Beogradska ka5anija
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

Ići dole
MustraBecka
MustraBecka
Ženski
Datum upisa : 11.12.2008

Kako pripremiti dete za polazak u školu Empty Kako pripremiti dete za polazak u školu

taj Sub Avg 14, 2010 7:01 am
Kako pripremiti dete za polazak u školu Detepresk


Da li ste se pripremili?
Već za desetak dana, u septembru vaše dete polazi u školu. Polazak deteta u prvi razred ozbiljna je provera ne samo deteta već i roditelja, provera da li su roditelji pravilno vaspitali svoje dete, da li su ga dobro pripremili za školu. Polazak u školu može za dete da bude jako stresan. Količina stresa i vreme potrebno da se dete prilagodi u novoj sredini može se značajno smanjiti ako roditelji na odgovarajući, pravilan način pripreme dete. Ukoliko dete ide u vrtić neophodna je saradnja roditelja i predškolskih vaspitača, kako bi se olakšao prelazak deteta iz vrtića u školu.
Polazak u školu je zaista značajan doživljaj za dete. Od prvog utiska deteta u školi zavisi uspešnost njegovog celokupnog daljnjeg školovanja, pa se može smatrati i presudnim trenutkom za celi život deteta. Polaskom deteta u školu, krug oko njega se širi i igra prestaje, a učenje polako postaje njegova osnovna aktivnost. Dete će napredovati u školi i lepo će se osećati u društvu svojih vršnjaka ako kod deteta formiramo pozitivan odnos prema školi, obavezama koje ga čekaju, učiteljici, prijateljima…

Šta je važno kod pripreme deteta za školu?
☺ Dete se mora pripremiti psihički i fizički – dete mora da dostigne određeni nivo saznajnog, emotivnog i socijalnog razvoja, mora da ima razvijene određene kulturno higijenske i radne navike kako bi moglo da obavlja zadatke koje mu škola postavlja.
☺ Razvijte pozitivne stavove deteta prema školi i učitelju – to znači da nikada nećete dete plašiti školom niti mu pretiti njegovom učiteljicom ili učiteljem. O školi pričajte kao o mestu na kome će dete puno naučiti, postati pametnije, raditi zanimljive stvari. Nemojte graditi sliku idealnog učitelja već sliku realnog čoveka koji pomaže deci da nauče mnoge zanimljive stvari.
☺ Naučite dete na upoređivanje i procenjivanje – dete morate upoznati da će ga u školi ocenjivati i upoređivati s drugom decom, ono ne sme ni da pomisli da će njegova uspešnost uticati na vašu ljubav prema njemu. Naviknite dete na situacije procenjivanja. Upoređujte ga povremeno s drugom decom (da je neko dete veće od njega, neko teže ili lakše) ali mu pritom uvek pokažite da najviše volite njega.
☺ Razvijte radne navike deteta u izvršavanju školskih obaveza
o Odredite detetu prostor za rad i učenje – vrlo je važno da dete ima vreme i prostor za rad, na kome će moći u miru da uči i piše svoje zadatke. Važno je da to bude uvek isto vreme, da ga dete doživi kao svoj prostor za rad, da na njemu nema puno sadržaja koji će odvlačiti njegovu pažnju.
o Priviknite dete da sedi dok radi
o Naučite dete na rad na papiru
☺ Na vreme i u dobroj atmosferi izvršite tehničke pripreme
* Na vreme obavestite dete o svim promenama koje slede: da će ostajati samo u kući, da će se samo kretati ulicama i objasnite mu kako, da će se samo oblačiti za školu, da mora samo kontrolisati izvršenje nekih higijenskih navika i slično.
* Upoznajte ga s osobama koje će o njemu brinuti za vreme vašeg odsustva.
* Na vreme i u dobroj atmosferi nabavite potreban pribor i odeću za školu – neka dete učestvuje u kupovini, zajedno s detetom upisujte ime na knjige i sveske. Uključite dete u sve aktivnosti.
* Uvežbajte s detetom put do škole.
* Naučite dete da zna svoju adresu stanovanja, da zna gde mu roditelji rade i da zna brojeve telefona roditelja. Dajte mu mali adresar u kojem će te sve važne informacije napisati.
* Pažljivo planirajte godišnji odmor – ostavite sebi dane koje ćete posvetiti praćenju deteta u školu i dočekivanju posle škole.

