Beogradska ka5anija
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

Ići dole
bezobradjanka
bezobradjanka
Ženski
Ribe Peto
Datum rođenja : 11.03.1969
Godina : 55
Lokacija : bg
Raspoloženje : uvek
Datum upisa : 26.07.2010

Mudrost Empty Mudrost

Uto Sep 14, 2010 4:23 am
PRIZIV MUDROSTI
0 mudrosti, jedina kadra da nas vodiš kroz život. O ti, koja učiš vrlini
1 koja ukroćuješ poroke. Šta bismo mi bez tebe, mi i svi ljudi?
Ti si ta koja si stvorila gradove inspirišući Ijude na Ijubav za zajed-
ništvo; ti si ta koja si ih poučila da zbliže svoje domove, da iznađu
zajednički jezik i pismo. Ti si ta koja si sačinila zakone, uobličila
običaje, civilizovala narode.
Ja tražim utočište pored tebe; ja molim za tvoju pomoć. Zadovoljan
da sam sledio tvoje savete, danas se ceo prepuštam tebi. Samo je-
dan dan proveden u dobru i prema tvojim savetima, više vredi nego
jedna besmrtnost u grehu.
Kojoj drugoj moći bismo se mogli obratiti pre nego tebi, o Mudrosti,
koja nam daruješ smiren život i koja nas oslobađaš straha od smrti?
Cicero
MustraBecka
MustraBecka
Ženski
Datum upisa : 11.12.2008

Mudrost Empty Re: Mudrost

Pet Jan 07, 2011 2:53 pm
Bože, daj mi mirnoću da podnosim stvari koje ne mogu promeniti
Daj mi hrabrost da promenim stvari koje mogu promeniti
Daj mi mudrost da razlikujem jedno od drugoga.
Molitva Sioux Indijanaca

AFORIZAM
Zbirka anegdota i maksima za svakog čoveka najveće je blago, ako
one prve ume na prikladnom mestu da ubaci u razgovor i ako mu
ove druge u pravom času padnu na pamet.
Goethe

Dobre izreke su zameci svega dobrog: čvrsto urezane u memoriju,
one hrane volju.
Joubert

Aforizmi nastaju po nekom sistemu, kao kipovi: uzme se komad mer-
mera i odstranjuje sve što je nepotrebno.
Lamb

Za formiranje suda i ukusa ništa nije pogodnije od prepisivanja boljih
pasusa i pamćenja dubokih misli.
Maurois

Najveća slabost aforizma je u tome što niko ne misli da se na njega
odnosi.
Mudre izreke se, na žalost, pišu za druge, retko za sebe. Dufresnes
Mudre izreke ostaju bezvredne dok se ne utelove u praksu.
Gibran

U planinama je najbliži onaj put koji vodi od vrha ka vrhu, ali za to
su potrebne duge noge. Pojedine izreke treba da su vrhovi, a oni
kojima se govore veliki telom i duhom.
Nietzsche
MustraBecka
MustraBecka
Ženski
Datum upisa : 11.12.2008

Mudrost Empty Re: Mudrost

Pet Jan 07, 2011 2:55 pm
—AGRESIVNOST
Agresija je svuda u svetu u nesumnjivom porastu: agresija roditelja
prema deci i dece prema roditeljima, muškarca prema ženi i žene
prema muškarcu, suseda protiv suseda i države protiv države, sve
do najopasnije i po život čoveka na Zemlji, možda kobne agresije -
čoveka protiv prirode.
Vladeta Jerotić

Čovek nije krotko biće kome je potrebna ljubav, a ume i da se brani
ako ga neko napadne; on se zbog svojih nagonskih svojstava mora
smatrati, u velikoj meri, sklonim agresiji. Bližnji mu, stoga, ne pred-
stavlja samo mogućnost pomagača i seksualni objekat, već i isku-
šenje da na njemu zadovolji svoju agresiju, da bez naknade iskoristi
njegov rad, da ga bez njegove saglasnosti seksualno iskoristi, da
prisvoji njegovu imovinu, da ga ponizi, da mu pričini bol, da ga muči
i - da ga ubije.
Freud

Agresija koja je užasna kad je počini jedan, ne kažnjava se kad je
počini mnoštvo.
Spencer

