Beogradska ka5anija
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

Ići dole
MustraBecka
MustraBecka
Ženski
Datum upisa : 11.12.2008

Geografski podsetnik Empty Geografski podsetnik

taj Pet Nov 20, 2009 6:43 am
ГЕОГРАФИЈА-
наука која проучава раширеност и међусобни однос природних појава и резултата друштвеног
рада материјализованог на Земљиној површини.


Име:

- грч.
Геа- Земља, графеин- писати


-
оснивач географије- Ератостен (3. в. пне)
Geografski podsetnik Eratosten


Ератостен
MustraBecka
MustraBecka
Ženski
Datum upisa : 11.12.2008

Geografski podsetnik Empty Re: Geografski podsetnik

taj Pet Nov 20, 2009 6:44 am
-
Анаксимандер -израдио прву познату карту


- Кратес
- израдио је први глобус


-
Птоломеј -утемељио геоцентрични систем


-
ИТИНЕРАРИ- путне карте које су израђивали Римљани


- Ал
Идризи- највећи арапски картограф


-
ПОРТУЛАНИ – поморске карте (средњи век)


- доба
великих географских открића - Колумбо, 1492. г.


- 19. в.
– развој модерне географије- Александер фон Хумболт и Карл Ритер


Geografski podsetnik Humbolt


Александер фон ХумболтGeografski podsetnik Karl%20Riter


Карл Ритер
MustraBecka
MustraBecka
Ženski
Datum upisa : 11.12.2008

Geografski podsetnik Empty Re: Geografski podsetnik

taj Pet Nov 20, 2009 6:45 am
Дефиниције
географије:


(1)
Карл Ритер- Географија је наука која проучава узајмно дејство три главна
омотача: ваздуха, воде и земље. Њен предмет проучавања је простор на површини Земље. Простор је скелет
географије и уједно основ да се мноштво историјских чињеница доведе у системску
везу
(2)
Алфред Хетнер- Географија је хоролошка наука- наука о Земљиној површини,
она проучава Земљин
простор у његовој различитости и узајамним просторним односима. Она није ни
природна, ни друштвена
наука већ и једно и друго. Географија не испитује ни развој ни суштину предмета
који проучава већ само њихов однос у простору. Предмет географије представља
природа појединих индивидуалних простора или места на Земљи
(3)
Пол Видал де ла Блаш- Непосредан предмет проучавања географије је Земљина
површина, тј. укупност појава насталих у зони контакта чврстих, течних и ваздушних маса
(4)
Дефиниција из Резолуције Aмеричког географског друштва (1954.)- Географија је
наука која проучава размештај предмета на Земљиној површини и њихове међусобне
везе које одређују карактер појединих територија.
(5)
Питер Хагет- Географија је систем наука са неколико подсистема. Она истражује
просторну организацију људског друштва и његове узајамне односе са географском
средином.
Дефиниција из Резолуције X конгреса географа СФРЈ (1977.)- Географија је комплексна наука
односно систем природних и друштвених географских научних дисципина које
проучавају природне и производно - територијалне комплексе и њихове компоненте,
те законитости у систему природа - друштво
(7) Проф. др Душан Гавриловић-
Географија је скуп научних дисциплина које се баве проучавањем природне средине
и друштва.

Предмет проучавања географије су простор и појаве на површини планете
Земље. Тај простор састоји се од четири омотача.
Чврсти
површински омотач Земље назива се литосфера. Чини је стеновита Земљина
кора.
Водени
омотач назива се хидросфера и обухвата океане, мора, језера, реке и све
друге воде.
Гасовити
(ваздушни) омотач обавија целу површину планете Земље и њега зовемо атмосфера.
Биосфера
је омотач који обухвата целокупан живи свет на планети Земљи. Биосфера се
налази у сва три претходна омотача
Четири
омотача Земље заједно чине јединствен омотач називају се географски омотач.
MustraBecka
MustraBecka
Ženski
Datum upisa : 11.12.2008

Geografski podsetnik Empty Re: Geografski podsetnik

taj Pet Nov 20, 2009 6:48 am
Подела
географије


1. ОПШТА ГЕОГРАФИЈА
А)
ПРИРОДНА (ФИЗИЧКА) ГЕОГРАФИЈА:


математичка
географија

геоморфологија (рељеф)

климатологија
(клима)

хидрологија
(воде на Земљи)

биогеографија
(биљни и животињски свет)

педологија
(тло)..


