Beogradska ka5anija
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

Ići dole
ka5an
ka5an
Admin
Admin
Rak Pacov
Datum rođenja : 24.06.1960
Godina : 60
Lokacija : Gde god je Dunav
Poso/dokolice : Za kormilom
Raspoloženje : PreRaspoložen
Datum upisa : 06.12.2008
https://beogradskaka5anija.forumsr.com/forum.htm

O Dunavu se sprovode akcije Empty O Dunavu se sprovode akcije

taj Ned Jan 18, 2009 6:40 am
Drugo zajedničko istraživanje reke Dunav O Dunavu se sprovode akcije Img_dunav2


BEOGRAD, 2. jun 2007 - Drugo zajedničko istraživanje reke Dunav (The Joint Danube Survey 2 - JDS2) je najveća istraživačka ekspedicija u 2007. godini u svetu. Glavni cilj ove ekspedicije je da se skupe uporedive i pouzdane informacije o kvalitetu vode i zagađenju na celom toku reke Dunav i njegovih pritoka Drave, Tise, Save, Velike Morave, Argesa, Olta i Pruta. Realizaciju "JDS2" će koordinirati Sekretarijat Međunarodne komisije za zaštitu reke Dunav (ICPDR) u saradnji sa podunavskim zemljama.
Zagađenje vode je glavni problem u slivu reke Dunav. Vlade podunavskih zemalja treba da donesu odluku o tome koje će se mere implementirati kako bi se smanjilo zagađenje reke Dunav i poboljšalo stanje životne sredine, a sve u cilju ispunjavanja obaveza iz Konvencije o održivom korišćenju i zaštiti reke Dunav i Okvirne direktive o vodama Evropske Unije.

Da bismo imali dobru podlogu za odlučivanje, neophodno je obezbediti visok kvalitet uporedivih podataka i informacija. JDS2 će nakon završene istraživačke ekspedicije uraditi analizu i poređenje rezultata sa rezultatima koji su prikupljeni tokom prvog zajedničkog istraživanja (JDS1) iz 2001. godine. JDS2 je proširen u odnosu na JDS1 dodatnim parametrima za analizu i povećanom broju lokacija za uzorkovanje, kao i dodatnim uzorkovanjem na pritokama.

Ekspedicija je praćena međunarodnom saradnjom 11 podunavskih zemalja. Međunarodni tim će se sastojati od 17 naučnika iz Nemačke, Austrije, Češke, Slovačke, Mađarske, Srbije, Rumunije, naučnika iz Danske, kao i nacionalnih eksperata. Deo analiza radiće se odmah na terenu, dok će jedan deo uzoraka biti poslat u laboratorije na dalje analize.

Ekspedicija će koristiti tri broda, koji predstavljaju donacije zemalja kao doprinos što efikasnijem istraživanju: brod Argus (Srbija), brod Szecsenyi (Mađarska) i brod Piscus (Joint Research Centre – Evropske Unije). Značajna podrška dolazi i od privatnih kompanija: Alcoa Fondacija, Kommunalkredit iz Austrije i Coca-Cola HBC.

Tri broda će preploviti dužinu od 2,375 km, počevši 14. avgusta 2007. godine iz Regensburga, Nemačka, a završiti u delti Dunava u Rumuniji 28. septembra 2007. godine. Na celom toku Dunava biće 95 lokacija za uzimanje uzoraka. Analizom će biti obuhvaćeni: voda, sedimenti, suspendovani nanos, biološki parametri i školjke.

Takođe, lokalne vlasti duž Dunava i sredstva javnog informisanja bi trebalo da pomognu u širenju svesti o povećanom zagađenju reke Dunav, kao i o značaju pojedinca u smanjenu zagađenja i očuvanju životne sredine.

Tokom ekspedicije će se u devet gradova održati konferencije za novinare. Prva je planirana za 14. avgust u Regensburgu (Nemačka), zatim 20. avgusta u Beču (Austrija), 22. avgusta u Bratislavi (Slovačka), 28. avgusta u Budimpešti (Mađarska), 2. septembra u Osjeku (Hrvatska), 6. septembra u Beogradu (Srbija), 12. septembra u Turnu Severin (Rumunija), 19. septembra u Ruse (Bugarska) i 27. septembra u Tulcea (Rumunija).

U cilju što bolje organizacije ekspedicije, sastanak za pripremu JDS 2 će se održati 07. i 08. juna 2007. godine u Beogradu. Na sastanku će biti reči o najbitnijim aspektima istraživanja i biće usvojen detaljan akcioni plan.