Saveti roditeljima
☼ razgovarajte o svim dilemama koje imate u vezi prelaska deteta iz vrtića u školu s osobljem njegovog sada već skoro bivšeg vrtića,
☼ ako se bojite da vaše dete nije pripremljeno za školu, razgovarajte s vaspitačima o tome,
☼ posetite buduće učiteljicu ili učitelja, ispričajte nešto o svom detetu i programu vrtića u koji ide,
☼ saznajte šta se očekuje od dece u prvom razredu, razgovarajte s detetom o razlici između vrtića i škole,
☼ podstaknite dete da se oseća ponosnim što kreće u školu,
☼ recite detetu da ćete mu pomoći u izvršavanju zadataka i da imate poverenja u njegove sposobnosti,
☼ prisustvujte svakom pripremnom roditeljskom sastanku,
☼ ako želite aktivno da se uključite u program škole, ponudite svoj volonterski rad,
☼ osnujte, ili se pridružite, grupi roditelja za pomoć u školi; razgovarajte sa direktorom škole,
☼ sastanite se s roditeljima čija su deca išla u isti vrtić u školi,
☼ pobrinite se da učitelj dobije procene razvoja vašeg deteta iz vrtića kako bi imao što bolju sliku o njemu,
☼ negujte kod deteta pozitivan stav o polasku u školu, o učenju i sticanju novih znanja i veština,
☼ negujte i razvijajte kod deteta samopouzdanje.

Kako ublažiti prelazak iz vrtića u školu?
Kako da se ublaži ovaj prelaz, da postane bezbolniji? Kako da se dete pripremi za zahteve škole? Škola zahteva od deteta razvijenu pažnju, zapažanje, pamćenje, dosetljivost. U školi mora da se prilagođava jednostavnim (u početku za dete teškim) pravilima ponašanja i rada: dete mora biti pažljivo na času, mora se navići na uzdržanost, koncentraciju. Kako da pripremimo budućeg đaka za ove nove zahteve? To se najbolje postiže upravo kroz igru. Pomoću igre se mogu neprimetno razvijati pažnja i pamćenje, opažanje. Kroz igru se razvija sposobnost deteta da sluša i da čuje šta govori učiteljica/učitelj, da gleda i vidi što on/ona pokazuje.
O tome specijalista za dečiju psihologiju Elkonin kaže: „Dete je teško prisiliti da mirno sedi za stolom, da ne smeta drugima. Njegovu pažnju svakog trenutka nešto odvlači, ono postavlja pitanja i radoznalo je. Ali ako u igri treba mirno da sedi, ono to čini bez velikog napora. Ovo se može objasniti time što mu u igri pravilo nije nametnuto, to je njegovo pravilo…”

Evo nekoliko igara za decu i roditelje!

Igre za razvijanje pažnje

Dopuni reč
Igra sastavljanja reči na slogove priprema dete za nastavu čitanja i pisanja. Za ovu igru dete treba prvo da uvežba izgovor reči po slogovima na svom imenu : Ma –ja, Mi- ća, a zatim na lakšim rečima: ma –ma, ba – ka, vo – da...
Ova igra se odvija uz dobacivanje loptice. Roditelj kaže jedan ili dva sloga i baci loptu detetu. Dete treba da završi reč i da samo, pošto kaže slog, baci loptu dalje.
Eto jednog od načina da se roditelji uključe i budu voditelji svom detetu u procesu učenja.

Prepoznaj po zvuku
Nije lako naučiti decu da uvek slušaju i čuju. Za ovo su potrebna česta i sistematska vežbanja. Za vreme šetnji skrećite pažnju deteta na raznovrsnost zvukova u parku, zoo-vrtu, prirodi, gradu i najzad, u svom stanu. Na ovaj način će dete naučiti da osluškuje i analizira zvukove.