Б)
ДРУШТВЕНА (СОЦИЈАЛНА) ГЕОГРАФИЈА


географија становништва, демографија (становништво)

географија насеља (насеља): рурална географија (село и примарни сектор) и урбана
географија (градови)

економска географија: аграрна географија, индустријска географија, саобраћајна
географија, туристичка географија..

политичка географија
2. РЕГИОНАЛНА ГЕОГРАФИЈА
MustraBecka
MustraBecka
Ženski
Datum upisa : 11.12.2008

Geografski podsetnik Empty Re: Geografski podsetnik

taj Pet Nov 20, 2009 6:57 am
СВЕМИР

астрономија- наука која се бави истраживањем свемира
свемир-
простор који нас окружује до удаљености од 15 милијарди светлосних година


Geografski podsetnik Habl-svemir


Свемир (Фотографија телескопа
Хабл)
MustraBecka
MustraBecka
Ženski
Datum upisa : 11.12.2008

Geografski podsetnik Empty Re: Geografski podsetnik

taj Pet Nov 20, 2009 6:58 am
Geografski podsetnik Fotografije%20Habl
Фотографије телескопа
Хабл
MustraBecka
MustraBecka
Ženski
Datum upisa : 11.12.2008

Geografski podsetnik Empty Re: Geografski podsetnik

taj Pet Nov 20, 2009 6:59 am
- постанак свемира – Велики прасак – катаклизмичка експлозија густе, вруће, супермасивне кугле мале величине, из које је материја избачена у свим правцима

- јединице за мерење удаљености:

а) астрономска јединица (средња удаљеност земље од Сунца) 1 ај = 149,6 x 106 km

б) светлосна година (удаљеност коју светлост у вакууму пређе за 1 годину) 1 сг = 9, 46 x 1012 km

в) парсек (удаљеност са које угао паралаксе звезде износи 1“) 1 pc = 3,26 сг = 3,085 x 1013 km

- основни објекти свемира- галаксије

- квазари- галаксије у настанку

- звезде - разликују се према:

а) сјају - мери се звезданом величином

б) боји – зависи од површинске температуре:

најтоплије звезде ( > 30 000 К )- плаве боје

мање топле звезде ( 5 000 – 6 000 К )- жуте боје

хладније звезде ( < 3 000 К )- црвене боје

ц) величини – најмање- бели патуљци (мање од Земље, а маса им је као маса Сунца)

- највеће- дивови или супер дивови

- пулсари- емитују пулсирајуће радио таласе

- настају експлозијом велике звезде- супернове

- експлозијом супернове могу настати и црне рупе

- луминозитет- енергија зрачења звезде
MustraBecka
MustraBecka
Ženski
Datum upisa : 11.12.2008

Geografski podsetnik Empty Re: Geografski podsetnik

taj Pet Nov 20, 2009 7:07 am
ЗЕМЉА

Geografski podsetnik Zemlja-Apolo

Поглед на Земљу са америчке свемирске летелице Аполо
17
- P= 510 милиона km², О= 40 000 km (дужина
екватора), V= 1 083 млрд km³

КРЕТАЊА
ЗЕМЉЕ
1.
РОТАЦИЈА- окретање Земље око своје осe у правцу W-E

- траје
24 сата (23 h 56' 4")
- последице
ротације: смена обданице и ноћи, локално време
- највећу
брзину ротације имају тачке на екватору (1 674 km/h)
2.
РЕВОЛУЦИЈА- окретање Земље око Сунца по еклиптици у смеру обрнутом од кретања
казаљке на сату
- траје
365 дана, 5 h, 48', 46"- тропска година
- последице
револуције: смена годишњих доба, неједнако трајање обданице и ноћи током године

