da proslave svoje vlasnike i graditelje. ... Dok su se te veličanstvene zgrade podizale, njihovi vlasnici su uživali u taštoj gordosti što imaju novac kojim mogu ugađati sami sebi i izazivati zavist svojih bližnjih. ... Tada se pred mojim očima pojavio prizor uzbune zbog požara. Ljudi su gledali veličanstvene građevine za koje se pretpostavljalo da su potpuno sigurne od požara i govorili: "One su savršeno obezbeđene." Ali su zgrade izgorele kao da su bile od smole. Vatrogasne mašine nisu mogle ništa da učine da bi zaustavile uništenje. Vatrogasci nisu bili u stanju čak ni da ih stave u pokret.
Ako se u srcu gordih i slavoljubivih ljudskih bića ne izvrši promena, ljudi će, kad dođe vreme da Gospod sudi, uvideti da će ona ruka koja je bila jaka da ih spasava, biti isto tako jaka da uništava. Nikakva ljudska sila ne može zaustaviti ruku Božju. Ne postoji materijal za podizanje zgrada koji bi ih mogao zaštititi od uništenja kad dođe vreme koje je Bog odredio da pošalje kaznu na ljude zbog nepoštovanja Njegovog zakona i zbog njihovog sebičnog slavoljublja. Malo je ljudi, čak i među prosvetnim radnicima i državnicima koji shvataju uzroke sadašnjeg stanja u društvu. Oni koji u svojim rukama drže uzde vlasti, nisu u stanju da reše problem moralne pokvarenosti, siromaštva, bede i zločina. Oni se uzalud trude da poslovne transakcije postave na sigurniji temelj. Kad bi se ljudi više pridržavali učenja Reči Božje, oni bi našli rešenja za probleme koji ih dovode u zabunu. Sveto pismo opisuje stanje sveta neposredno pred Hristov Drugi dolazak.

Za ljude koji zakidanjem i iznuđivanjem stiču velika bogatstva, pisano je:

"Stekoste bogatstvo u poslednje dane. Gle viče plata vaših poslanika, koji su radili njive vaše, a vi ste im otkinuli; i vika žetelaca dođe do ušiju Gospoda nad vojskama. Veseliste se na zemlji i nasladiste se; uhraniste srca svoja kao na dan zaklanja. Osudiste, ubiste pravednika i ne brani vam se." (Jakov 5,3-6)
Ali ko zapaža i čita opomene sadržane u znacima vremena koji se brzo ispunjavaju? Kakav to utisak ostavlja na one koji ljube ovaj svet? Kakva se promena vidi u njihovom stavu? Ništa bolje nego i kod stanovnika sveta u vreme Nojevo. Obuzeti zemaljskim poslovima i zadovoljstvima pretpotopni ljudi "ne osetiše dok im ne dođe potop i odnese sve" (Matej 24,39). Nebo im je slalo opomene, ali nisu slušali. I današnji svet, ne obazirući se na glas Božji koji opominje, žuri u susret večnoj propasti. ...
MustraBecka
MustraBecka
Ženski
Datum upisa : 11.12.2008

Proročanstva Empty Re: Proročanstva

taj Pon Nov 30, 2009 9:48 am
Uskoro će se pojaviti prizori nevolja i muka o kojima se govori u proročanstvima:

"Gle, Gospod će isprazniti zemlju i opusteti je, prevrnuće je i rasejaće stanovnike njezine... jer prestupiše zakone, izmeniše uredbe, raskidoše zavet večni.

Zato će prokletstvo proždreti zemlju i zatrće se stanovnici njeni ... Prestaće veselje uz bubnje, prestaće graja onih koji se vesele." (Isaija 24,1-Cool
(1T9, str.11-14, 1909.)

"U svetu vlada sve strašnije bezakonje. Uskoro će nastati veliki sukobi među narodima - nevolje koje neće prestati sve do Hristovog dolaska." (Review and Herald 11.2.1904)

"Velike vatrene lopte padale su na kuće. Vatrene strele iz lopti letele su u svim pravcima. Bilo je nemoguće zaustaviti požare koji su izbijali. Čitava naselja su bila uništena. Ljude je obuzimao neopisiv strah." (Letter 278, 1906)

"Videla sam ogromnu plamenu loptu kako pada među prekrasne palate i kako izaziva njihovo trenutno uništenje." (9T 28, 1909)

"Ova nacija će tek biti ponižena u prah." (1T 258)

"Bog će se poslužiti svojim neprijateljima kao instrumentom da bi kaznio one koji su išli svojim opakim putevima." (PC 136 1894)

"Bog ima određenu nameru kada dozvoljava da se događaju sve te katastrofe. One su Njegovo sredstvo da se ljudi i žene osveste. ..." (19MR 279, 1902)

"Svet u svim njegovim perverzijama zadesiće ljudska pogibao u poplavama, nepogodama, požarima, zemljotresima, gladi, ratovima i krvoproliću. Bog je spor na gnev i velik u moći, ali ipak neće opravdati nepokajane." (SPTED 133 1895)

"Zašto se to sve dešava?

Zašto takav duh bezakonja prožima društvo a mešavina čudnih doktrina crkve? Nije li zato što velika masa hrišćana ne shvata težinu greha kršenja Božjeg zakona? Čak i sveštenici sa propovedaonice obezvređuju taj zakon.