Iskoristite svaki trenutak
Dete je već mnogo puta razgledalo ilustracije u slikovnicama, enciklopedijama i knjigama i opisivalo šta je na njima prikazano. U ovoj igri za razgledanje nepoznate slike daje se pola minuta i u toku vremena slika se jednom – dvaput na kratko pokriva. Zadatak deteta je da opiše šta je na slici videlo. Na taj način razvijamo detetovu pažnju, njegov rečnik i logičko zaključivanje.

Igra za razvoj moći opažanja
Omiljene razglednice
Igre sa slikama, razglednicama podstiču razvoj pažnje, pamćenja, zapažanja. Razglednice se rašire po stolu. Zadatak deteta je da što pre i brže odgovori na pitanja. Pitanja se, naravno postavljaju u zavisnosti od sadržaja razglednice, postepeno sve teža i teža.
Na primer, na kojoj razglednici ima više crvene ili plave boje, na kojoj više ljudi, biljaka ili životinja, gde je prikazan rad, igra, sport. Takođe i da objasni zašto tako misli?

Kako do kvalitetnog učenja
☺ Učiti je lakše ako dete ima samoinicijativu – volju i poverenje u sebe „ja to mogu, ja to hoću, ja to želim”.
☺ Interes za učenje razvija se: postavljanjem jasnog cilja učenja, pronalaženjem smisla u učenju i ponavljanjem prethodnih znanja.
☺ Naučiti dete da koristi pravilo „Šta možeš danas ne ostavljaj za sutra”.
☺ Da bi dete naučilo novo, treba da ponovi staro.
☺ Učiti treba iz više izvora, knjiga, filmova za decu, pozorišnih predstava, životnih situacija…
☺ Učenje treba da bude aktivno – postavljanje pitanja pre i posle učenja, ponavljanja gradiva...
☺ Ponavljanje i proveravanje naučenog uz pomoć i bez literature razvija sigurnost u sopstvno znanje.

Roditelji bi trebalo da preuzmu ulogu nenametljivog vođe u procesu učenja svog deteta, samo će tako učenje postati zadovoljstvo a ne napor za dete i za samog roditelja.
Ukoliko do sada niste ništa posebno radili na pripremi svog deteta za polazak u školu, nemojte se osećati krivim, jer puno toga se može naučiti u par nedelja pred polazak u školu. Pokušajte to da shvatite kao vaš “domaći zadatak”. Samo napred! Ali nikako nemojte izvršavanje tog zadatka da ostavljate za prve dane škole, tada ga njegov vođa u učenju čeka ispred table!


Poslednji izmenio MustraBecka dana Sub Avg 14, 2010 7:08 am, izmenjeno ukupno 1 puta
MustraBecka
MustraBecka
Ženski
Datum upisa : 11.12.2008

Kako pripremiti dete za polazak u školu Empty Re: Kako pripremiti dete za polazak u školu

taj Sub Avg 14, 2010 7:10 am
Odvajanje i poverenje

Kada dete prvi put dođe u nov klektiv, može mu biti potrebno nekoliko nedelja da se adaptira. To posebno važi za decu koja se nisu odvajala od porodice ili su imala iskustvo nestabilnosti u svom životu.
Pomoć detetu kod problema odvajanja podrazumeva vreme i strategiju. Svi znamo da deca uče kroz sopstveno iskustvo; zato veliki deo ovog problema može biti rešen tako što ćemo dati vremena detetu da vidi i shvati da je škola/vrtić sigurno i zabavno mesto. Takođe, važno je imati na umu da je detetu potreban njegov prostor i ritam i zato ga ne treba prisiljavati na program odnosno na uobičajene aktivnosti koje ostala deca sa nestrpljenjem očekuju. Ukoliko dete plače dajte mu do znanja da ste vi tu da mu pomognete a zatim se povucite (naravno diskretno prateći detetovo ponašanje). Plač se ne može sprečiti ali se detetu može pomoći rečima koje odražavaju empatiju npr.
"Znam da ti je teško kad mama ode ali budi bez brige... Možeš da sediš tu i da samo posmatraš i da nam se pridružiš kad poželiš... ". Ponudite detetu da crta, da lista neku interesantnu knjigu, dozvolite mu da donese od kuće nešto svoje. Pokušajte da privučete njegovu pažnju različitim sadržajima jer dete treba da poželi da dolazi u kolektiv. Pokažite da ste osoba od poverenja
Čak i ako dete ne prolazi kroz probleme odvajanja, imajte na umu da je dolazak u novu sredinu težak prelaz za njega. Pa, ukoliko na početku odbija da se priključi grupi, da radi sa drugarima, da odgovara na vaša uputstva, setite se da je takvo ponašanje, makar u prvim nedeljama, razvojno normalno.

