Beogradska ka5anija
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

Ići dole
MustraBecka
MustraBecka
Ženski
Datum upisa : 11.12.2008

Su đok Empty Su đok

Sub Jan 01, 2011 9:03 am
Dlan odslikava organizam

Su đok Su_jok_shema

Su đok terapija je delo korejskog naučnika prof. Parka Džae Vua, zasnovana na potpuno prirodnim principima, nema nikakvih štetnih efekata, a lako je može naučiti gotovo svako. Iako ima slične polazne postavke kao tradicionalna kineska medicina (principi energetske povezanosti svih delova tela energetskim kanalima ili meridijanima), ovo je jedna sasvim nova terapija, jednostavna i lako proverljiva u praksi.
Profesor Park Džae Vu uočio je da su šake (su) najsličnije ljudskom telu. Dok je glava usmerana ka nebu, ruke i noge se pružaju paralelno na dole, prema zemlji. Zato se može reći da drugi i peti prst korespondiraju rukama, a treći i četvrti nogama….

Slično tome, kao što je ljudsko telo podeljeno na izvesne delove prividnim granicama (dijafragmom, zglobovima) tako je i šaka podeljena na iste delove (zglobovima prstiju, linijama na dlanu). Ruke i noge imaju tri dela, a glava i vrat čine dva dela, baš kao što se drugi, treći, četvrti i peti prst sastoje od tri dela, a palac od dva. Po istom principu, određene zone na šaci korespondiraju sa određenim organima

Stopalo takođe ima strukturu sličnu ljudskom telu, ali ne tako upadljivo kao šaka. Zato je sistem korespondencije na stopalu razjašnjen uz pomoć strukture korespondencije na šaci. Stopalo takođe ima pet produžetaka (prstiju) a palac se sastoji od dva dela, za razliku od ostalih prstiju koji se sastoje od po tri dela… Mada ima manju korespondentnu sličnost, praksa su đoka kaže da stopalo daje mnogo bolje rezultate od šake. Od svih delova tela, stopalo je najčešće i najjače izloženo trenju i stimulaciji.

Bolna mesta na šaci
Prilikom bilo kakvog poremećaja u ljudskom organizmu, na korespondentnim oblastima šake i stopala formiraju se takozvane korespondentne loptice, koje su elektroosetljive. Na dodir su one malo ili izrazito bolne. Kada se one pritisnu, usled njihove stimulacije pritiskanjem dolazi do neke vrste “kratkog električnog spoja”, što kod pacijenta izaziva kratak bol, ali se u isto vreme se proizvode isceljujući bioelektrični talasi, koji normalizuju priticanje bioelektrične struje kada stignu u oboleli deo tela. Kada aktivna bio-struja obolelog dela ponovo postane pravilna, bol nestaje i fiziološke funkcije okolne telesne strukture počinju normalno da rade.

Štete ne može biti
Pri pravilnoj primeni su đok terapije efekat nastupa već posle nekoliko minuta, često i posle nekoliko sekundi
Ovaj sistem nije stvorio čovek (on ga je samo otkrio) već sama priroda. Zato je on potpuno neškodljiv i efikasan. Stimulacija korespondentnih tačak dovodi do pozitivnog efekta. Nepravilna primena nikad ne nanosi štete čoveku. Ona naprosto ne deluje.
Pomoću su đok terapije može da se tretira bilo koji deo tela, bilo koji organ ili zglob, a metod je dostupan svakome.

Prof. Vera Đorđević
Predsednik Evropskog udruženja za klasičnu kinesku medicinu
MustraBecka
MustraBecka
Ženski
Datum upisa : 11.12.2008

Su đok Empty Re: Su đok

Sub Jan 01, 2011 9:09 am
Su Đok (Su Jok™) terapija predstavlja jedan od segmenata ONNURI™ medicine čiji je začetnik Prof. Park Jae Woo, naučnik iz Južne Koreje.
Na korejskom jeziku Su znači šaka, a Jok znači stopalo. Na početku nastanka ovog autorskog metoda krenuo je samo od fizičke sličnosti šake i stopala sa telom i uticaja stimulacije tih lokaliteta na telo.
Nastali su mnogobrojni putevi aktiviranja korespondentnih sistema na šakama i stopalima. Kasnije, Prof. Park Jae Woo je postavio dobro balansiran sistem metafizičkog znanja predstavljen u osnovi ONNURI medicine. Sistem uključuje, pored fundamentalnih zakona Yin / Yang i 5 Elemenata na kojima bazira filosofija naroda Istoka, i autorske teorije do kojih je došao tokom istraživačkog rada . Sva svoje spoznaje nesebično deli sa onima koji žele da upoznaju ovaj jednostavan, efikasan, apsolutno bezbedan (bez štetnih efekata) metod, bez primene medikamenata.