Rezultat je opšte snižavanje zahteva pravednosti, krajnja težnja ka bezakonju, kriminalu svake vrste. Ne treba ni da se čudimo. Kada se ljudi ne pokoravaju Božjem zakonu, kako možemo očekivati od njih da poštuju ljudske zakone?" (SNJ 1909-03-01)

"Oluja se približava. Mi se moramo pripremiti za njen bes kajući se pred Bogom i pokazujući veru u našeg Gospoda Isusa Hrista. Gospod će ustati da strahovito potrese zemlju. Videćemo nevolje na sve strane. Hiljade brodova završiće u dubinama mora. Mornarice će biti potapane i milioni ljudskih žrtava žrtvovani. Požari će izbijati neočekivano i nikakvi ljudski napori neće moći da ih ugase. Palate na zemlji nestajaće u ogromnoj stihiji. Železničke katastrofe će se dešavati sve češće. Na velikim saobraćajnicama dolaziće do iznenadnih meteža, sudara i smrti. Kraj je blizu, vreme milosti ističe. O, tražimo Gospoda dok se može naći, prizivajmo ga dok je blizu!" (MYP 89-90, 1890)

"Požari, poplave, zemljotresi, bes sila velikog bezdana, katastrofe i na moru i na kopnu, upućuju nam opomenu da se Božji duh neće doveka prepirati s ljudima." (3MR 315, 1897)

"Ta zla će razgneviti bezbožnike i podići ih protiv pravednika; pomisliće da smo mi krivi što su Božji sudovi izliveni na njih, i da će zla prestati ako zemlju očiste od nas. Biće izdata naredba da se sveti pobiju, što će ove navesti da plaču dan i noć moleći se za izbavljenje." (Ew 36-37, 1882)

"Svet ljubi greh, a mrzi pravdu i to je bio uzrok neprijateljstva prema Isusu. Svi koji odbijaju Njegovu beskrajnu ljubav dolaze do zaključka da je hrišćanstvo činilac koji remeti njihov mir. Hristova svetlost razgoni tamu koja prikriva njihove grehe i neophodnost reforme postaje očigledna. Dok oni koji se potčine uticaju Svetoga Duha počinju da ratuju sami sa sobom, dotle oni koji se drže greha ustaju protiv istine i njenih predstavnika." (DA 1898)

"Uskoro će Božji narod biti okušan žestokim nevoljama, i veliki deo onih koji sada izgledaju kao istinski pravi hrišćani, pokazaće se kao bezvredni metal.

Kada Hristova religija bude progonjena, kada Njegov zakon bude najprezreniji, tada naša revnost treba da bude najvatrenija, i naša hrabrost i naša čvrstina najpostojaniji. Stati u odbranu istine i pravednosti kada nas većina bude odbacila, voditi bitke Gospodnje kada bude bilo malo boraca - to će biti naša proba. U to vreme mi treba da prikupljamo svoju toplinu iz hladnoće drugih, svoju hrabrost iz njihovog kukavičluka, a svoju vernost iz njihovih izdajstava." (5T 136, 1882)
MustraBecka
MustraBecka
Ženski
Datum upisa : 11.12.2008

Proročanstva Empty Re: Proročanstva

taj Pon Nov 30, 2009 9:48 am
"Kad zemlja bude rasvetljena sa slavom Božjom, mi ćemo tada videti jedno delo slično onom kada su učenici, ispunjeni Svetim Duhom, propovedali silu vaskrslog Spasitelja. Nebeska svetlost prodirala je mračne savesti onih koji behu prevareni od Hristovih neprijatelja, i lažne predstave o Njemu behu odbačene, jer kroz delovanje Svetoga Duha oni Ga videše uzdignutog kao Kneza i Spasitelja, koji dade pokajanje Izrailju, i oproštaj od greha. Oni ga videše ovenčanog slavom nebeskom, sa neiskazanim blagom u Njegovim rukama, da bi ga podario onima koji se obratiše od svojih greha i pobuna.
Kada apostoli objavise slavu Jedinorodnoga od Oca, tri hiljade duša behu ganuti do srca, i to je učinilo da su videli sebe onakvim kakvi jesu, grešni i prljavi, a Hrista kao svoga Spasa i Izbavitelja. Hristos beše podignut, Hristos beše proslavljen, kroz silu Svetoga Duha koja beše posvedočena među narodom.
Očima vere verni videše Isusa kao onoga koji je pretrpeo poniženje stradanje i smrt, da oni ne poginu, nego da imaju život večni. Kada oni pogledaše na Njegovu neukaljanu pravdu, upoznaše kroz to svoju vlastitu izobličenost i prljavštinu, te behu ispunjeni sa strahopoštovanjem, ljubavlju i obožavanjem prema Onome, koji je dao svoj život u žrtvu za njih. Oni poniziše svoje duše do praha, kajući se za svoja zlodela, i proslaviše Boga za svoje izbavljenje." (Review end Herald, 22. i 29. nov. 1892)
MustraBecka
MustraBecka
Ženski
Datum upisa : 11.12.2008

Proročanstva Empty Re: Proročanstva

taj Pon Nov 30, 2009 9:49 am
OBMANA SPIRITIZMA (PARAPSIHOLOGIJE...)

"Bilo mi je pokazano da će kroz spiritizam i mesmerizam (parapsihološku moć) ovi moderni čudotvorci činiti ista čuda koja su bila vršena od našeg Gospoda Isusa Hrista, i mnogi će verovati da su sva silna dela Božjeg Sina kada je bio ovde na zemlji, bila vršena pomoću ove iste sile." (EGV Ew 87, Avgust 1850.)
"Božja reč kaže da će sotona činiti čuda. On će činiti da se ljudi razboljevaju, a onda će ih iznenada osloboditi svoje sotonske sile. Tako će se smatrati da su izlečeni." (EGV 2SM 53, 1903.g.)
"Ljudi će biti prevareni stvarnim čudima, koja će sotonska oruđa zaista moći da čine, a ne onima koja izgleda da čine." (Velika borba, poglavlje 34, 1888)
"I sam sotona se upravlja modernim tokom stvari. On će se pojavljivati kao anđeo svetlosti. Kroz delovanje spiritizma mnoga će bolesna tela biti izlečena i mnoga nepobitna čuda učinjena. I pošto će zli duhovi izraziti veru u Bibliju i pokazati poštovanje prema institucijama crkve, njihovo će delo biti prihvaćeno kao manifestacija božanske sile. ... Čak i u svome sadašnjem obliku spiritizam je daleko od toga da bi bio manje opasan nego ranije; on je u stvari još opasniji, jer je lukaviji u prevarama. Dok je ranije poricao Hrista i Bibliju, sada priznaje i jedno i drugo. Ali Biblija se tumači na takav način koji odgovara nepreporođenom srcu, a njene svečane i važne istine smatraju se nevažnim." (EGV "Velika borba" 452, 1888.g.)
"Antihrist će vršiti svoja čudesna dela pred našim očima. On će tako vešto imitirati istinito, da će biti nemoguće razlikovati jedno od drugoga, osim pomoću Svetoga pisma." (EGNJ GC 593, 1888)
MustraBecka
MustraBecka
Ženski
Datum upisa : 11.12.2008

