Beogradska ka5anija
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

Ići dole
Vedrana
Vedrana
Moderator
Moderator
Ženski
Datum upisa : 28.02.2009
http://<a href="http://xtratvision.forumxpress.net/forum

Arhitektura Empty Arhitektura

taj Pon Jan 18, 2010 10:31 am
Arhitektura u užem smislu je nauka i umetnost planiranja i izgradnje zgrada, dok se za uređenje krajolika čiji deo je i okolina brine se pejzažna arhitektura. Čovek koji se ozbiljno bavi arhitekturom zove se arhitekta. Pojam "arhitektura" koristi se i za opšti ustroj složenih stvari, npr. informatička arhitektura. Takođe se koristi za proizvode arhitektonske djelatnosti, npr. arhitektura Novog Beograda.)

Istorija arhitekture

Najstariji tekst o toj grani ljudske djelatnosti jest De Architectura latinskog autora Vitruvija, koji kaže da se arhitektura zasniva na skladu i ravnoteži tri načela: Ljepote (Venustas), Čvrstine (Firmitas) i Korisnosti (Utilitas).
Praistorija
Egipatska arhitektura
Sumerska arhitektura
Persijska arhitektura
Antička Grčka
Antički Rim
Ranohrišćanska arhitektura
Romanika
Gotika
Renesansa
Barok
Klasicizam
Istorizam
Secesija
Moderna
Postmoderna


Razvojni put istorije istorije čovečenstva sa njihovim borbama i stvaralaštvom i potreba za iznailaženje adekvatnog izraza biva zabeležena u širokom vremenskom rasponu. Ni jednog trenutka u ljudskom postojanju ma koliko taj momenat bio mučan nije bio takav da se ne odrazi u umetničkom stvaranju i arhitekturi. Dugo u vremenskom sledu gradili su svoj put različiti načini stvaranja i gradnje koji su prozvani stilovi odnosno stilske epohe i njihov razvoj biva zavistan od klimatskih, tehničkih, religioznih i kulturnih parametara. Oni su bili priznati i njihovo trajanje je bilo određeno kroz dugi vremenski period da bi se promenili i da bi se gradnja nastavila u drugačijem stilu i na drugi način. Sa industrijalizacijom ovaj proces se nagomilava i ubrzava i u 19. veku dolazi se do novih stilova u arhitekturi i u posleratnim godinama biva vremensko i prostorno razgraničavanje sve teže i u modernom svetu se sve teže određuju prostorne i vremenske granice između pojedinih stilova u arhitekturi koji uzajamno egzistiraju jedan pored drugog. U raznoj literaturi naći ćemo razne nazive za imenovanje pojedinih stilova u arhitekturi starog veka srednjeg veka i novog veka ali se svaki stil jednostavno i najispravnije može podeliti na rani srednji i kasni.
Vedrana
Vedrana
Moderator
Moderator
Ženski
Datum upisa : 28.02.2009
http://<a href="http://xtratvision.forumxpress.net/forum