Su Jok Istorijat
Godine 1984., autor je u potpunosti opisao svoj terapijski sistem korespondencije. Tri godine kasnije njegovo otkriće je prvi put zvanično predstavljeno u štampi. Iste godine objavljena su i dva Atlasa (14 biol-meridijana u metodi Su Đok i konstitucija u Su Đok akupunkturi). U uputstvu “Su Đok akupunktura”, koje je izdato 1988. dati su glavni momenti teorije Su Đok terapije i istovremeno je predstavljen terapijski sistem korespodencije na šakama i stopalima i svi metafizički principi ovog terapijskog sistema. Od tog trenutka pa sve do danas, profesor Park usavršava svoje ideje kako bi Su Đok bio što dostupniji i što efikasniji. Do sada je napisao preko 80 knjiga i održao na hiljade predavanja po različitim gradovima.
Sličnost između palca šake i glave, profesor Park prvi put je primetio još kao dečak (1953.) Tada, naravno, nije bio u stanju da dalje razvija ovo zapažanje. Ali 20 godina kasnije (1974.) vraća se svojoj dečačkoj ideji sa neuporedivo više sigurnosti i žara. Detaljno izučava ostale korespodentne sisteme kao što su: refleksna terapija šake i stopala, aurikularni sistem (na uhu), korespondentni sistem na nosu, zatim sistem na delu glave koji je obrastao kosom itd. Neumorni i radoznali duh profesora Parka nagoni ga na svakodnevni studiozni rad. Rezultat tog rada su autorske teorije koje su klinički potvrđene.

Značaj Su Đok metoda
Ideja vodilja profesora Parka u njegovom naučnom radu je više nego jednostavna a opet tako plemenita i uzvišena. On polazi od večne želje svakog čoveka, da svoj život proživi u stanju potpunog zdravlja. Znači, ovom svetu je potrebna jednostavna, neškodljiva metoda, koja ne zahteva velika finansijska ulaganja a koja daje pozitivne rezultate. Tako profesor Park, u Su Đok sistemu, vidi dva nivoa znanja: za ljude koji nemaju medicinsko obrazovanje i za medicinske radnike koji bi terapijske mogućnosti ove metode koristili znatno temeljnije. Praktično to znači sledeće: ovladavši Su Đok metodom, ljudi bez stručnog medicinskog znanja uspevali bi sebi i svojim najbližima da pruže potrebnu pomoć. Na ovaj način bili bi lišeni mnogobrojnih nelagodnosti, strahova, iščekivanja i višečasovnih sedenja po čekaonicama. S druge strane državni organi i sistemi zdravstvene zaštite uspevali bi da uštede mnogo i vremena i novca. Na ovaj nači, lekari bi se s mnogo više pažnje posvećivali težim pacijentima.

Su Đok terapija je sinteza prirodnih metoda lečenja, zasnovanih na određenim filozofskim principima, a deo njih svaki čovek može uspešno da upotrebi za samoizlečenje, delujući na šake i stopala. Ovaj metod mogu da koriste svi ljudi na planeti za pružanje prve medicinske pomoći. Siguran sam da će širenje ove metode imati važnu ulogu u izgradnji zdravog društva.– odgovorno tvrdi profesor Park.
MustraBecka
MustraBecka
Ženski
Datum upisa : 11.12.2008

Su đok Empty Re: Su đok

Sub Jan 01, 2011 9:12 am
Su đok Sujok1

Svi organi i meridijanski tokovi u telu se nalaze i na šaci i na stopalu tako da lako možemo pronaći bolnu tačku koja je analogna mestu na telu koji pati i onda raditi odgovarajuću terapiju. Metod je bezopasan i deca ga mnogo vole jer se koriste boje, semenke, magneti… I vrlo je kreativan za njih.