Proročanstva Empty Re: Proročanstva

taj Pon Nov 30, 2009 9:49 am
OPASNOST SAMOOBMANE RELIGIJE BEZ HRISTA

"Čovek sam po sebi nije u stanju da spozna svoje zablude. "Srce je prevarno više svega i opako; ko će ga poznati." (Jeremija 17,9) Ustima se može priznavati siromaštvo duha, a da srce to ipak ne prizna. Dok govorimo Bogu o svom duhovnom siromaštvu, srce može da gori uobraženošću da je zbog svoje poniznosti i uzvišene pravednosti dostojnije od drugih. Međutim, pravu predstavu o svom stanju možemo steći samo na jedan način; ako stalno gledamo u Hrista. Tako visoko mišljenje o svojoj pravednosti ljudi imaju samo zato što ne poznaju Hrista. Dok razmišljamo o Njegovoj čistoti i uzvišenosti, tek tada u pravoj svetlosti vidimo svoje slabosti, nedostatke i svoje siromaštvo. Postajemo svesni da smo izgubljeni i beznadni, odeveni u odeću samopravednosti, kao i svi ostali grešnici. Uviđamo da se sopstvenom dobrotom i pobožnošću nikad ne bismo spasli, već samo neizmernom Božjom milošću." (Hristove očigledne pouke, str.159)
"Ako bolujete od tvrdoglavosti srca, i usled oholosti i uverenja u sopstvenu pravednost ne priznajete svoje pogreške, bićete prepušteni sotoni da vas kuša... Mnoštvo zamki koje su svojstvene poslednjim danima okružiće vas i vi ćete promeniti vođu a da ni sami toga nećete biti svesni." (EGV u RaH, 16.12.1890)
MustraBecka
MustraBecka
Ženski
Datum upisa : 11.12.2008

Proročanstva Empty Re: Proročanstva

taj Pon Nov 30, 2009 9:50 am
ISHRANA, ZDRAVLJE, ROK MUZIKA

"Recite im da će uskoro doći vreme kada više neće biti bezbedna upotreba jaja, mleka, pavlake ili maslaca, zato što će se bolesti među životinjama povećavati u srazmeri sa povećanjem zla među ljudima. Blizu je vreme kada će zbog greha palog ljudskog roda, celo životinjsko carstvo uzdisati pod teretom bolesti koje će zadesiti našu zemlju." (7T 135 1902)
"Pre nego sekira bude udarila u koren drveta, mora doći do prave pobune protiv pušenja." (3T569 1875.god.)
"Svakovrsna preterivanja doći će do izražaja. Biće vikanja, udaranja u bubnjeve, muzike i plesa. Osećanja razumnih ljudi biće toliko poremećena da oni neće biti u stanju da donose pravilne odluke.
Luda buka potresa čula i izopačuje ono što bi moglo biti na blagoslov kada bi se pravilno upotrebilo. ...
Sotona će učiniti da muzika postane zamka, zbog načina na koji se izvodi." (2SM 36.38 1900)
MustraBecka
MustraBecka
Ženski
Datum upisa : 11.12.2008

Proročanstva Empty Re: Proročanstva

taj Pon Nov 30, 2009 9:50 am
NOVI SVETSKI POREDAK I NJEGOVA PROPAST

"Razlika između onih koji kažu da su hrišćani i nevernika jedva se može sada primetiti. Pripadnici crkava vole ono što svet voli i spremni su da se s njime sjedine; a sotona je odlučio da ih poveže u jedno telo i tako ojača svoju stvar okupljajući ih sve u redove spiritista. Katolici, protestanti i svetovni ljudi prihvatiće oblik pobožnosti bez njene sile, i u ovom sjedinjenju će videti veliki pokret za obraćenje sveta i uspostavljanje dugoočekivanog hiljadugodišnjeg carstva." (Velika borba 476-7, 1888)
"Kad se protestantske crkve ujedine sa svetovnom vlašću pružajući podršku lažnoj religiji, od koje su njihovi preci bili najsvirepije progonjeni; kad država upotrebi svoju silu da prinudom i dekretima podupre instituciju crkve - tada će protestantska Amerika načiniti ikonu (sliku) papstva, i to će biti nacionalno (američko) otpadništvo koje će se završiti samo njihovom nacionalnom propašću." (ST 22.3.1910)
"Kada naša nacija (Amerika) u svojim zakonodavnim telima bude proglasila zakone kojima se ograničavaju prava čovekove savesti na području verskih sloboda, kada bude nametnula svetkovanje nedelje i svoju državnu silu bude usmerila protiv onih koji svetkuju sedmi dan kao dan odmora, Božji zakon će, zajedno sa svim svojim namerama i ciljevima, biti odbačen u našoj zemlji i taj sveopšti otpad biće praćen sveopštom propašću." (7BC 977 1888)
MustraBecka
MustraBecka
Ženski
Datum upisa : 11.12.2008