ПЕРИХЕЛ- тачка у којој је Земља најближа Сунцу (147 мил. km)- 3. јануара
- АФЕЛ-
тачка у којој је Земља најдаље од Сунца (152 мил. km)- 4. јула[
21. 3.
– пролећни еквиноциј (равнодневица)- Сунчеви зраци падају под правим углом на
екватор
21. 6.
– летњи солстициј (дугодневица)- Сунчеви зраци падају под правим углом на северни
повратник
23. 9.
– јесењи еквиноциј (равнодневица)- Сунчеви зраци падају под правим углом на
екватор
21. 12.
– зимски солстициј (краткодневица)- Сунчеви зраци падају под правим углом на
јужни повратник
3.
ПРЕЦЕСИЈА- кретање Земљине осе која при томе описује купу
4.
НУТАЦИЈА- појава набора на бази купе која настаје прецесијом
MustraBecka
MustraBecka
Ženski
Datum upisa : 11.12.2008

Geografski podsetnik Empty Re: Geografski podsetnik

taj Pet Nov 20, 2009 7:07 am
ВРЕМЕ

а) месно (локално) време – одређено је кулминацијом Сунца на меридијану (1º = 4 мин.)

б) зонално време – 24 временске зоне- 1 зона = 15 º географске дужине = 1 h

- када идемо на исток, додајемо сате; а када идемо на запад, одузимамо их!

- западноевропска зона: 7° 30' W - 7º 30' Е

- наша зона – средњоевропска зона – време према меридијану 15º Е

- датумска граница- углавном прати 180. меридијан

- ако је прелазимо W→E прескачемо 1 дан

E→ W понављамо исти дан
MustraBecka
MustraBecka
Ženski
Datum upisa : 11.12.2008

Geografski podsetnik Empty Re: Geografski podsetnik

taj Pet Nov 20, 2009 7:10 am
ОРИЈЕНТАЦИЈА
- одрeдити
свој положај на површини Земље у односу на главне стране света

- Северњача-
циркумполарна звезда у сазвежђу Малог Медвједа
-
компас (бусола) – Кина (магнетизам 4. в. пне, инструмент 12. в.-1117. г.)
Европа, 12. в.-1190. г.

Geografski podsetnik Kompas

Компас
-
магнетна игла показује правац магнетних полова Земље

- угао
магнетске деклинације- угао који магнетска игла заклапа са правцем географског пола
-
изогоне- линије које на географској карти повезују места исте магнетске
деклинације

- руже
ветрова:

а)
романска – 8 праваца


б)
германска – 16 праваца


-АЗИМУТ-
угао који заклапа неки положај са правцем севера, а одређује се у смеру казаљке
на сату


- КУРС-
угао између правца севера и правца кретања


-
ОРТОДРОМА- најкраћа удаљеност између две тачке на Земљиној површини


- ЛОКСОДРОМА-
равна линија курса која сече меридијане под истим углом


- ГПС
(глобални позициони систем) – најсавременије средство оријентације


Geografski podsetnik GPSГПС
уређај
Geografski podsetnik Strane%20sveta

Главне
и споредне стране света

МЕРЕЊЕ ВИСИНА НА ЗЕМЉИ

1.
надморска (апсолутна) висина- вертикална удаљеност тачке од средњег нивоа мора

ДЕПРЕСИЈА-
тачке на копну које се налазе испод нивоа мора
(највећа
депресија- Мртво море (- 418 m), Долина смрти
(- 85 m), Каспијско језеро (- 28 m))

КРИПТОДЕПРЕСИЈА-
дно језера је испод нивоа мора, а површина је изнад нивоа мора

(највећа
криптодепресија у свету Бајкалско језеро: ниво 454 m, а дно – 1.287 m, највећа криптодепресија у Европи
Скадарско језеро: ниво 6 m , а дно -38 m

2.
релативна висина- разлика две апсолутне висине
MustraBecka
MustraBecka
Ženski
Datum upisa : 11.12.2008

Geografski podsetnik Empty Re: Geografski podsetnik

taj Pet Nov 20, 2009 7:16 am
ГРАЂА ЗЕМЉЕ

1.
ЗЕМЉИНА КОРА

а)
континентска кора (SiAL) – дебљина 20 – 80 km

б)
океанска кора (SiMa) – дебљина 5 – 10 km

2. ОМОТАЧ
ЈЕЗГРА – дебљина око 2.900 km

3. ЗЕМЉИНО
ЈЕЗГРО – NiFe, полупречник око 3.450 km

-ЛИТОСФЕРА-
Земљина кора + горњи део омотача језгра

-Мохо-слој
(површина Мохоровичићевог дисконтинуитета)- гранична зона између Земљине коре и горњег дела Земљиног омотача; граница различитих брзина ширења сеизмичких таласа
на дубини од 54 km ( дубина варира између 5 km испод океана
и 75 km испод најдубљих делова континенталне коре)