Arhitektura Empty Re: Arhitektura

taj Pon Jan 18, 2010 10:33 am
Osnovni pojmovi u arhitekturi

Određeni pojmovi se stalno ponavljaju i na nov način realizuju pri projektovanju građevina, nezavisno od stila i epohe.
Prostor: Definicija, dimenzije, položaj, realizacija i formalno oblikovanje prostora su najbitniji zadatak arhitekture.
Forma: Oblik arhitektonskog dela, njegova skica, forma i veličina, su aspekti koji nisu jednostavno izvedeni iz funkcije. Nacrt nikada nije direktna posledica zadanih parametara. Tu postoji uvek komponenta estetske i formalne organizacije. Kako će građevina izgledati iz određenog ugla? Koje boje i materijali su najpogodniji? Sve ovo leži u domenu projektanta-umetnika.
Funkcija: Dobro funkcionisanje jedne građevine je osnovna svrha arhitekture. Ovo podrazumeva tehničko funkcionisanje arhitektonskog dela u praksi, ali i estetske i druge funkcije koje ono treba da ispuni. Arhitektura je jedna od retkih umetnosti (uz dizajn), koja pored estetske vrednosti ima i upotrebnu vrednost, i stoji uvek na razmeđi umetnosti i funkcije.
Poruka: Nacionalna biblioteka Francuske ima formu 4 zaklopljene knjige i time daje poruku o svojoj nameni. Komanda Ratnog vazduhoplovstva u Zemunu podseća na avion i takođe daje poruku o svojoj funkciji.
Veza sa okolinom: Idealizovan primer arhitekture je nacrt građevine, koji se na više načina može uklopiti u svoju realnu okolinu. Ovo se postiže, na primer: različitim formama, izborom boja i materijala.
Značenje: Svaka građevina ima individualni iskaz i karakter, koji se pokazuje kroz oblik, funkciju ili organizaciju.
Vedrana
Vedrana
Moderator
Moderator
Ženski
Datum upisa : 28.02.2009
http://<a href="http://xtratvision.forumxpress.net/forum

Arhitektura Empty Re: Arhitektura

taj Pon Jan 18, 2010 10:34 am
Područja koje arhitektura dodiruje

Arhitektura dodiruje mnoga područja - matematiku, razne umetnosti, tehnologiju, zanate, društvene nauke, politiku itd. Filozofija je posebno popularna - štaviše, često se spominje "filozofija" arhitekte kad se govori o njegovim metodama. Racionalizam, empirizam, strukturalizam, poststrukturalizam i fenomenologija neke su filozofske škole koje su uticale na arhitekturu.

Razlika između arhitekture i građevinarstva

Razlika između arhitekture i građevinarstva često je bila predmet kontroverze. Nikolaus Pevsner, evropski istoričar iz prve polovine 20. vijeka, rekao je: "Garaža za bicikle je građevina, katedrala u Linkolnu je arhitektonsko djelo". Danas je razlika prilično nejasna. Bernard Rudofski je u slavnom djelu "Arhitektura bez arhitekata" svrstao u arhitekturu čitav niz građevina koje su oblikovali amateri. Što se više vraćamo u prošlost, to je veće slaganje oko onoga što spada u arhitekturu, s obzirom da vrijeme izoštri razlike.
Ako poput Vitruvija smatramo da je arhitektura sva dobra izgradnja, znači li to da loša arhitektura ne postoji? Kako bi se problem riješio, pogotovo s obzirom na veliki broj građevina u današnjem svijetu, možemo definisati arhitekturu kao ono što rade arhitekte. Tako bi se naglasak stavio na razvitak arhitekture i arhitekata.
Ranije se smatralo kako je arhitektura umjetnost, a građevina inženjerstvo. Danas je takva podjela neodrživa, jer koliko je svaka građevina jedinstvena, toliko više dolazi do izražaja nužnost saradnje inženjera i arhitekata, koliko je važna čvrstoća i sigurnost građevine, toliko je bitna njena funkcionalnost i estetika, a sve u svrhu korisnosti i uputrebljivosti kao konačnog cilja. Danas se pojam arhitektura najviše odnosi na visokogradnju (zgradarstvo), dok je pojam građevina vezan za niskogradnju (mostogradnja, hidrotehnika, saobraćajnice i sl.). Građevinarstvo obuhvata i jednu i drugu.

Razlika između arhitekture i dizajna

Ako se, prema Radomiru Vukoviću (osnivaču časopisa KvadArt): "Dizajn razlikuje od umetnosti u tome što umetnik za svoje delo odgovara samo sebi, a dizajner sebi i naručiocu." (citat), onda se, prema Ranku Tomiću: "Arhitektura razlikuje od dizajna po tome što dizajner za svoje delo odgovara sebi i naručiocu, a arhitekta sebi, naručiocu, korisniku i društvu." (citat). Ta se razlika vidi i po zakonima koji pokrivaju područje građevinarstva.