Strpljenje i razumevanje
Ako ste roditelj, pripremite dete za kolektiv. Odvedite ga da vidi vrtić/školu, ispričajte mu šta se tamo radi bez zastrašivanja ili preteranog ulepšavanja. Dobro je ako može da sazna iskustva drugog deteta koje već ide u kolektiv. Postepeno prilagodite ritam spavanja i obroka onom koji ga očekuje . Jako je važno da pred detetom izražavate pozitivno mišljenje i da svoje dileme i strahove ne pokazujete. Zajedno sa detetom možete pripremiti neophodne stvari za vrtić ili školu. Dozvolite mu da izabere ranac ili nešto od potrebnog pribora. Napravite zajedno nalepnice za sveske ili za obeležavanje mesta u garderobi. I, imajte dosta strpljenja i kada plače, i kada bezbroj puta pita zašto mora da ide, i kada ćete doći po njega. Odgovorite mu uvek tačno, strogo se pridržavajte dogovora, dođite po dete na vreme, Svako kršenje dogovora može značajno poljuljati poverenje u vas i otežati proces adaptacije.
Ako ste učitelj ili vaspitač prvih dana u radnoj godini organizujte akivnosti za upoznavanje i pripremu prostora i pribora/igračaka. Da bi se, u početku, deca osećala koliko-toliko sigurno moraju upoznati unutrašnjost prostora u kojem borave - unutrašnjost učionice/sobe, hodnike, garderobu, trpezariju, put do toaleta i sl. Igrama kao što su "Dodirni..." , "Sledi vođu" , "Napravi mapu" i sl. možete zadovoljiti njihovu znatiželju i omogućiti im da se bolje snalaze.
Zajedno sa decom klasifikujte materijal za rad kojim raspolažete, odredite mesto gde će šta da stoji. Osmislite kutije za bojice (to može biti obična kartonska kutija od keksa, presvučena papirom u boji koju će svako dete oslikati dajući mu lični pečat). Napravite ukrase za olovke - od mase "biolin" svako dete može napraviti figuricu za vrh svoje olovke. To će pomoći razvijanju lične odgovornosti prema priboru za rad a ukoliko sve olovke stoje zajedno olakšaće prepoznavanje prilikom podele.
Napravite zajedno kalendar aktivnosti. Pošto se radi o predškolskom ili mlađem osnovnoškolskom uzrastu, u periodu adaptacije definišite radne dane, aktivnosti tokom jednog dana, važne aktivnosti u nedelji, rođendane. Neka deca naprave simbole za određene tipove aktivnosti koje ćete, prema dogovoru ili zadatom rasporedu, postaviti na kalendar.
Deca na ovom uzrastu uspostavljaju autonomiju i shvataju kome mogu da veruju i sa kim žele da ostvare blizak kontakt. Dajte im dovoljno vremena da upoznaju novu sredinu; uputite ih na pravila, usmeravajte ka aktivnostima, govorite im o vašim očekivanjima... Pohvalite ih kada se priključe grupi i kada nešto dobro urade . Radeći ovako možete očekivati da će se dete uskoro prilagoditi.
MustraBecka
MustraBecka
Ženski
Datum upisa : 11.12.2008