Гутенбергов дисконтинуитет- налази се на дубини од 2.900 km; дели доњи део Земљиног
омотача од Земљиног језгра

геотермички ступањ- за свака 33 m дубине температура Земље расте за 1 °CGeografski podsetnik Gradja%20Zemlje

Унутрашња
грађа Земље и слојевитост атмосфере
MustraBecka
MustraBecka
Ženski
Datum upisa : 11.12.2008

Geografski podsetnik Empty Re: Geografski podsetnik

taj Pet Nov 20, 2009 7:16 am
-Земљина
кора –ЛИТОСФЕРНЕ ПЛОЧЕ: Евроазијска, Афричка, Северноамеричка, Јужноамеричка,
Пацифичка, Аустралско-индијска, Антарктичка, Кокос, Наска...


Geografski podsetnik Tektonske_ploceЛитосферне
плоче
MustraBecka
MustraBecka
Ženski
Datum upisa : 11.12.2008

Geografski podsetnik Empty Re: Geografski podsetnik

taj Pet Nov 20, 2009 7:17 am
- теорија глобалне тектонике плоча (Вегенер, 1912.)- стално помицање литосферних плоча, због кружног струјања материје у Земљином омотачу

-пракопно Пангеа → Лауразија (на северној хемисфери) и Гондвана (на јужној хемисфери) → данашњи континенти

- границе литосферних плоча:

1. ТРАНСФОРМНЕ ГРАНИЦЕ, које се јављају на месту где плоче клизе једна поред друге дуж трансформног раседа. Релативно померање две плоче је или синистрално (на лево у односу на посматрача) или декстрално (на десно у односу на посматрача).

2. ДИВЕРГЕНТНЕ ГРАНИЦЕ се јављају на месту где се две плоче одмичу једна од друге (то су средњеокеански гребени и активне зоне цепања као што је Источноафричка бразда).

3. КОНВЕРГЕНТНЕ ГРАНИЦЕ (или активне ивице) се јављају на месту где се две плоче померају једна према другој обично стварајући зону субдукције (ако једна плоча тоне под другу) или континенталне колизије (ако обе плоче садрже континенталну кору). Дубокоморски јаркови су типични за зоне субдукције. Због трења и загревања субдуковане плоче, готово су увек везане са вулканизмом. Најбољи примери за ове процесе су Анди у Јужној Америци и јапански острвски лук.
MustraBecka
MustraBecka
Ženski
Datum upisa : 11.12.2008

Geografski podsetnik Empty Re: Geografski podsetnik

taj Pet Nov 20, 2009 7:20 am
Geografski podsetnik Granice%20tektonskih%20ploca

Три
типа граница плоча: (1) астеносфера (2) литосфера (3) врућа тачка (4) океанска
кора (5) субдукцијска плоча (6) континентална кора (7) континентална рифтна
зона (млада граница плоча) (Cool конвергентна граница плоча (9) дивергентна
граница плоча (10) трансформна граница плоча (11) вулкански штит (12) ширећи
океански гребен (13) конвергентна граница плоча (14) стратовулкан (15) острвски
лук (16) плоча (17) астеносфера (18) јарак


-минерали-
скупине атома, јона и мoлeкула међусобно повезаних различитим везама и силама

а)
КРИСТАЛИ- тела правилне грађе (кварц, гипс...)

б)
АМОРФНИ минерали- неправилне (стакласте) грађе (опал)

-
најзаступљенији елементи у Земљиној кори- кисеоник и силицијум

-
минералогија- научна дисциплина која проучава минерале

- стена-
скуп сачињен од једног или више минерала одређеног хемијског састава и одређене
структуре.