Polja arhitekture

Arhitektura obuhvata veliko područje, od planiranja i izrade dijelova do izgradnje kuća, luka, gradova, pa i čitavih regija. Zato bismo je mogli podijeliti u ove segmente:
urbanizam
vrste arhitekture
arhitektonski stilovi
istorija arhitekture
arhitektonske škole
slavne arhitekte
zaštita graditeljskog nasleđa
Vedrana
Vedrana
Moderator
Moderator
Ženski
Datum upisa : 28.02.2009
http://<a href="http://xtratvision.forumxpress.net/forum

Arhitektura Empty Re: Arhitektura

taj Pon Jan 18, 2010 10:38 am
Urbanizam

Urbanizam je naučna disciplina, veština i tehnika uređenja i organizacije naselja koja uzima u obzir estetske, higijenske i praktične potrebe stanovnika. Aktivnosti iz oblasti urbanizma se realizuju na osnovu izrade urbanističkih planova i projekata. Reč urbanizam potiče od latinske reči urbs sa značenjem grad.
Iako su aktivnosti iz oblasti uređenja naselja prisutne kroz istoriju čovečanstva od pojave prvih gradova u starom veku, kao naučna disciplina urbanizam se konstituiše tek u XX veku sa ubrzanjem procesa urbanizacije.
Ildefons Serda koji je tvorac urbanističkog plana Barselone objavljuje 1867. godine knjigu Teorija urbanizacije. Iste godine je izrađen i prvi urbanistički plan Beograda čiji je tvorac Emilijan Josimović, a u istom periodu se sprovodi i veliko urbanističko sređivanje Pariza pod nadzorom barona Osmana.
Kao značajan urbanistički koncept na početku XX veka može se navesti vrtni grad čiji je tvorac Ebenezer Hauard – prvi vrtni grad je realizovan 1903. godine u Engleskoj.
Pokret moderne arhitekture CIAM konstituiše se 1928. godine i njegov najznačajniji član je švajcarac Le Korbizje. U tom periodu počinje i razvoj prostornog planiranja s obzirom da sazreva svest da se nijedno naselje ne može posmatrati izolovano u odnosu na svoju okolinu.
Urbanističko planiranje ipak ostaje specifična oblast uređenja prostora s obzirom da se odnosi na naselja koja predstavaljaju mesta koncentracije stanovništva i aktivnosti. Planiranje naselja kroz urbanizam se ostvaruje putem urbanističkih planova.
Međunarodni dan urbanista je 8. novembar.
Vedrana
Vedrana
Moderator
Moderator
Ženski
Datum upisa : 28.02.2009
http://<a href="http://xtratvision.forumxpress.net/forum

Arhitektura Empty Re: Arhitektura

taj Pon Jan 18, 2010 10:40 am
Pod arhitektonskim stilom podrazumevamo jedan regionalni ili internacionalni značajni stil u arhitekturi.
Arhitektonski stil može da se odnosi na jedan lični stil pojedinog arhitekte, jednu arhitektonsku školu ili za jednu istorijsku epohu na njegov tipični jezik forme. Arhitektonski stilovi se javljaju i preovlađuju tokom određenog istorijskog vremena i javljaju se kao određena mišljenja ili reakcije na takova mišljenja i imaju svoje rane faze, i razvijene faze i tako se uopšteno uzev svaki arhitektonski stil jednostavno deli na:
rani,
srednji i
kasni stil - odnosno njegovu fazu u razvoju za koje se mogu sa sigurnošću utvrđivati pojave određenih karakteristika i formi koje ga prate i tu se primenjuju. Granice između pojedinih stilova nisu uvek tačno određene i vrlo često se javlja mešanje pojedinih stilova i njihovo prodiranje jednoga u drugi i postepene prelaze u toku vremenskih perioda.
Klasifikacija stilova i epoha je usko povezana sa drugim stilovima u umetnosti i na primer u stilovima nameštaja iako u novije vreme, pored velikih stilova koji su ostavili posledice na sve vrste umetnosti, gde se zapaža veliko nagomilavanje i pojava mnogobrojnih stilova- javljaju i stilovi koji se karakteristični samo u pojedinim vrstama umetnosti i tako i u arhitekturi.
Pojedini stilovi u arhitekturi su navedeni u članku „Istorija arhitekture“. Istorija arhitekture u kojoj se govori o pojedinim stilovima u arhitekturi u pojedinim istorijskim epohama se jednostavno može podeliti na:
Istoriju arhitekture starog veka
Istoriju arhitekture srednjeg veka
Istoriju arhitekture novog veka, gde u svim ovim epohama možemo da razlikujemo veliki broj raznovrsnih stilova koji su bili karakteristični za pojedina vremenska razdoblja u određenim regionima.
Vedrana
Vedrana
Moderator
Moderator
Ženski
Datum upisa : 28.02.2009
http://<a href="http://xtratvision.forumxpress.net/forum