Kako pripremiti dete za polazak u školu Empty Re: Kako pripremiti dete za polazak u školu

taj Sub Avg 14, 2010 7:11 am
Polazak u školu predstavlja veliki korak u životu deteta ali i njegovih roditelja. To je provera detetovih intelektualnih, emocionalnih i socijalnih sposobnosti. Da bi se dete što bolje prilagodilo zahtevima škole, potreban je skladan razvoj svih detetovih sposobnosti, pa kada govorimo o znanjima i veštinama koje dete treba imati razvijene pre polaska u školu tu prvenstveno mislimo na:

Grafomotorika
Za uspešno ovladavanje procesom pisanja potrebno je razviti finu motoriku mišića šake i prstiju. Dete mora znati pravilno držati olovku, pritisak olovkom mora biti adekvatan, a linija ravna.. Najbolje vežbe za razvijanje fleksibilnosti šake i prstiju su vežbe crtanja, spajanja linija, rezanja sa makazama…

Predveštine čitanja i pisanja
Ove veštine pokazuju svesnost deteta o pisanom jeziku i jasan su prediktor uspešnosti ovladavanja procesom čitanja i pisanja. Dete već u dobi od 2. do 3. godine prepoznaje da iz pisanog jezika proizlazi neka poruka. U dobi od 4 - 5 godina kada dolazi do osvešćivanja razlika u slovima, razvija se svest o smeru pisanja (levo- desno, gore-dole).Postupno dolazi i do saznanja da se svaka riječ sastoji od zasebnih glasova. Između 5. i 6. godine dolazi do primećivanja glasovne strukture reči pa dete mora znati prepoznati rimu, rastaviti reč na slogove, prepoznati i imenovati početni i završni glas u reči, rastaviti reč na glasove (MIŠ - M-I-Š), od pojedinih glasova sastaviti riječ (S-I-R - SIR) te prepoznati simbole brojeva i slova.

Govor i rečnik
Kada govorimo o artikulaciji potrebno je naglasiti da do polaska u školu dete treba pravilno da izgovara sve glasove. Takođe u govoru mora koristiti složene rečenice koje su uređene gramatičke strukture (jednina, množina, zamenice..). Mora znati uspešno verbalno opisati značenje poznatih pojmova (kuća – zgrada u kojoj živim) i pravilno prepričavati poznate događaje i sadržaje.

Pojam broja
U dobi od 6-7 godina dete bi trebalo mehanički brojati do 20, prepoznavati simbole brojeva i povezivati ih s količinom. Trebalo bi biti uspešno u klasifikaciji objekata po veličini, boji, obliku kao i u poređenju predmeta po veličini (veći-manji) i po količini (više-manje).
Prostorni i vremenski odnosi do polaska u školu takođe moraju biti usvojeni i da dete razume pojmove kao što su NA, ISPOD, ISPRED, IZA, U, GORE, DOLE, LEVO, DESNO. Takođe mora da razume pojam jutro, veče, dan, noć, prepodne, podne, pre, posle. Isto bi trebalo da poznaje dane u nedelji i godišnja doba.

Emocionalna i socijalna zrelost
Dete mora znati kontrolisati svoje emocije, mora biti sposobno i spremno sarađivati s drugim osobama, a konflikte rešavati na socijalno prihvatljiv način.
Dete koje je spremno za početak školovanja ima pozitivan stav prema školi, raduje se tome kao dokazu svoje odraslosti i zrelosti. Ovaj stav treba podržavati jer olakšava učenje i prihvaćanje obveza te savladavanje poteškoća. Zato, obavestite, i pripremite dete na vreme o promenama u njegovom životu koje će se dogoditi kada krene u školu.
MustraBecka
MustraBecka
Ženski
Datum upisa : 11.12.2008

Kako pripremiti dete za polazak u školu Empty Re: Kako pripremiti dete za polazak u školu

taj Sub Avg 14, 2010 7:18 am
Decu ne treba plašiti školom. Đak prvak treba da zna da se igra i da mašta. Roditelji moraju da podstiču, ohrabruju, poštuju i razumeju decu
JOŠ jedan septembar, još jedna školska godina je na počeku. Da li smo spremni ?
Polazak u školu predstavlja značajan korak u životu deteta, a i njegovih roditelja. Roditelji imaju svoje strahove: da li je dete spremno, da li će proći na testu? Početak školske godine svi čekaju sa strepnjom – kako će se uklopiti, da li će zavoleti školu, šta sa domaćim zadacima...