подела стена
према начину постанка:

1. МАГМАТСКЕ

2. СЕДИМЕНТНЕ
– најраширеније на Земљиној површини (75 %)

3.
МЕТАМОРФНЕ

1. магматске

дубинске (гранит, сијенит,
диорит, габро, перидотит)

изливне (риолит, трахит, дацит,
андезит, базалт)

жичне

2. седиментне

кластичне (бреча, конгломерат,
пешчар, алевролит, глина)

хемијске (кречњак, доломит,
бигар)

органогене (кречњак, креда,
рожнац)

3. метаморфне

регионално метаморфне (мермер,
кварцит, шкриљац, гнајс)

катакластичне

контактно метаморфне

аутометаморфне

-петрологија-
научна дисциплина која проучава стене
MustraBecka
MustraBecka
Ženski
Datum upisa : 11.12.2008

Geografski podsetnik Empty Re: Geografski podsetnik

taj Pet Nov 20, 2009 7:21 am
ГЕОЛОШКА ПРОШЛОСТ ЗЕМЉЕ

- први
живот: пре 3,8 – 3,6 милијарди година


ГЕОЛОГИЈА-
наука о развоју Земље, њеној грађи и саставу


ПАЛЕОНТОЛОГИЈА-
наука која проучава фосиле (остаци биљака и животиња)

Ера

Периода

Епоха

Трајање

Почетак

мил год

пре мил год

КЕНОЗОИК

Квартар

Холоцен

0.01

0.01

Плеистоцен

2

2

Т

е

р

ц

и

ј

а

р

Неоген

Плиоцен

10

12

Миоцен

15

27

Палеоген

Олигоцен

15

42

Еоцен

20

62

Палеоцен

10

72

МЕЗОЗОИК

Креда

горња

65

137

доња

Јура

горња

45

182

средња

доња

Тријас

горњи

45

227

средњи

доњи

ПАЛЕОЗОИК

М

л

а

ђ

и

Перм

горњи

45

270

средњи

доњи

Карбон

горњи

80

350

средњи

доњи

С

т

а

р

и

ј

и

Девон

горњи

50

400

средњи

доњи

Силур

горњи

40

440

доњи

Ордовик

горњи

60

500

средњи

доњи

Камбрија

горња

100

600

средња

доња

ПРЕКАМБРИЈА

Алгонкија

горња

350

950

средња

800

1750

доња

750

2500

Архаик

горња

2000

4500

доња
MustraBecka
MustraBecka
Ženski
Datum upisa : 11.12.2008

Geografski podsetnik Empty Re: Geografski podsetnik

taj Pet Nov 20, 2009 7:21 am
Geografski podsetnik Geoloski%20satГеолошки
сат
MustraBecka
MustraBecka
Ženski
Datum upisa : 11.12.2008

Geografski podsetnik Empty Re: Geografski podsetnik

taj Pet Nov 20, 2009 7:22 am
РЕЉЕФ

- све
неравнине и облици Земљине површине настали деловањем унутрашњих (ендогених) и спољашњих
(егзогених) сила и процеса


-
ГЕОМОРФОЛОГИЈА- научна дисциплина која проучава особине, настанак, развој и савремену
динамику рељефа Земљине површине


ЕНДОГЕНИ
ПРОЦЕСИ


1.
борање, раседање, навлачење →део су ОРОГЕНЕЗЕ- процес стварања планина

Geografski podsetnik Rasedi
Раседи


Geografski podsetnik Planina


Планински
рељеф
MustraBecka
MustraBecka
Ženski
Datum upisa : 11.12.2008

Geografski podsetnik Empty Re: Geografski podsetnik

taj Pet Nov 20, 2009 7:23 am
епирогенетски
покрети → ТРАНСГРЕСИЈА- подизање нивоа мора


РЕГРЕСИЈА- повлачење мора услед издизања копна

2.
глобална тектоника плоча


3.
вулканизам- све појаве везане за избијање магме из унутрашњости према површини
Земље


Geografski podsetnik Vulkan


Вулкан

-избацује
се: лава, туф, лапили, вулканске бомбе....


-уз
вулкане се јављају и пукотине кроз које избијају:


водена
пара – ФУМАРOЛE


сумпороводик
– СОЛФАТАРЕ


угљен-диоксид
– МОФЕТЕ


-ГЕЈЗИРИ-
повремена топла врела која под притиском водене паре у различитим временским размацима
избацују воду (Олд Фејтхфул, Стимбоат)

Geografski podsetnik Gejzir%20na%20Islandu
Гејзир на Исланду


-термални
извори


-минерални
извори


-вулкани:
Везув, Етна, Мауна Кеа, Мауна Лоа, Фуџијама, Попокатепетл, Стромболи...
MustraBecka
MustraBecka
Ženski
Datum upisa : 11.12.2008

Geografski podsetnik Empty Re: Geografski podsetnik

taj Pet Nov 20, 2009 7:25 am
Географски распоред вулканских области на Земљи

ватрени појас Пацифика

Средоземно-трансазијска област

Атлантско-океанска област

Ватреном појасу Пацифика припада највећи број активних
вулкана. Од преко 600 активних вулкана, ватреном појасу Пацифика припада 418
вулкана.