Proročanstva Empty Re: Proročanstva

taj Pon Nov 30, 2009 9:50 am
POJAVA KOMUNIZMA

"Radnički sindikati će biti među silama koje će na zemlju doneti vreme nevolje kakve nije bilo od kako je sveta... Nekolicina ljudi će se udružiti da prigrabi sva sredstva koja se mogu steći na određenim područjima poslovanja. Organizovaće se radnički sindikati i oni koji odbijaju da im se pridruže biće obeleženi." (2SM 142 1903)
"Ako prevara u jednom obliku bude otkrivena, onda je sotona oblači u drugo ruho, i mnoštvo je prima isto tako pohlepno kao i ranije. Kad je narod razumeo da je rimsko učenje prevara, te sotona više nije mogao tim sredstvom navesti ljude da krše Božji zakon, tada ih je podsticao da svaku veru smatraju prevarom a Bibliju bajkom; pošto su odbacili božanski zakon, odali su se neobuzdanom razvratu." (Velika borba, 237, 1888)
MustraBecka
MustraBecka
Ženski
Datum upisa : 11.12.2008

Proročanstva Empty Re: Proročanstva

taj Pon Nov 30, 2009 9:51 am
LAŽNA RELIGIOZNA PROBUĐENJA

"U onim crkvama koje će sotona moći da pokori pod svoju lažnu moć izazvaće uverenje da je na njih izliven naročiti Božji blagoslov; u njima će se pokazati veliko religiozno probuđenje. Mnogi će klicati od radosti što Bog radi tako divno za njih, a u stvari to delo potiče od sasvim drugog duha. Sotona će pokušati da pod plaštom vere proširi svoj uticaj na ceo hrišćanski svet.
Uzbuđivaće se osećanja, istina će se pomešati sa lažju, što će ljude lako zavesti. Ali niko ne mora da bude prevaren. U svetlosti Božje reči neće biti teško da se utvrdi kakvog su karaktera ovi pokreti. Gde se god zanemaruje svedočanstvo Biblije i gde se preziru jasne istine koje traže samoodricanje i odvajanje od sveta, možemo biti sigurni da tu Bog neće dati svoj blagoslov. A prema pravilu koje je dao sam Hristos: "Po rodovima njihovim poznaćete ih!" (Matej 7,16), lako će se utvrditi da ovi pokreti nisu delo Božjeg duha.
Biblija se tumači na takav način koji se sviđa nepreporođenom srcu, a njene svečane i važne istine se smatraju bezvrednim. Ljubav se ističe kao glavna Božja osobina, ali ona se prikazuje kao raznežena sentimentalnost, koja ne pravi razliku između dobra i zla. Božja pravednost, Njegovo gnušanje na greh, zahtevi Njegovog svetog zakona - sve se to smatra nevažnim. Narod se uči da Deset zapovesti smatra mrtvim slovom. Ugodne priče i čarobne legende obuzimaju osećanja i navode ljude da odbace Bibliju kao osnov svoje vere. Hrista se i sada odriču kao i nekada. Ali sotona je toliko ljudima zaslepio oči da ne primećuju prevaru." (Velika borba, 1888.g. 376-278, 452)
MustraBecka
MustraBecka
Ženski
Datum upisa : 11.12.2008

Proročanstva Empty Re: Proročanstva

taj Pon Nov 30, 2009 9:51 am
OTREŽNJENJE ĆE DOĆI PREVIŠE KASNO
"Svi će zajednički da obasipaju svoje sveštenike kletvama. Neverni sveštenici su im proricali mile stvari; navodili su ih da odbace Božji zakon i da progone one koji su hteli da ga poštuju. Sada, u očajanju, ovi učitelji pred celim svetom priznaju svoje prevare. Gnev obuzima mnoštvo koje uzvikuje: "Mi smo izgubljeni, a vi ste prouzrokovali našu propast!" Ljudi se okreću protiv svojih lažnih pastira. Upravo oni koji su ih nekada najviše uzdizali, sada ih najstrašnije proklinju. Iste ruke koje su ih nekada ovenčavale, sada se pružaju da ih rastrgnu. Mačevi, koji su bili pripravljeni da pobiju Božji narod, sada se podižu da unište njegove neprijatelje." (GC 655.656 1911)

KRAJ VELIKE BORBE
"Sa usklicima pobede, sa ruganjem i proklinjanjem polaze čete zlikovaca da se bace na svoj plen; ali, gle, na zemlju pada gusti mrak, tamniji od najtamnije noći. Tada se preko celog neba pojavljuje duga, odsjajući slavom sa Božjeg prestola, i kao da okružuje svaku grupu onih koji se mole. Razbesnele gomile odjednom se zaustavljaju.
Sa strašnim predosećanjem gledaju u simbol Božjeg zaveta i žele da se što pre uklone od njegovog silnog sjaja. Božji narod čuje jasan, zvučan glas, koji kaže: "Pogledajte!" Podigavši oči prema nebu, oni vide dugu obećanja. Crni, preteći oblaci, koji su prekrivali nebeski svod rastavljaju se i, kao nekada Stefan, oni gledaju netremice u nebo i vide Božju slavu i Sina čovečjega gde sedi na svome prestolu. ...
Zidovi tamnica se ruše, i Božji narod, koji je bio zatvoren zbog svoje vere, sada je slobodan." (Velika borba, 637 1911)
"Velika borba je završena. Greha i grešnika više nema. Ceo svemir je čist. Potpuni sklad i radost vladaju u celom neizmernom svemiru. Od Onoga koji je sve stvorio teče život, svetlost i radost kroz sve svetove beskrajnog prostranstva. Od najmanjeg atoma do najvećeg sveta, sve stvari, i živa i neživa priroda u svojoj nepomućenoj lepoti i savršenoj radosti govore da je Bog ljubav." (Velika borba 554, 1888)
MustraBecka
MustraBecka
Ženski
Datum upisa : 11.12.2008

Proročanstva Empty Re: Proročanstva

taj Čet Dec 09, 2010 10:27 pm
Bahamsko predskazanje

Proročanstva Bahamsko%20prorocanstvo

Kanadske novine Weekly World News objavile su devedestih godina prošlog veka senzacionalnu vest: 1987 godine, blizu Bahamskih ostrva pronadjena je drevna urna. Kada su je pregledali rentgenskim zracima, pokazalo se da se u njoj nalazi nekakav svitak. Bio je to papirus ispisan egipatrskim hijeroglifima.