Arhitektura Empty Re: Arhitektura

taj Pon Jan 18, 2010 10:41 am
Graditeljsko naleđe je sve što je u prošlosti izgrađeno a sačuvalo se do danas
ne mora imati isključivo spomeničke vrednosti
obuhvata sve od kolibe do oblakodera
predstavlja materijalnu kulturu jednog naroda
arhitektonsko nasleđe
arh. – urbanističko nasleđe
spomeničko nasleđe
podela:
iznad zemlje
ispod zemlje
pod vodom

monumentalno graditeljstvo – ima poznatog projektanta
narodno graditeljstvo – nema poznatog projektanta
Vedrana
Vedrana
Moderator
Moderator
Ženski
Datum upisa : 28.02.2009
http://<a href="http://xtratvision.forumxpress.net/forum

Arhitektura Empty Re: Arhitektura

taj Pon Jan 18, 2010 10:43 am
Uzroci nestanka graditeljskog nasleđa

građenje od trošnih materijala
ratovi
prirodne sile
čovek, da bi izgradio novo

Faktori savremene civilizacije sa negativnim uticajima na stanje i vrednost graditeljskog nasleđa

prirodne pojave (atmosferalije, erozije – eolske, rečne, vegetacija, vulkani, zemljotresi, požari)
društvene pojave (ratovi, revolucije, isključivost ideologija, raznošenje materijala)
nestanak jednih i pojava drugih (rušenje sterih radi izgradnje novih objekata)
eksploatacija prirodnih dobara (otvaranje rudnika i kamenoloma)
savremena industrijalizacija i elektrifikacija
izgradnja velikih industrijskih sistema – hidrogradnja
izgradnja velikih elektro i telekomunikacionih sistema
savremeni saobraćaj i idustrijalizacija

Načela u zaštiti i revitalizaciji graditeljskog nasleđa

načelo autentičnosti spomenika i spomeničkih vrednosti
konzervativan pristup – bolje konzervirati nego restaurirati
tehničke intervencije svedene na minimum
pasivno rešenje
načelo poštovanja svih stilova
poštovanje svih vrednosti na spomeniku
razlikovanje stilova koji se poštuju od dograđivanja i nadziđivanja bez arhitektonske vrednosti
delikatna pitanja izbora šta čuvati
presudan umetnički aspekt
načelo stalnosti spomenika na mestu na kome je sagrađen
načelo dokumentarnosti i kontinuiteta
naučno zasnovana istorijska dokumentacija
dokumentacija o savremenim intervencijama
načelo saradnje sa drugim strukama
neophodno pri kompletnm postupku zaštite i rekonstrukcije
timska odluka
revitalizacija kao metod zaštite
aktivna zaštita
oživljavanje i/ili prenamena funkcije objekta koji štitimo
savremena metoda

Opšti principi i načela prilikom tehničke zaštite

Svi vidovi tehnoloških metoda i postupaka, koji se primenjuju u zaštiti graditeljskog nasleđa.
tehničke mere privremene zaštite
zaštitne građevine
konzervacija
anastiloza
restauracija
kombinovane metode
preseljenje nepokretnih spomenika
Sponsored content

Arhitektura Empty Re: Arhitektura

Nazad na vrh
Dozvole ovog foruma:
Ne možete odgovarati na teme u ovom forumu