Osrednjost je uvek agresivna.
Risto Trifković

Zivotinjsko načelo u čoveku ne može se ugasiti sve dotle dok u bur-
žoaskom društvu postoji ogromna količina uticaja koji u čoveku ras-
paljuje zver.
Gorki

Agresivan čovek je i samoagresivan. Uništavajući druge, on uništava
i sebe, a samim tim i izvor agresije.
Vladeta Jerotić
MustraBecka
MustraBecka
Ženski
Datum upisa : 11.12.2008

Mudrost Empty Re: Mudrost

Pet Jan 07, 2011 2:58 pm
AKTIVNOST
Veliki ljudi dostigli su savršenstvo samo kroz akciju, stoga radi iz
ljubavi prema čovečanstvu. Što god jedan veliki čovek radi, to isto
rade i ostali ljudi; što god on postavi kao načelo, ceo svet se tome
pokorava.
Bhagavad gita

Aktivnost je u čovekovoj prirodi; potpuno mirovanje je smrt.
Pascal

Biti aktivan je prvi zadatak čoveka, a sve vreme, kad je prisiljen da
se odmara, trebalo bi da upotrebi na sticanje jasne spoznaje o svetu,
kako bi mu ta spoznaja ubuduće olakšala delatnost.
Goethe

Konj koji je dugo vremena stajao, neće dobro trčati.
Ovidius

U razmišljanju budi sličan pužu, u delanju ptici.
Japanska poslovica

Čovek koga treba ubeđivati za neku aktivnost, nije čovek od akcije...
Vi morate dejstvovati kao što dišete.
Clemanceau

Oni koji samo stoje i čekaju, neće biti usluženi.
Milton

Treba delati kao čovek od misli, a misliti kao čovek od akcije.
Bergson
Kako ćeš upoznati samog sebe? Promatranjem nikada, ali zato de-
lanjem. Pokušaj da obavljaš svoju dužnost, pa ćeš saznati koliko
vrediš.
Goethe

Aktivnost je izraz inferiorne snage, mirnoća superiorne. Vivekananda
Izvan akcije mi smo izvan društva.
Tin Ujević

Ljudi od aktivnosti su u društvu od mnogo većeg uticaja, nego ljudi
od duha. ,
Bogdan Popović

Svaku aktivnost uživanje čini potpunom.
Aristotel
MustraBecka
MustraBecka
Ženski
Datum upisa : 11.12.2008

Mudrost Empty Re: Mudrost

Pet Jan 07, 2011 3:02 pm
ALKOHOLIZAM - PIJANSTVO
Pijanstvo je dobrovoljna ludost.
Seneca

Ko pogreši pijan, ispašta trezan.
Latinska poslovica

Ako čovek popije malo, dobar je kao ovca; ako popije malo više,
postaje hrabar kao lav; ako prevrši meru, okrutan je kao tigar, a ako
mu piće postane strast, nalik je na svinju koja se valja po blatu.
Jevrejska poslovica

Ako vino piješ kao lek, sačuvaćeš svoje dostojanstvo.
Bengalska poslovica

Navika uzimanja alkohola za čovečanstvo je veće zlo nego rat, glad
i kuga zajedno.
Darwin

Tvrditi da alkohol doprinosi genijalnosti, isto je što i tvrditi da više
vidi onaj ko vidi dvostruko.
Forbath

Meni nije potrebno vino da se oduševim.
Iz glave u koju vino uđe, razum izađe.
U vodi je lako potonuti, još lakše u vinu.
Pogled na pijanca, najbolja je pouka za treznost.

Piće najpre otklanja pijanca iz društva, a zatim i sa sveta.
Emerson

Loša je ona kuća u kojoj se uspeh zaliva čašom, a tuga rasteruje
flašom.
Bugarska poslovica

Krčmar voli pijanicu, ali ne za svog zeta.
Jevrejska poslovica

Neki piju da zaborave, pa onda zaborave da piju.
Srećko Lazari

Piće menja ljude, ali nikad nabolje.
Andrić

U ranu zoru bolje je biti žena krčmara, nego žena gosta.
Dušan Radović

Neki piju od radosti, neki od tuge, a neki od jutra.
„Literaturnaja gazela"

Bog je stvorio samo vodu, ali je čovek napravio vino!
Hugo

Neki toliko piju u zdravlje drugih, da na kraju izgube svoje.
,,Nepsazabadsag''