RODITELJI, BEZ PANIKE!
Spremnost za polazak u školu obuhvata emocionalnu i socijalnu zrelost i određen stepen razvoja intelektualnih sposobnosti. Da bi dete što lakše savladalo zahteve školskog programa, potreban je određeni sklad u razvoju navedenih sposobnosti.
Dete nije potrebno posebno pripremati za polazak u školu. Pre polaska u školu dete ne treba da zna da čita, piše, računa – to će naučiti u školi, zato i polazi u školu. Vaš mališan treba da zna da se igra, da uživa u igri, da mašta. Igra sa vršnjacima omogućava razvoj emocionalnih i socijalnih sposobnosti mališana. Kroz igru dete razvija maštu, „smišlja svašta“ te tako razvija intelektualne sposobnosti. Treba mu pružiti priliku da svoju maštu ispriča ili nacrta – to je zahtev njegovog uzrasta, to je osnova za uspešno savladavanje školskog programa.
Dete pre polaska u školu treba da poseduje određena znanja i veštine, ali se to ne uči kroz nametanje učenja, već kroz igru i razgovore u svakodnevnim životnim situacijama. To obuhvata: grafomotoriku, pojam vrednosti broja, govor i rečnik, predveštine čitanja i pisanja, orjentaciju u vremenu i prostoru.
Predveštine čitanja i pisanja obuhvataju imenovanje početnog glasa u reči ( kroz igru: „ Na slovo, na slovo...“), rastavljanje reči na slogove (ma-ma, se-ka,...), rastavljanje reči na pojedinačne glasove ( m-a-m-a, s-e-k-a,...), sastavljanje reči od pojedinačnih glasova (s-e-k-a –seka). To je osnova za čitanje, pisanje po diktatu i samostalno pisanje.
Govor podrazumeva pravilan izgovor svih glasova, detetovo umeće da svoju misao iskaže do kraja, sastavljanje proširenih i složenih rečenica.
Rečnik podrazumeva pravilnu upotrebu pojmova, kao i njihovo tumačenje. Verbalno tumačenje pojmova se odnosi na pojmove iz svakodnevnog života. Potrebno je da dete zna da prepriča sadržaj koji je saslušalo ili da opiše neki svoj doživljaj.
Pojam broja se odnosi na shvatanje vrednosti broja. Dete treba da shvati koliko je to 3, 5, 6,...10. To je najlakše ostvariti kroz svakodnevne aktivnosti u koje uključujete svog mališana (postavljanje pribora za obroke, pomoć u radionici i sl.). To je osnova za računske operacije.
Orjentacija u vremenu i prostoru obuhvata razumevanje pojmova ispod-iznad, gore-dole, levo-desno, pored-na, kao i pojmove pre-posle, dan-noć...
Grafomotorika je osnova za uspešno savladavanje tehnike pisanja. Potrebno je da dete pravilno drži olovku (nije bitno da li je to u levoj ili desnoj ruci), linije povlači bez ulaganja vidnog napora (bez pritiskanja). To se podstiče crtanjem, bojenjem, spajanjem tačaka, preslikavanjem, crtanjem po šablonu...
Dugogodišnje iskustvo je pokazalo da se na polazak u I raz. O.Š. teže adaptiraju roditelji nego mališani. Deca nemaju strah od škole, sa time se ne rađaju. Strahovi se uče! Zato, nemojte svoje dete plašiti školom i školskim obavezama – to što kreću u školu ne znači da je kraj igri. Ne plašite ih učiteljem i domaćim zadacima – učitelj/ca je osoba koja o njima, dok su u školi, brine i vodi računa. Ne plašite se za svoje dete. Ohrabrujte ga da bude samostalno, a samim tim i odgovorno. Tako ćete vrlo uspešno nastaviti ka svom cilju – da jednog dana bude svoj čovek, ponosan na sebe. Budite ponosni na svoje dete i pokažite mu to, jer ponos eliminiše strahove i brige.
Škola – taj strašni bauk – i nije neka strašna baba-Roga! Strašna je onoliko koliko je mi odrasli napravimo strašnom. Za đake- prvake ona je strašna jer im je nepoznata, velika i puna nepoznate i velike dece. Ublažite taj strah objašnjenjem šta ih tamo očekuje – ne bič i batina, ne okovi, ne kažnjavanje, vika i galama. ŠKOLA JE MESTO GDE SE DRUŽI, crta, piše i čita, računa, peva, igra i stiču nova znanja . Svega onoliko koliko je potrebno da ne bude dosadno ni naporno – taman po meri deteta. Objasnite mu da nije strašno ako nešto ne bude znalo – u školu ide da bi naučilo; nije strašno ako pogreši – te greške se ispravljaju učenjem i vežbanjem; nije strašno ako to što piše ne liči previše na ono iz Bukvara – Bukvar je pisala mašina, a ne njihov vršnjak