Analiza je pokazala da su papirus i urna stari izmedju četiri i četiri i po hiljade godina. Prevodjenje je potrajalo. Ispostavilo se da je reč o zapisu proročanstva, od kojih su se neka ispunila. Na primer u zapisu se spominje francuski prorok Nostradamus. Naveden je datum otkrića Amerike - 1492. godina. Na ovome se odmah moramo zaustaviti. Kanadski novinar ne precizira da li u zapisu zaista stoji godina "1492". ili je ta godina dobijena preračunavanjem. Ako zaista stoji "1492. godina" i ako je starost zapisa odredjena tačno, onda je to i definitivan dokaz verodostojnosti proročanstva, jer znači da je drevni prorok istovremeno predskazao i stvaranje novog kalendara - od rodjenja Isusa Hrista. Ili to, li se neko dokopao drevne urne i papirusa i rešio da se malo zabavi.

U svakom slucaju, papirus predskazuje veliki krvavi rat na novom kontinentu - Gradjanski rat u Americi.

Govori se o razvoju letećih aparata, čak i velikih putničkih letelica.

Naveden je i termin spuštanja čoveka na Mesec - 1969. godina.

Tu je i godina velikog zemljotresa u San Francisku - 1989.

Spominje se nestanak jedne od najmoćniji država, što se verovatno odnosi na Sovjetski Savez. Ali, godina gašenja sovjetske federacije po zapisu nije 1991, kao što se formalno desilo, već 1992.

Godine 1992. u drugoj moćnoj državi (verovatno se misli na SAD) pojaviće se snažan lider, koji do tad nije bio u vezi sa političkim krugovima.

Za 1994. papirus predvidja nestanak nekakvog "zlog naroda sa Srednjeg istoka" zbog pada velikog meteora.

Za 2015. predskazana je pojava "letećih kola". Verovatno to treba shvatiti tako da će se umesto automobila ljudi voziti individualnim letelicama.

Od 2021. "ljudi više neće morati da rade".

Za 2025. godinu predskazuje se mogućnost putovanja kroz vreme. Zaista, postojanje vremeplova elegantno bi objasnilo i ovo proročanstvo. Putnik kroz vreme upoznao bi budućnost, a onda bi, vrativši se u prošlost, mogao ostaviti zapis o budućnosti do i posle svog vremena. Doduše, ne baš precizna.

Godina 2032. zanimljiva je zbog pojave ličnog oružja, jačeg od današnjeg nuklearnog.

Godine 2036. rodiće se dete sa izuzetno visokim koeficijentom inteligencije, a pet leta potom biće stvoreni uredjaji za kontrolu vremenskih prilika. Napomenimo da je prorocanstvo ovde omanulo, jer takvi uredjaji vec postoje.

Godine 2043. biće pronadjen preparat koji će znatno produžiti trajanje ljudskog života.

Za 2052. prorok predvidja nekakav čudan uredjaj. On će se pričvršćivati na glavu i omogućavati telepatsku komunikaciju.

Godine 2055. nestaće sve poznate vrste biljaka.

Ovo je i poslednje proročanstvo, koje neodoljivo podseća na naslov romana Dž. Kristofera Smrt trave i implicira nestanak i ljudskog roda. Zaista, smrt biljaka bila bi i smrt celokupnog života na ovoj planeti, a i taj proces je vec u toku.

Realno gledano, uvek je bilo više lažinih otkrića i lažnih proročanstava nego pravih. Da li je i ovo jedan od takvih falsifikata?

Izvor, Paralelni svet
MustraBecka
MustraBecka
Ženski
Datum upisa : 11.12.2008

Proročanstva Empty Keltsko predskazanje

taj Čet Dec 09, 2010 10:29 pm
Proročanstva Keltsko%20prorocanstvo

Zapis pronadjen 1703. godine u jednoj kapeli u Velsu, Velika Britanija:

"Kažu ljudi da je nekad bilo velikih careva i velikih kraljeva, a da su svi živeli srećno. Onda je došlo vreme pohlepe i izobilje je nestalo.

Jednoga dana, opet će se vratiti veliki carevi, i onda će na celom svetu biti mir i blagostanje. Svi će imati svega što im treba, a carevi će biti pravednici. Tada, u to daleko vreme koje će doći, biće takvih čuda kakvih niko još nije video.

Iz Kirkema u Garet (tadašnja naselja, manji gradići - prim.prev.) neće se putovati od izlaska do zalaska sunca, nego dok trepneš.

A ko želi da putuje do zvezda, moći će i to, samo to neće biti dok trepneš, nego duže. Kad ljudi budu putovali na zvezde, srešće tamo braću svoju.

Kraj jedne ere, i početak druge, biće buran. Stari carevi neće hteti da odu.

Car jedne velike, najveće zemlje upropastiće svoju carevinu i tada će početi ratovi u svetu.

Tamo gde je bila najveća carevina, pojaviće se puno careva i carića, svi će hteti nešto, a ni sami neće znati šta hoće. To će iskoristiti zapadni car preko velikog mora, i podsticaće ratove, i platiće zlatom svakoga ko hoće da ratuje protiv velikog cara sa istoka. Čak će i on sam poslati svoju vojsku na predvorje istočnog carstva.

Kad zapadni car zavlada, neće biti dobro, ali će on posle pola veka sam pasti, a i njegovo carstvo će se raspasti.

Onda će jedan drugi, manje poznat car sa istoka postati gospodar sveta. Njegovo carstvo će biti najveće, a on najmoćniji. Za ostali svet to će biti dobro, jedino njegovom narodu neće biti dobro, ali novi car će želeti da pomogne svim narodima i tako će i njegov osetiti blagost i sreću.