Prvo pijemo vino, zatim vino pije vino i najzad, vino pije nas.
Jevrejska poslovica

Uzrok mnogih nesreća leži na dnu vinske čaše.
Tolstoj

Polu-napit čovek otkriva svoju celu prirodu.
Jevrejska poslovica
MustraBecka
MustraBecka
Ženski
Datum upisa : 11.12.2008

Mudrost Empty Re: Mudrost

Pet Jan 07, 2011 3:04 pm
ALTRUIZAM
Reke ne piju svoju vodu; drveće ne jede svoje plodove; oblaci ne
gutaju svoju kišu. Sve što je veliko, uvek je u korist drugih.
Indijska iskrica

Sve, dakle, što hoćete da ljudi čine vama, činite i vi njima.
Biblija

Drvodeljina sekira molila je drvo da joj da ručicu - drvo joj je dalo.
Tagore

Istinski čovek, želeći da izgradi svoj sopstveni karakter pokušava,
takođe, da izgradi i karakter drugih ljudi i želeći da uspe, pomaže i
drugima da uspeju.
Confucius

Svako od nas je odgovoran za spasenje svoga bližnjega.
Jovan Hrizostomos

Sunce ne čeka da razaspe svoju svetlost i toplotu. I ti, isto tako, čini
dobro koje od tebe zavisi, ne čekajući da ga od tebe traže.
Epictetus

Ko noću nosi svetiljku koristi sebi i drugima; ko čini dobro spašava
sebe i druge.
Starac Siluan

Čovek nikada ne skače u vodu sa većim žarom da spase davljenika,
nego kad su prisutni oni koji neće da reskiraju.
Nietzsche

Dokle god čovek ističe ,,Ja" i ,,Moje"
njegova dela su ravna nuli.
Kada ljubav prema ,,Ja" i ,,Moje" umre
tada je delo boga izvršeno
Kablr

Čovekova priroda je takva da on svoj rascvat može dostići samo ako
dela za rascvat, za dobro čitavog sveta svojih savremenika. Ako stva-
ra samo za sebe on može, istina, biti čuveni naučnik, veliki mudrac,
odličan pesnik, ali nikada potpuni, stvarno veliki čovek.
Marx

Samo ono ne propada što ne živi samo za sebe.
Lao-Tse

U najbolje godine moga života ubrajam one časove koje sam proveo
u radu, neprekidno rasipajući u korist drugih ono što mi je priroda
dala i što sam studioznim radom naučio.
Galilei

Zakucajte ponekad na tuđa vrata, ne da tražite, već da ponudite
pomoć.
Dušan Radović

Altruista i ne tražeći nađe ono što egoista ne nalazi i kad traži.
Coue

Čuvajte se altruizma. On se temelji na samozavaravanju, tom korenu
mnogih zala.
Long

Budi altruist - poštuj egoizam drugih.
Lee

Velika zvezdo! Šta bi bilo tvoja sreća da nije onih koje obasjavaš?
Nietzsche

Pre nego što si seo za sto da jedeš, pogledaj ima li nekog gladnog
u tvom susedstvu.
Mohamed

Ako nisam za sebe, ko će biti za mene?
Ali ako sam samo za sebe, šta sam ja?
I ako ne sada, kada?
Talmud

Ništa ne činite uz prkos ili praznu slavu, nego poniznošću činite
jedan drugoga većeg od sebe. Ne gledajte svaki za svoje, nego i
za drugijeh.
Biblija

Pravih dobara nema mnogo. Samo je ono istinsko blago i dobro što
je blago i dobro za sve.
Tolstoj

Mnogo sveca može se upaliti od jedne svece, a da se ne umanji
njen sjaj.
Talmud

U sreći će proživeti i stogodišnji vek, onaj koji čini dela ne vezujući
se, koji radi svoj posao predano, ali bez žudnji, ne čeznući za isho-
dom svog delanja - takav i samo takav.
MustraBecka
MustraBecka
Ženski
Datum upisa : 11.12.2008

Mudrost Empty Re: Mudrost

Pet Jan 07, 2011 3:07 pm
AMBICIJA
Ništa tako ne podstiče ambiciju kao truba koja oglašava slavu drugoga.
Gracian