UČENJE NIJE MUČENJE
Učenje smara? Učenje ubija? Učenje je robija? Ako ga takvim napravite – takvo će i biti. Zato đaci, potrudite se da učenje ne bude robija ni mučenje – da učenje bude zabava (ili bar, podnošljivo).
Za početak, dobro se organizujte. Ne odlažite svoje obaveze za sutra. Imajte na umu da se ni fudbalska utakmica ne odlaže svakog dana. Pripreme za jesenje i prolećno prvenstvo su obaveza i radost svakog igrača, i sve to za ljubav jasnog cilja – uspešno odigrati 45 minuta ili dva puta po 45 minuta. Imajte isti cilj svakog dana, bar dva puta po 45 minuta. Za početak će biti dovoljno. Koristite pravo predaha i tajm-auta, ali i pravo da date sve od sebe, da budete uspešni. Pružite sebi mogućnost da uvek možete da birate – koju školu ćete upisati, baš kao što birate ko će biti vaša simpatija. Za takvu šansu potreban vam je odgovarajući školski uspeh. Potrudite se da ga postignete, jer vam se sa tim uspehom otvaraju mnoge mogućnosti – vi odaberite onu pravu.
Da biste bile lepe, mlade dame, potrebno je puno vremena i truda, ali – vredi! Potrudite se da bar deo tog vremena uložite u svoju unutrašnju lepotu – ona će kad-tad pokazati svoje lice i zablistati. Svaka investicija u sebe je isplativa investicija. Postavite sebi dalekosežne ciljeve, i one nešto bliže, i radite na njihovom ostvarenju. Svoje ciljeve možete postići samo radom i samo ih vi možete postići. Pomoć drugih i ohrabrenje su uvek dobro došli, ali niko drugi ne može umesto vas koračati vašim životom i ostvariti vaše ciljeve.
Budite samostalni – a to znači – i odgovorni za svoje postupke.
Potrudite se da se organizujete, da svakog školskog dana „odigrate uspešno svoju utakmicu“, „prošetate svojom modnom pistom sa lentom željenog školskog uspeha“.
Ako se u tome na snalazite i niste zadovoljni svojim rezultatima – potražite nas. Tu smo za sve vaše dileme i prekretnice – Savetovalište za roditelje i psiholog.

IGRA NIJE ZABRANJENA
RODITELJI, NE ZABORAVITE, uz školu obavezno ide i igra. Napravite kompromis između školskih obaveza i detetovih želja i mogućnosti. Sretno i zadovoljno dete će brže i efikasnije ispunjavati svoje obaveze. Uplašeno dete će svoje obaveze ispunjavati sporo i „preko volje“, biće nezadovoljno svojim radom (baš kao i Vi) i nesrećno zbog toga. Izbegnite takve situacije, ohrabrujte svoje dete, ne očekujte previše (ono tek počinje da uči), ne zahtevajte, već s ljubavlju istrajte na dogovoru i poštovanju dogovora.