Geografski podsetnik Vatreni%20pojas%20Pacifika

[size=12]„Ватрени појас
Пацифика
MustraBecka
MustraBecka
Ženski
Datum upisa : 11.12.2008

Geografski podsetnik Empty Re: Geografski podsetnik

taj Pet Nov 20, 2009 7:25 am
4.
сеизмизам- земљотреси (трусови)- изненадна и краткотрајна подрхтавања Земљине
коре


Елементи
земљотреса:


ХИПОЦЕНТАР-
место у унутрашњости Земље у којем настаје потрес


ЕПИЦЕНТАР-
тачка на површини Земље тачно изнад хипоцентраGeografski podsetnik Zemljotresi

Елементи
земљотреса


Скале
за мерење јачине земљотреса:


а) РИХТЕРОВА
скала- мери количину ослобођене енергије (0 - 9°)


б) МЕРКАЛИЈЕВА
скала- мери последице на површине (0 – 12°)
MustraBecka
MustraBecka
Ženski
Datum upisa : 11.12.2008

Geografski podsetnik Empty Re: Geografski podsetnik

taj Pet Nov 20, 2009 7:26 am
ОБЛИКОВАЊЕ РЕЉЕФА ДЕЈСТВОМ СПОЉАШЊИХ СИЛА

1.
ДЕНУДАЦИЈА- разарање Земљине површине под утицајем спољашњих (егзогених) сила и
процеса


а)
ЕРОЗИЈА- механичко разарање стена деловањем воде, ветра, леда...


б)
ДЕРАЗИЈА- механичко разарање стена деловањем гравитације (спирање, клижење –
солифлукција)


в)
КОРОЗИЈА- хемијско разарање растворљивих стена


2. РЕЧНИ
(ФЛУВИЈАЛАНИ) РЕЉЕФ


-речно
корито:


а)
горњи ток – корито има попречни пресек латичног слова V


-
водопади и брзаци


б)
средњи ток – МЕАНДАР- речни завој


-
МРТВАЈА- одсечени део меандра


в)
доњи ток - АДА- речно акумулативно острво


-
ДЕЛТА- разгранато речно ушће


-речна
тераса


-
заравњене површине на долинским странама; имају велики привредни значај


-
алувијална раван (полој)


-
везане су за широке долине смањеног пада и за низије


-
акумулација + бочна ерозија
Geografski podsetnik Delte

Типови делте
MustraBecka
MustraBecka
Ženski
Datum upisa : 11.12.2008

Geografski podsetnik Empty Re: Geografski podsetnik

taj Pet Nov 20, 2009 7:27 am
3.
ОБАЛНИ (МАРИНСКИ И ЈЕЗЕРСКИ) РЕЉЕФ


-
АБРАЗИЈА- разарање обале деловањем таласа


- КЛИФ-
настаје абразијом стрмих обала


-
акумулациони облици:


-
ПЕШЧАНИ СПРУД- издужени насип од нанесеног материјала


-
ЛАГУНА- настаје затварањем дела плитког мора пешчаним спрудовима


-
ЛИМАН- морски залив настао спајањем једног краја пешчаног спруда с обалом


-
ТОМБОЛО- пешчани спруд који спаја (полу)острво с обалом


-
ОБАЛНЕ ДИНЕ


-
ЕСТУАР- левкасто речно ушће


-
РИЈАС- потопљено речно ушће


-
ФЈОРД- заливи настали потапањем ледничких долина (валова)


-
АТОЛ- прстенасти корални гребен који затвара релативно плитку лагунуGeografski podsetnik Abrazija

Обалски
рељеф
MustraBecka
MustraBecka
Ženski
Datum upisa : 11.12.2008

Geografski podsetnik Empty Re: Geografski podsetnik

taj Pet Nov 20, 2009 7:28 am
Geografski podsetnik Fjord

Фјорд

4.
ЕОЛСКИ РЕЉЕФ


- рад ветра
(еолска ерозија):