Klima će biti dobra, leta topla, zime hladne. Dok bude vladao zapadni car ništa neće valjati. Zimi će biti vrućina, leti hladnoća. Vetrovi će odnositi čitava sela i gradove, a voda će plaviti kud stigne. Taman će ljudi obnoviti ono što je poplava uništila, a doći će nova, još strašnija. I tako godinama, dok zapadni car vlada svetom. Zemlja će se tresti svuda. Na istoku stalno. I mnogi će ginuti a zapadni car će se smejati.

Preokret će biti kad kod zapadnog cara počne da se trese. A, biće i to, i to je najava kraja njegovog carovanja. Onda će silna njegova zemlja da nestane u moru, mnogo ljudi, i dobrih i loših, poginuće.

Tada će svi videti da zemaljski carevi imaju svoga cara iznad njih, na nebu.

Tolika će silina nesreće biti da će i istočno carstvo priskočiti u pomoć da se spasu nedužni.

Bes zemlje trajaće tri godine. Kada se zemlja smiri zapadni car biće dvorska luda istočnom caru.

Erges T... Romus posvedočio je samo onako kako je video da će biti."

Izvor, Paralelni svet
MustraBecka
MustraBecka
Ženski
Datum upisa : 11.12.2008

Proročanstva Empty H.Dž. Vels

taj Čet Dec 09, 2010 10:32 pm
Proročanstva Vels%20Nevidljivi%20covek

U Londonu je 1946. godine umro H. Dž.Vels. I pored teških bolesti - dijabetesa, raka jetre, katarakte i slabog srca, doživeo je pad atomskih bombi na Hirošimu i Nagasaki, koje je predvideo gotovo pola veka ranije. Vels se nije radovao tome što se pokazalo da je bio u pravu, naprotiv. Njegovo poslednje delo Um na rubu sloma, je krajnje pesimistično i depresivno. Ono sadrži i poznati crtež procesa evolucije (od majmuna do čoveka) na kojem je, kraj poslednje figure (čoveka) ispisano: "Vreme je da odeš".
Vels je, ubrzo zatim, i "otišao". Posle njegove smrti, filozof J.B. Prisli ga je nazvao "velikim prorokom našeg vremena", a biolog Džulijan Haksli rekao da je "učinio više nego iko drugi u ovom veku da promeni tok ljudske misli". I pisac i esejista Džordž Orvel je napisao: "Naši umovi, pa prema tome i fizički svet, bili bi znatno drugačiji da H.Dž. Vels nije postojao." U više od stotinu knjiga, Vels je zaista predvideo razvoj koji će 20 vek učiniti jedinstvenim u istoriji. Moglo bi se reći da svi mi živimo u svetu koji je zamislio H.Dž. Vels.


Taj, kako je sam zapisao "vrlo običan um", rodjen je 1866. godine u engleskom mestašcu Bromli. Njegovi roditelji su bili sluge, a zatim prodavci u lokalnoj radnji. I mladi Herbert Džordž je učio za trgovca, ali je jedan nesrećan slučaj, koji ga je u detinjstvu vezao za krevet, pobudio ogromnu jubav prema čitanju i proširio mu vidike. Najpre se zaposlio kao prodavac i istovremeno učio za učitelja, a zatim studirao biologiju. Tokom studija pomislio je da bi možda mogao da živi od pisanja.

U 27. godini, uz sveću (gazdarica, kod koje je stanovao stalno se žalila da troši mnogo sveća), napisao je delo koje će ga ubrzo proslaviti: Vremeplov. Priča o bezimenom putniku kroz vreme koji u nezamislivo dalekoj budućnosti sreće de-evoluirane ljude i prisustvuje kraju sveta, postiglo je neverovatan uspeh. Vels je kod biologa T. Dž. Hakslija na današnjem Kraljevskom fakultetu u Londonu učio tada novu teoriju evolucije. U svojoj priči razradio je sve njene implikacije. Ako je, razmišljao je, čovečanstvo u prošlosti evoluiralo, zašto ne bi bilo moguće da se u budućnosti odigra obrnut proces de-evolucije?

Razmišljao je i o prirodi vremena, i čitavih deset godina pre Ajnštajna izjavio da je vreme četvrta dimenzija. Vels je nastavio da piše "naučne pustolovine" i kratke priče za novine. Iz tih njegovih ranih priča razvio se niz tema naučne fantastike: invazija vanzemaljaca, antigravitacija, bio-inženjering, katastrofe planetarnih razmera, druge dimenzije, nevidljivi čovek... Kreativnost koju je tim pričama pokazao je neverovatna i u vreme hipika, 70tih godina 20. veka, pojavila se teza da je "stečena" uzimanjem psihodeličnih droga. To je, medjutim, podcenjivanje H.Dž. Velsa, čija inspiracija može da se prati iz njegovih zabeleški i svedočenja savremenika.

Tako se zna da je uzbudljivi susret sa zveri u Ostrvu doktora Moroa (1896) proistekao iz incidenta u kojem je Vels slučajno oboren u nekog gužvi, da je jedan razgovor o kolonijalizmu doveo do Rata svetova (1898), i da se jedna obična šetnja kroz London pretvorila u Nevidljivog čoveka (1897). Nije slučaj što vremeplov po veličini i obliku podseća na običan bicikl. Vels je, kao i mnogi ljudi tog vremena, bio vatreni biciklista i njegova najpoznatija priča nastala je tokom jedne od vožnji biciklom, kada je zamišljao da se, umesto kroz prostor, kreće kroz vreme.