SUZE SU O.K.
NEMOJTE svom detetu činiti usluge koje su mu na štetu: crtanje, bojenje, pisanje umesto njega – ono to od Vas ne očekuje. Nemojte „padati na suze“. Suze izbegnite korišćenjem pohvale i nagrade (ne materijalne). Ako se baš i desi da se dete rasplače zbog svoje nespretnosti i neznanja, budite duhoviti i skrenite mu misli na nešto u čemu je uspešno. Ne prihvatajte odgovor „ne znam“ (to ste znali i pre nego što ste ga pitali), strpljivo vodite dete do pravilnog odgovora. Ne odgovarajte umesto njega, već sačekajte da se dete ohrabri i smisli svoj odgovor – pa makar on bio i pogrešan, njegov je! Pohvalite prvo njegov trud, pa tek onda ukažite na neispravnost odgovora. Tako će dete prihvatiti učenje kao proces koji vodi u povoljne promene, kao proces kojim će steći nova iskustva bez straha da bude odbačeno zbog svog neznanja.
Milica Petrović,psiholog
MustraBecka
MustraBecka
Ženski
Datum upisa : 11.12.2008

Kako pripremiti dete za polazak u školu Empty Re: Kako pripremiti dete za polazak u školu

taj Sub Avg 14, 2010 7:22 am
Kako odabrati školsku torbu

Kako pripremiti dete za polazak u školu Skolska_tasna

Za manje od tri nedelje će kraj raspusta i početak nove školske godine. Mališani kreću u školu i treba da svakog dana do škole nose torbu koja je u proseku teška oko četiri kilograma.

Deca, međutim, često nose preteške ili neodgovarajuće školske torbe. Koliko ranac sme da bude težak? Na šta roditelji treba da obrate pažnju prilikom kupovine?

Kada kupujete školsku torbu ili ranac obavezno povedite dete sa sobom, jer ono mora da ga "proba". Obavezno ponesite džemper ili jaknu, jer je važno da ranac dobro stoji i kada je dete toplije obučeno. Veoma je važno da im ranac dobro stoji, objasnite im da je to mnogo važnije od lika iz animiranog filma koji je odštampan na torbi.

Pravilan položaj: Ranac ne sme da steže, niti da klizi s ramena. Važno je da prianja na više mesta na leđima i da ne viri iznad ramena. Zbog opasnosti od povreda, šnale i kopče za podešavanje i zatvaranje treba da budu zaobljene.
Savet: Da biste proverili da li ranac stvarno odgovara detetu, napunite ga nečim još u radnji i recite mališanu da skakuće s njim na leđima.

Kaiševi: Pošto deca brzo rastu, treba da postoji mogućnost podešavanja dužine. Kaiševi treba da budu široki najmanji četiri centimetra, kako bi se težina bolje rasporedila, a ranac ne bi žuljao.

Ručka: Ručka treba da bude postavljena i prilagođena dečijoj šaci.

Bezbednost: Upadljiva boja će doprineti da učesnici u drumskom saobraćaju bolje vide vaše dete. Proverite da li ranac ima fluorescentne pruge, kako bi mališana primetili i u mraku.

Stručnjaci upozoravaju da rančevi nisu pogodni za manju decu, pošto uglavnom nisu ergonomski, tj. prilagođeni obliku tela, te mogu da oštete kičmu. Kad je ruksak pretežak, dete izvija (izdužuje) leđa i naginje telo i glavu prema napred da bi uspostavilo ravnotežu. To opterećuje mišiće leđa i vrata, pa postoji opasnost od prenapregnutosti ili čak povrede mišića. Dakle zbog prevelike težine torbe dete može da ima hronične bolove, koji su vrlo neprijatni, u ramenima, vratu i leđima.,
Sponsored content

Kako pripremiti dete za polazak u školu Empty Re: Kako pripremiti dete za polazak u školu

Nazad na vrh
Dozvole ovog foruma:
Ne možete odgovarati na teme u ovom forumu