а)
ДЕФЛАЦИЈА- ветар преноси честице песка и прашине


-
настају ДИНЕ (БАРХАН – правилна дина)


б)
КОРАЗИЈА- честице ношене ветром ударају о стену и разарају је


-
настаје ПУСТИЊСКА ГЉИВА или ГУР


-
раширеност пустиња на Земљи условљена је:


а) географским
положајем (пустиње С. Африке, ЈЗ Азије, Ј. Африке и Аустралије)


б)
рељефном изолованошћу ( Мохаве, Патагонија, Калахари)


ц)
континенталношћу ( Кизил-Кум, Кара-Кум, Гоби, Такла Макан)


д)
током хладних морских струја уз обалу ( Атакама, Намиб, Баја де Калифорнија)


- пешчана
пустиња- ЕРГ (Африка), КУМ (Азија)


- камена
пустиња- ХАМАДА (Сахара)


-
шљунковита пустиња- СЕРИР (Либијска пустиња)


-
глиновита пустиња- ТАКИР


- ВАДИ
(Сахара), КРИК (Аустралија)- сува речна корита, доказ влажнијег раздобља у
прошлости
MustraBecka
MustraBecka
Ženski
Datum upisa : 11.12.2008

Geografski podsetnik Empty Re: Geografski podsetnik

taj Pet Nov 20, 2009 7:30 am
Geografski podsetnik Pustinja

Пустиња

5. ЛЕДНИЧКИ
(ГЛАЦИЈАЛНИ) РЕЉЕФ


- лед
се формира изнад снежне границе (на висини изнад које падне више снега него што
се може да се отопи);


нпр.
Гренланд= 0 m, Алпи= 3.000 m, Килимаџаро- 5.000 m


-
ледене масе:


а)
ЛЕДНИЦИ (ГЛЕЧЕРИ)


б)
ЛЕДЕНИ ПОКРИВАЧИ (Антарктика, Гренланд)


-
ЕГЗАРАЦИЈА- разаралачки рад ледника


- рељефни
облици:


- ЦИРК-
амфитеатрално удубљење на планинским странама изнад снежне границе у којем је
нагомилана снежно-ледена маса


- ЛЕДНИЧКЕ
ДОЛИНЕ- ледом преобликоване речне долине


- попречни
пресек у облику слова латиничног слова U


- ФЈОРД-
заливи настали потапањем ледничких долина


- ФЈЕЛД-
ледничка висораван


-
МОРЕНА- нагомилани материјал којег је носио ледник


- ПЕРМАФРОСТ-
стално смрзнуто тло
MustraBecka
MustraBecka
Ženski
Datum upisa : 11.12.2008

Geografski podsetnik Empty Re: Geografski podsetnik

taj Pet Nov 20, 2009 7:30 am
Geografski podsetnik Lednici

Ледник

6. КРАШКИ
РЕЉЕФ


-
специфичан рељеф на растворљивим стенама (кречњак, доломит, со и гипс)


- кршки
рељефни облици:


а)
површински


КАМЕНИЦЕ-
удубљења широка око 30 cm, дубоке до 15 cm


БОГАЗИ

ШКРАПЕ-
уски, махом паралелни жљебови и бразде на голим кречњачким површинама


ВРТАЧЕ-
затворена левкаста удубљења у кречњаку широка од неколико до 200-300 m, широке 20-50 m а дубоке 5-10 m


УВАЛЕ-
веће, затворене, издужене дубље депресије у крашком рељефу


КРАШКА
ПОЉА- највећа удубљења у красу


- важна
за живот људи и окупљање насеља


- Цетињско,
Његушко, Попово, Никшићко поље...


б)
подземни


ЈАМЕ-
вертикални канали


ПЕЋИНЕ-
хоризонтални канали


пећински
накит- СТАЛАКТИТИ И СТАЛАГМИТИ


- мало
површинских токова, али обиље воде у подземљу


-
ПОНОРНИЦА- река која након површинског тока понире у подземље
Sponsored content

Geografski podsetnik Empty Re: Geografski podsetnik

Nazad na vrh
Dozvole ovog foruma:
Ne možete odgovarati na teme u ovom forumu