Ta maštovitost je, medjutim, navela Velsa da u praktičnom smislu razmišlja o predstojećem, 20. veku. Rezultat toga je knjiga Predvidjanja: Uticaj napretka mehanike i nauke na ljudski život i misao (1902), koja je postigla ogroman uspeh i proslavila H.Dž. Velsa i kao mislioca. U njoj je Vels predvideo korišćenje aviona i tenkova u ratu, porast malogradjanštine i snaženje srednje klase, oslobadjanje žena i - što je postala njegova opsesija - potrebu za svetskom državom.

Vels, medjutim, nije želeo da se zadrži na predvidjanju budućnosti, hteo je i da je oblikuje. Napisao je nekoliko socioloških dela u kojima je kritikovao stagniranje društva. Neko vreme se priključio Društvu Fabijan, čiji je cilj bio socijalistička transformacija Velike Britanije. Ubrzo se pročuo kao kontroverzni lik, ne samo zbog svog socijalizma, već zbog propovedanja slobodne ljubavi. Njegove knjige su počele da skandalizuju. Dani komete (1906) opisuju svet u kojem su normalni grupni brakovi, a u knjzi En Veronika neudata žena ima aferu sa oženjenim muškarcem. Sokiran, jedan kritičar je zabeležio: "Žene su kod socijalista, kako vidimo, isto što i roba - smatraju ih zajedničkom imovinom."

Vels je živeo kako je pisao. Zalagao se za kontracepciju i oslobadjanje od bračnih stega. Prvu ženu, s kojom se oženio u 24. godini, napustio je zbog svoje studentkinje, koja je postala druga gospodja Vels. Ali, nastavio je i veze sa drugim ženama. Svom prijatelju, piscu Somersetu Momu, koji ga je pitao kako čovek koji izgleda kao on - neugledan, mali i debeo - ima toliko uspeha sa ženama, odgovorio je: "Nije važno kako čovek izgleda, važno je da ima šta da kaže".

Poznati pisac je pre 1914. u više navrata predvideo rat u Evropi, ali je naivno mislio da će to biti "rat koji će prekinuti ratove". Delom iz popularne istorije Izgled istorije (1922) pokušao je da utiče na prevazilaženje nacionalizma opisujući zajedničko nasledje čovečanstva. Ovo, danas zaboravljeno delo, donelo mu je više novca nego ijedno drugo i susrete sa svetskim državnicima Ruzveltom i Staljinom.

Kada je svet ponovo počeo da se okreće ratu, pokušao je da utiče putem novih medija - radija i filma. Ali, sa izbijanjem II svetskog rata počeo je da misli da su ceo njegov život i delo protraćeni. Često je govorio da je "istorija trka izmedju obrazovanja i katastrofe", a i 3. septembra 1939. izgledalo je da je katastrofa prevagnula. Pred kraj života, Vels je smatrao da je promašen čovek, ali da ljudi koji žive u "novom svetskom poretku" (takodje njegova kovanica) mogu i treba da budu velikodušniji.

Činjenica da su neka njegova ranija dela obojena antisemitizmom i da se zalagao za vladavinu elite koja treba da stvori novu svetsku državu, dovela je do toga da je optužen za fašizam. Ipak, on se uporno i stalno suprotstavljao Hitleru i Staljinu i, kao predsednik grupe pisaca Pen ustajao u odbranu njihovih žrtava. Njegovi argumenti za medjunarodnu saradnju popločali su put stvaranju organizacija poput Svetske banke, Evropske unije i Ujedinjenih nacija.

Najznačajnije nasledje H.Dž. Velsa je istovremeno i najmanje poznato. U poslednjim energičnim nastojanjima na početku II svetskog rata Vels je pozvao na definisanje savezničkih ciljeva, uključujući tu i Deklaraciju o pravima čoveka, a bio je i u komitetu koji je tu deklaraciju formulisao. O Deklaraciji o pravima čoveka vodila se rasprava u celom svetu, ona je prevedena na sve svetske jezike od kineskog do zulua i posle rata je poslužila kao osnova za Deklaraciju Ujedinjenih nacija o ljudskim pravima.

Šta je predvideo:

Atomski rat: najzanimljivije proročanstvo H.Dž. Velsa jeste da će se Veliki evropski rat završiti bacanjem atomskih bombi. Leo Silard, koji ga je pročitao 1933. godine, stvorio je godinu dana kasnije koncept atomske lančane reakcije. "Znajući šta bi to značilo - a to sam znao zahvaljujući čitanju H.Dž. Velsa, nisam želeo da se taj patent objavi" - rekao je jednom Silard.

Oklopni tenkovi: Vels je punih 13 godina pre nego što su prvi tenkovi upotrebljeni na zapadnom frontu opisao upotrebu oklopnih vozila koja će se kretati pomoću motorom pokretanih gusenica. "Izgledali su kao ogromni i nespretni crni insekti, insekti veličine autobusa "obučenih" u gvoždje, koji u nagnutom položaju puze ka prvoj liniji rovova i pucaju iz otvora sa strane."

Kablovska televizija: Velsov junak putuje 200 godina u budućnost i u njoj vidi avione, ogromne gradove i kablovsku televiziju sličnu CNN-u. "U vrlo udobnim stanovima grada nalaze se "Mašine koje baljezgaju", koje na pokret ručice počinju da govore. Stanar može da poveže tu mašinu kablovima sa bilo kojim od velikih "Sindikata vesti".

Rat u vazduhu: Vels je predvideo i da će pre 1950. godine leteće mašine, teže od vazduha, biti korišćene u ratovima. "Video je vazdušne brodove u niskom i brzom letu nad zamračenim ulicama punim jauka, gledao je visoke zgrade koje, osvetljene crvenkastom svetlošću, odjednom izviru iz senke i skrhavaju se pod strašnim udarom bombi. Bio je svedok... groteskne, brze serije nezasitog plamena."

Velsove priče su bogat izvor filmova, mada kvalitet nekih od njih potvrdjuje njegov stav: "filmadžije su potpune, užasne budale, ispod nivoa razmišljanja pristojnog čoveka". Vels je, medjutim, kasnije ublažio ovakav stav i 1936. i sam snimio film Lik stvari koje dolaze. Po njegovim delima snimljeni su Rat svetova (dve verzije), Vremeplov (dve verzije), Prvi čovek na Mesecu, Ostrvo doktora Moroa (dve verzije)...

