Beogradska ka5anija
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

Ići dole
Laura
Laura
Ženski
Lokacija : Beograd
Datum upisa : 01.05.2010

Metafizika Empty Metafizika

Ned Jun 13, 2010 4:24 am
Aristotelova Metafizika se bavi bićem bivstvujućeg s tim što bivstvujuće ne može da postoji bez bića, a biće postoji kroz bivstvujuće i oni čine jedinstvo. Ideje postoje u pojedinačnim stvarima a ne izvan njih.

Po Aristotelu stvarnost se objašnjava na osnovu četiri principa:

1. Materijani uzrok – materija
2. Formalni uzrok (forma, oblik ili ideja)
3. Delatnu uzrok (kretanje)
4. Finalni uzrok ili svrha

Stvarnost je materija koja ima neku ideju i kreće se ka cilju. Prema Aristotelu prvi fizičari su otkrili materijalni i delatni uzrok. Platon je dodao formalni uzrok ili ideje a ono što dodaje Aristotel je finalni uzrok ili svrha stvarnosti.

Materija je osnov, ono što trpi promene, što se menja. Pasivna je jer ne može da se menja sama od sebe, ona se menja zahvaljujući formi ili ideji koja je aktivan princip (ideja oblikuje materiju). Svaka materija ima svoj oblik, neku formu. Jedinstvo materije i forme je supstancija. Svaka pojedinačna stvar je jedinstvo materije i forme. (Supstancija postoji na kategorijalan način određen kvalitet, kvantitet (nalazi se u vremenu, prostoru...)).

Materija ima stalnu težnju da pređe u svoju formu, da se oblikuje, i taj prelazak je kretanje. Kretanje je zapravo promena. Kretanje je zapravo prelazak potencijalnog u aktuelno stanje. Mi smo ono što jesmo ali istovremeno i ono što bi trebalo da budemo. Život je pretvaranje potencijanog u aktuelno stanje. Celokupna priroda postoji na takav način.

U Čoveku je formalni princip razum. Neodređeni kamen – to je ono što je aktuelno, sirovina, potencijalno je neko umetničko delo, potrebna mu je forma, oblik i uzrok i kretanje ka cilju, svrsi. Svaka pojedinačna stvar i stvarnost u celini ima svrhu postojanja. Ta unutrašnja svrha stvari (pokretač, akcija) naziva se entalehija. Priroda postoji na svoj način – teleološki način postojanja (telos = cilj).

Cilj postojanja stvarnosti jeste čista forma, savršenstvo, a to je Bog kao najaktivniji princip. Bog je najveći stepen postojanja i najveći stepen saznanja. Svako bavljenje naukom nas približava uzroku svih uzroka, razlogu svih razloga, mišljenju svih mišljenja. Entelehija nas goni na susret sa Bogom. Cilj saznanja je susret sa Bogom. Aristotelov pojam Boga nije (hrišćanski) personalizovan već nešto apstraktno. Sudbina čoveka se ogleda u tome da spaja nebo i materiju. U čoveku imamo i materiju i formu.
Nazad na vrh
Dozvole ovog foruma:
Ne možete odgovarati na teme u ovom forumu