Možeš ubiti generala u jednoj armiji, ali ne možeš ubiti ambiciju u
običnom čoveku.
Confucius

Živimo u želji da se bogatimo ili da steknemo neko više zvanje, ali
malo napora ulažemo za sticanje više znanja.
Gorki

Svako želi da je neko; niko ne želi da raste.
Goethe

Ako ambicija i vrednost koračaju pored vas, postaćete neko.
Santayana

Ambicija ne hoda obično; ona ili ide na četiri noge ili na prstima.
Halifax

Ambicija zna da leti kao i da puzi.
Burke

Potrudi se da budeš jahač a ne konj.
Robert Anthony

Ambicija je mnoge ljude primorala da budu neiskreni.
Sallustius

Rob ima samo jednog gospodara; ambiciozan čovek ih ima onoliko
koliko mogu uticati na njegov uspeh.
La Bruyere

Kao što požar lakše zahvata slamne kolibe pre nego kamene palate,
tako i ambicija lakše zahvata niske pre nego uzvišene duhove.
Chamfort

Citius altius, fortius. Brže, više, hrabrije.
Geslo Olimpijskih igara.

Ne budi ni u čemu prosečan.
Gracian

Ambicija dovoljno muči svoje pristaše držeći ih stalno na uvid javnosti
kao ulične spomenike.
Dr Fuller

Groblja su puna nezamenljivih ljudi.
Clemanceau

Radio je za trojicu, a posle nije bilo ni jednoga. ,,Literaturnaja gazeta"
I ambicija je neka vrsta rada.
Gibran

Bolesna ambicija rada otrovne cvetove.
Sergije Lukač
MustraBecka
MustraBecka
Ženski
Datum upisa : 11.12.2008

Mudrost Empty Re: Mudrost

Pet Jan 07, 2011 3:09 pm

ATEIZAM
Ateist je čovek koji nema nevidljiva sredstva za podršku.
Fosdick

Ateizam je više na usnama, nego u srcima ljudi.
Bacon

Ima razlike među ateistima: nije svejedno koje je vere bog u koga ne
veruju.
Dušan Radović

Ne huli kad ne veruješ!
Ateiste plaši čak i duh vremena.
Lee

Prema staroj religiji, ateist je onaj ko ne veruje u boga. Nova religija
kaže: ateist je onaj ko je izgubio veru u samog sebe.
Vivekananda

Ateisti veruju da boga nema.
A. Baljak

Ateist je čovek koji ne može da računa ni na kakvu nadzemaljsku.
pomoć.
Anonimus

Ne osećam potrebu ni za kakvom verom, sem za verom u ljudska
bića. Poput drevnog Konfucija, toliko sam zaokupljena čudima zemlje
i života u njoj da ne mogu da mislim o nebu i anđelima.
Pearl Buck

Ateisti ne moraju biti pošteni: nema boga koji bi za njih bio nadležan.
Dušan Radović
MustraBecka
MustraBecka
Ženski
Datum upisa : 11.12.2008

Mudrost Empty Re: Mudrost

Pet Jan 07, 2011 3:11 pm
BESKONAČNOST

Neizbežno je da, u bezbrojnim kombinacijama koje su se zbile i koje
se zbivaju u vremenu bez granica i prostoru bez obala, postoje još
milioni drugih planeta i milioni sličnih nama, pored milijarde drugih
manje ili više drugačijih.
Maeteriinck

Svemir je konačan, ali bez granica.
Einstein

Nesavršenstvo nije negacija savršenstva; konačnost ne poriče bes-
konačnost. To se samo celina iskazuje u delovima, to se beskraj ot-
kriva u granicama.
Tagore

Beskonačnost se nalazi u čoveku kao ulje u semenu sušama, kao
voda u reci, kao vatra u kresivu.
Upanishad

Kad pogledam u sebe, vidim da je kraj beskraja skriven u meni.
Ikbal

Neizmernosti je potrebna neiscrpnost.
Hugo
MustraBecka
MustraBecka
Ženski
Datum upisa : 11.12.2008

Mudrost Empty Re: Mudrost

Pet Jan 07, 2011 4:14 pm

BESMRTNOST
Besmrtnost, harmonija i sloboda su u nama samima i tu one čekaju
svoje oslobođenje.
Aurobindo