Izvor, Paralelni svet
MustraBecka
MustraBecka
Ženski
Datum upisa : 11.12.2008

Proročanstva Empty Mihajlo najavljuje Hrista

taj Čet Dec 09, 2010 10:34 pm
Proročanstva Mihajlo%20najavljuje%20Hrista

Kraj 15. i početak 16. veka bili su vreme čuda. Kristofer Kolumbo je greškom otkrio Ameriku, misleći da ide ka Kini. Na papskom prestolu nalazio se jedan od najpokvarenijih ljudi u istoriji - Rodrigo Bordžija (Aleksandar VI - 1492-1503), koji je živeo u Vatikanu sa ljubavnicom i troje dece. Nije bila tajna da je "položaj" dobio zahvaljujući ogromnoj sumi novca koju je platio kardinalima. Živeo je kao dekadentni rimski imperator, ne oskudevajući u sjaju, raskoši i raskalašnim seksualnim orgijama, koje nikako nisu pristajale Hristovom predstavniku na Zemlji.

Upravo u to vreme živeo je i Johanes Tritemijus (1462-1516), "čovek koji je komunicirao sa andjelima". Tritemija je za života pratila fama da je moćan mag, sposoban na razna čuda. Legenda kaže da ga je 1482. godine pozvao nemački imperator Maksimilijan i zatražio da pokaže šta ume. U to vreme suveren je bio u žalosti za suprugom, Marijom, kćerkom vojvode Karla Burgonjskog. Zato je zatražio od maga da mu prizove duh pokojne supruge. Tritemije je to, legenda kaže, učinio tako dobro da prikaza i nije ličila na duha, već na ženu od krvi i mesa. Naravno, nemoguće je znati koliko u ovakvim pričama ima istine - pogotovo s obzirom na činjenicu da identična priča postoji i o nizu drugih "magova", medju kojima je i doktor Faust.

Veliki renesansni učenjak i poznavalac dela Kornelija Agripe i Paracelsusa, Tritemije je kao neverovatno mlad, u 23 godini, postavljen za opata manastira u Sponhajmu. Njegova proročanstva nalaze se u neobičnoj knjižici pod imenom De Septem Secundeis, id est, Intelligentiis, sive Spiritibus Orbes post Deum moventibus (O sedam duhovnih polubožanstava ili nebeskoj inteligenciji koji po volji Boga vladaju svemirom).

I pored neobičnog naziva, knjiga na vrlo sistematičan način razradjuje kosmički sistem, zasnovan na vladavini andjela koji se smenjuju po ciklusima, od nastanka do kraja sveta. Tritemije je celo to vremensko razdoblje podelio u ere, od kojih svaka traje 354 godine i četiri meseca. Svakom erom upravlja po jedan andjeo. Prvi je Orizijel (povezan sa Saturnom), slede Anael (Venera), Zaharijel (Jupiter), Rafael (Merkur), Samael (Mars), Gabrijel (Mesec) i na kraju Mihajlo (Sunce).

Prva era kreacije, po Tritemiju, započela je 15. marta i njom je vladao Orizijel. Tokom njegove vladavine ljudi su bili "divlji i živeli su u pustinjama i u divljinama, kao životinje". Od 354. do 708. godine (od stvaranja sveta) Anael je, pod uticajem Venere, ohrabrio ljude da osnuju gradove, obuku haljine i otkriju zanate. Ali, pod uticajem Venere ljudi su otkrili i taštinu, "birali su žene po lepoti i nisu mislili na Boga".

Sedam era se stalno smenjuje, a sam Tritemije živeo je u 19. eri, tokom druge vladavine Samaela, andjela povezanog s Marsom, vladarem rata. Njegova vladavina protezala se od 6378. godine od stvaranja sveta (koja odgovara 1171. godini Hristove ere do 6732. (1525.) godine. Medju najznačajnijim dogadjajima u tom periodu u Evropi bio je stogodišnji rat - jedno od najdužih razdoblja rata u istoriji. Od 6732. (1525.) godine do 7086. (do novembra 1879.) godine po Tritemiju, trajala je vladavina andjela Gabrijela (Gavrila), a tada je nastupila vlast andjela Mihajla koja će trajati sve do 2233.

Mihajlo je andjeo koji je vodio prvi nebeski rat svetla protiv tame i izvojevao prvu pobedu protiv Satane. Tako će i dogadjaji izmedju dva milenijuma, smatrao je Tritemije, biti obeleženi andjelom Sunca koji će dovesti do drugog pojavljivanja Hrista. Hrist, koji se takodje često povezuje sa Suncem, mora da se vrati da bi završio svoje delo na Zemlji. Za vreme vladavine Mihajla, piše Tritemije, "suvereni će ponovo postati besmrtni", što može da se protumači kao kraj velikih monarhija. Biće i kraj tiranija. Ali, za vreme Mihajla vratiće se i "obožavanje mnogih bogova", odnosno ponovo će se pojaviti mnogoboštvo i paganske religije. Mihajlo je takodje andjeo matematike i astronomije, koje su zaista, od početka njegove vladavine 1879, doživele neverovatne uspehe. Te godine je, uostalom rodjen Ajnštajn.

Tritemijeva proročanstva završavaju se krajem vladavine arhandjela Mihajla - 2233. godinom. Mada nigde ne kaže šta će se te godine desiti, osim lakonske izjave: "svet kakav poznajemo neće preživeti kraj vladavine arhandjela Mihajla".

Izvor, Paralelni svet
Sponsored content

Proročanstva Empty Re: Proročanstva

Nazad na vrh
Dozvole ovog foruma:
Ne možete odgovarati na teme u ovom forumu