Zašto šaka i stopalo?
Šaka, stopalo, nos, ušna školjka i lobanja ustvari predstavljaju mikrokosmos celog organizma. Oni su kao daljinski upravljač plazma televizora na kojem možemo menjati programe tj.raditi terapije tako što pritiskom ili ubodom iglice šaljemo pravilan program (impuls), preko moždanog centra, da dođe do isceljenja bolnog mesta na telu.
Terapije se rade dijagnostičkim štapićem, mini iglicama, bojama, semenkama, magnetima (više vrsta), moksama, elastičnim prstenovima za masažu…

Su đok Sujok3
MustraBecka
MustraBecka
Ženski
Datum upisa : 11.12.2008

Su đok Empty Re: Su đok

Sub Jan 01, 2011 9:14 am
Autor: dr Dragan Zlatanović

Su Đok predstavlja lečenje po refleksnim tačkama dlanova i stopala. U prevodu sa korejskog Su znači šaka a Đok stopalo, što nam govori odakle i potiče ova terapija. Ova metoda se koristi u lečenju bolesti mnogim zemljama sveta, a posebno u SAD, Rusiji i Istočnoj Evropi.

Su Đok terapija je sinteza prirodnih metoda lečenja, zasnovanih na određenim filozofskim principima, a deo njih svaki čovek može uspešno da upotrebi za samoizlečenje, delujući na šake i stopala.

Su Đok terapeuti polaze od toga da je građa šake i stopala slična građi ljudskog tela, pa objašnjavaju da u ljudskom telu možemo izdvojiti trup i pet isturenih delova tela - glavu, vrat i četiri ekstremiteta. Sličnost je dokaz dubokih unutrašnjih veza koje postoje između tela, šake i stopala.

U bolesnom organu ili delu tela zbog poremećaja cirkulacije energije pojavljuje se neka vrsta električnog "kratkog spoja" - energetske blokade, koja stvara elektromagnetske talase. Ovi talasi, zato što imaju specifičnu frekvenciju za svaki od poremećaja u telu, dospevaju istovremeno u sve analogne delove. Dalje, oni obrazuju takozvane "korespondentne loptice" koje su pri dodiru, odnosno nadražaju veoma bolne. Proces liči na malo “strujno kolo” kojem se sa određenog mesta šalje impuls koji poboljšava protok. Ukoliko se ne pronađe terapijska tačka ili se ne stimuliše pravilno, jedino će izostati očekivani pozitivan efekat, a organizmu se pri tom ne može naneti bilo kakva šteta.

Veoma dobre rezultate daje i masaža vrhova prstiju jer se ovde projektuje mozak, a u mini sistemu i celo telo čoveka. Masaža vrhova prstiju i noktiju ima veliki efekat koji je kod akutnih stanja često trenutan.

U slučajevima kada je potrebna trajnija stimulacija terapijskih tačaka mogu se koristiti razni štapići, grančice, magneti i semenke raznih biljaka.

Kod ove metode nema kontraindikacija, ni neželjenih efekata.
MustraBecka
MustraBecka
Ženski
Datum upisa : 11.12.2008

Su đok Empty Re: Su đok

Sub Jan 01, 2011 9:16 am
- Su Đok terapija može da bude izvrsna pomoć u relaksaciji tokom porođaja jer je to dijagnostičko-terapijski metod koji se izvodi na na šaci (Su) i(li) stopalu (Đok) – kaže Vera Đorđević, inženjer i profesor Su Đok metoda iz Čačka. - Glavne karakteristike ove terapije su: visoka efikasnost (rezultat se često dobija trenutno), apsolutna bezbednost (izvodi se na šaci ili stopalu a ne na telu), ne izaziva štetne efekte a stimulatori su trajni poput magneta i štapića ili je to pritisak prsta ili nekog predmeta zaobljenih ivica. Pošto iskustvo potvrđuje da buduće majke, neposredno pred porođaj, umesto da se opuste i omoguće lagani tok otvaranja kao preduslov porođaju, zadržavaju momenat dolaska svoje bebe na svet izraženim spazmom, Su Đok terapija je jedno od dobrih rešenja za relaksaciju genitalne regije i uspostavljanje iskonskog prirodnog porođaja. Postupak relaksacije počinje tek kada je porođaj već nagovešten svojim simptomima i kada je prodilja zauzela položaj koji je za nju udoban i za rađanje bebe bezbedan. Za izvođenje ove procedure treba obučiti kako trudnicu, tako i osobe koje asistiraju. Sam postupak je intenzivna masaža mesta koja su korespondencija genitalnoj regiji, tehnikom pritiskanja palcem uz kružne pokreta u smeru kazaljke na satu i treba da se vrši tokom celog porođaja. Sama masaža je malo bolna ali, već posle par minuta na očigled svih, dilatacija će da bude ubrzana, bolovi smanjeni, a porođaj ubrzan i značajno olakšan.
Sponsored content

Su đok Empty Re: Su đok

Nazad na vrh
Dozvole ovog foruma:
Ne možete odgovarati na teme u ovom forumu