Groblja ovog sveta puna su onih koji su sebe smatrali besmrtnim.
Kan

Izaći iz granica naše senzibilnosti i naše mentalne zamisli i postići
potpunu slobodu - to je pravi smisao besmrtnosti.
Tagore

Blago tome ko dovijek živi
imao se rasta i roditi.
Njegoš

Dokle god neko oseća da je činilac, ne može izbeći točak rađanja.
Buddha

Šta vredi da za tvoju besmrtnost zna čitav svet, kad za to ne znaju
crvi.
Srećko Lazari

Besmrtnost se proglašava na komemoracijama.
Milovan Vitezović

Nema veće utehe za prosečnog čoveka od saznanja da ni genije nije
besmrtan.
Goethe

Čovek ima samo jedan način da postane besmrtan na ovoj zemlji:
treba da zaboravi da je smrtan.
Giraudoux

Sve je prolazno, samo je smrt besmrtna.
Srećko Lazari

Smrt je besmrtna, sve ostalo je smrtno.
Starogrčka poslovica

Kakva zabluda! Vernik jede telo i pije krv svog boga u veri da će i
sam steći njegovu besmrtnost!
Moren

Tvoja senka živi i iščezava. Ono što je u tebi večno, ono što shvata,
ne pripada prolaznom životu. To večno je u tebi; preseli se u njega
i ono će ti otkriti svu istinu i sve ono što treba da znaš.
Staroindijski zapis

Naš je život do večnosti jedan trenut samo...
Al' mi, katkad, u trenutku i večnost spoznamo.
Ščerbina
Vedrana
Vedrana
Moderator
Moderator
Ženski
Datum upisa : 28.02.2009
http://<a href="http://xtratvision.forumxpress.net/forum

Mudrost Empty Re: Mudrost

Uto Jan 18, 2011 8:58 am
Sreca! Sta je za vas sreca?
SRECA JE BOZANSKI DAR

Osecaj srece je relativan dozivljaj, prisutan je u nama i svuda oko nas, ali cesto kao "nevidljivi odsjaj". Tajnu zivota uz osecaj srece i ljubavi ne umemo da definisemo, ono sto je najdragocenije i sto nosimo u sebi - ostaje skriveno od naseg pogleda i znanja. Uz sve razlike koje postoje medju civilizacijama, kulturama i narodima, te razlike u individualnim i polnim karakteristikama, zajednicki je pogled ka "tajanstvenom" koji donosi srecu i ljubav. Moc vladara ili tiranina naspram robova, znanje genijalca naspram neukog, bogatstvo naspram siromastva, zdravlje naspram bolesti - nista nije dovoljno da se osvoji, stvori ili kupi sreca i ljubav. Tako je bilo oduvek, tajne koje vladaju nad covekom jesu ono najdragocenije sto postoji u nama i oko nas. Tuzna sudbina nekog tiranina ili bogatasa naspram srece jednog siromaha je odraz tajne zivota, kojom ne umemo i ne mozemo da vladamo. Sve ima svoju cenu, ali neke cene se "placaju" onim sto nosimo u sebi, kao svoj unutrasnji ili "bozanski dar". Ali, zivot je oduvek bio veci i mudriji od coveka.
Vedrana
Vedrana
Moderator
Moderator
Ženski
Datum upisa : 28.02.2009
http://<a href="http://xtratvision.forumxpress.net/forum

Mudrost Empty Re: Mudrost

Uto Jan 25, 2011 9:31 am
Mudrac smatra da mu je vrlina jedina nagrada. (Konfucije)
Vedrana
Vedrana
Moderator
Moderator
Ženski
Datum upisa : 28.02.2009
http://<a href="http://xtratvision.forumxpress.net/forum

Mudrost Empty Re: Mudrost

Pet Jan 28, 2011 9:15 am
Rabin Harold Kushner gledao je djecu koja su na obali zidala kulu iz pijeska. Kada su završili zamišljenu kulu za koju su potrošili puno vremena i strpljenja, došao je val i u trenu je izravnao sa zemljom. Rabin je očekivao suze i bijes. Međutim, djeca su sjela, primila se za ruke i počela se smijati. Malo zatim, započela su graditi n...ovu kulu.

Nasmiješio se i rekao: "Spoznao sam da su me naučila veoma važnu lekciju. Sve stvari u našem životu, koje stvaramo dugo vremena i s mnogo energije, stvorene su u pijesku. Trajni su samo naši odnosi s ljudima. Prije ili kasnije doći će val i odnijeti ono što smo sagradili sa tolikim trudom. Kada se to dogodi moći će se smijati samo oni koji će se imati s kime držati za ruke."
Vedrana
Vedrana
Moderator
Moderator
Ženski
Datum upisa : 28.02.2009
http://<a href="http://xtratvision.forumxpress.net/forum

Mudrost Empty Re: Mudrost

Pon Feb 07, 2011 10:23 am
JEDNOG DANA COVEK UĐE U RESTORAN U PRATNJI
OGROMNOG NOJA. KONOBARICA IH UPITA STA ZELE.

TIP RECE:"HAMBURGER,POMFRIT I COLU.",
A ONDA SE OKRENU PREMA NOJU "..A TI ?"
...
"JA CU ISTO !"-ODGOVORI NOJ.

POSLE NEKOG VREMENA, KONOBARICA SE VRATI SA NARUDZBINOM.

"TO BI BILO 9,40 $" RECE.

TIP POSEGNU U DZEP I IZVUCE TACNO TOLIKI IZNOS.

NAREDNI DAN TIP OPET UĐE U RESTORAN SA NOJEM I PONOVNO NARUCI:

"HAMBURGER,POMFRIT I COLU.", A ONDA SE OKRENU PREMA NOJU "..A TI ?"

"JA CU ISTO !"-ODGOVORI NOJ .

POSLE NEKOG VREMENA, KONOBARICA SE VRATI SA NARUDZBINOM.

"TO BI BILO 9,40 $", REČE.

TIP OPET POSEGNU U DZEP I IZVUCE TACNO TOLIKI IZNOS.

I TAKO JE SVE PRERASLO U RUTINU.

POSLE DVE NEDELJE, ONI PONOVNO DOĐOSE U RESTORAN.

"UOBICAJENO ?"-UPITA KONOBARICA.

"NE, DANAS JE PETAK! UZECU BECKU,SALATU I PIVO", RECE TIP.

"JA CU ISTO !," ODGOVORI NOJ.

UBRZO ,KONOBARICA SE VRATI SA NARUDZBINOM.

"TO BI BILO 32,62 $" REČE.

TIP POSEGNU U DZEP I IZVUCE TACNO TOLIKI IZNOS.

OVOG PUTA KONOBARICA NIJE MOGLA DA ODOLI RADOZNALOSTI.

"IZVINITE...ALI KAKO UVEK IMATE U DZEPU TACNO TOLIKO NOVCA KOLIKO IZNOSI RACUN?

"PA,..PRE NEKOLIKO GODINA CISTIO SAM TAVAN I NASAO STARU LAMPU. PROTRLJAO SAM JE I IZ NJE JE IZASAO DUH I REKAO DA CE MI ISPUNITI DVE ZELJE. MOJA PRVA ZELJA JE BILA DA U DZEPU UVEK IMAM TACNO TOLIKO NOVCA KOLIKO MI TREBA DA BIH PLATIO RACUN. I ZELJA SE OSTVARILA...SVAKI PUT KAD KUPUJEM NESTO, U DZEPU SE POJAVI TACNO TOLIKO NOVCA KOLIKO MI TREBA."

"PA, TO JE SJAJNO!" RECE KONOBARICA. "VECINA LJUDI BI TRAZILA MILIONE, ALI VI CETE OVAKO BITI BOGATI ZAUVEK."

"UPRAVO TAKO!...TRAZIM LI LITAR MLEKA, ILI NAJSKUPLJA KOLA, UVEK CU IH PLATITI !"

"..A ZASTO VAS UVEK PRATI NOJ ?"

COVEK UZDAHNU I RECE, "E TU JE CAKA...... ....MOJA DRUGA ZELJA JE BILA DA UZ MENE DO KRAJA ZIVOTA BUDE PILENCE DUGIH NOGU I VELIKE GUZE KOJE CE SE UVEK SLOZITI SA SVIM STO JA KAZEM !"

Sponsored content

Mudrost Empty Re: Mudrost

Nazad na vrh
Dozvole ovog foruma:
Ne možete odgovarati na teme u ovom forumu