Sve dodatne informacije možete dobiti u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Republička direkcija za vode, Bulevar umetnosti 2a, Novi Beograd, 011/311-53-70, ili na internet adresi Međunarodne komisije za zaštitu reke Dunav: http://www.icpdr.org

_________________
oʞɐdoɐu ǝuǝɹʞ ǝu oʇsǝu ʞop oɹqop ǝɾ ǝʌs
MustraBecka
MustraBecka
Ženski
Datum upisa : 11.12.2008

O Dunavu se sprovode akcije Empty Re: O Dunavu se sprovode akcije

taj Sub Nov 13, 2010 11:53 pm
Dunavski projekti

U dunavskom regionu u poslednoj deceniji pokrenuto je na desetine projekata koji su finansirani iz evropskih, bileteralnih i/ili mulatilateralnih fondova, jer većina od njih prevazilazi nacionalne okvire i lokalni značaj. Neki od ovih projekata uspešno su okončani, neki su u toku ili tek prethodi jihova realizacija. Među navedenim projektima je i nekoliko onih u kojima aktivno sudeluje i Srbija, a posebno Direkcija za plovne puteve Plovput.

ALSO DUNAV (Napredna logistička rešenja za dunavskog plovnog puta, eng. Advanced Logistic Solutions for Danube Waterway) bio je istraživački i probni projekat u okviru Petog programskog okvira Evropske unije. Sveukupni cilj je značajno poboljšanje upotrebe rečnog plovnog puta kao ključnog načina prevoza unutar intermodalnih logističkih lanaca od-vrata-do-vrata, sa fokusom na osovinu Dunava. Projekat je započet u maju 2000, a završen u maju 2003. Bio je podržan od strane EU, a koordiniran od strane via donau – Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH. Kontakt: also@via-donau.org

centrope_tt (ranije CENTRIS) je međunarodna zajednica stručnjaka za prenos tehnologija i podršku u inovaciji, koja deluje u graničnim regionima Austrije, Češke, Mađarske i Slovačke – pod nazivom CENTROPA. Projekat je započet u januaru 2009, a kraj je planiran za septembar 2012. Realizacija projekta je podržana od strane Evropskog fonda za regionalni razvoj (ERDF). Kontakt: ecoplus, The Business Agency of Lower Austria Ltd. v.vyskovsky@ecoplus.at, n.eid@ecoplus.at, www.centrope-tt.info

CESLA (Međugranična implementacija ultralakih vozila neškodljivih za sredinu u Sloveniji i Austriji, eng. Cross-border implementation of environmentally friendly ultra-light vehicles in Slovenia and Austria)
Projekat CESLA ima za cilj predstavljanje uspešne upotrebe ultralakih električnih vozila i stvaranje i razvijanje adekvatnog okruženja za njihovo uvođenje u međugraničnim oblastima Slovenije i Austrije. Evropski fond za regionalni razvoj (ERDF) odobrio je kofinansiranje projekta CESLA. Projekat traje od 1. maja 2009. do 30. aprila 2012. Kontakt: info@cesla.eu, www.cesla.eu

CLISP – Prilagođavanje klimatskim promenama putem prostornog planiranja u alpskim oblastima (eng. Climate Change Adaptation by Spatial Planning in the Alpine Space)
Projekat ima za cilj sprečavanje, smanjenje i ublažavanje prostornih konflikata vezanih za klimatske promene, podložnosti prostornog razvoja i prostornih struktura teškim uticajima klimatskih promena i šteta i troškova koji iz toga slede. CLISP je evropski projekat koji finansira Program za alpske oblasti (Alpine Space Programme) na osnovu Evropske teritorijalne saradnje (European Territorial Cooperation) 2007-2013. Realizacija projekta je započeta u septembru 2008. i trajaće do septembra 2011. Glavni partner je Umweltbundesamt GmbH (Savezna ustanova za životnu sredinu), Austrija, a u projekat su uključene partnerske organizacije iz Austrije, Italije, Nemačke, Slovenije, Švajcarske i Lihtenštajna. Kontakt: wolfgang.lexer@umweltbundesamt.at, www.clisp.eu

D4D – Skladište podataka za plovni put Dunava
D4D će pružiti jedinstvenu i međunarodno usklađenu implementaciju evropskih direktiva i standarda u tesnoj saradnji sa Dunavskom komisijom i drugim međunarodnim platformama koje su relevantne za prevoz plovnim putevima. Implementacija intenzivne prekogranične razmene geo-podataka će omogućiti usklađenu upravu nad zajedničkim delovima granice na Dunavu i koordiniranu izradu digitalnih nautičkih karti za rečnu plovidbu. Projekat je finansiran od strane Interreg IIIB programa. Kontakt: www.d4d.info

DA-ME - Medijska mreža Dunava (eng. Danube Media Network)
Medijska mreža Dunava je projekat medijske saradnje u dunavskom regionu, koji ima za cilj razvoj i jačanje Dunavske strategije, kao kompaktnog ekonomskog, kulturnog i turističkog prostora, kao i razvoj adekvatnih sredstava za medijske veze između država i gradova Dunavske regije. Države-članice Mreže su Nemačka, Austrija, Slovačka, Češka, Mađarska, Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora, Rumunija, Bugarska, Ukrajina i Moldavija. Nosilac projekta je fondacija Sodalitas iz Novog Sada, Srrbija, u saradnji sa Radio televizijom Vojvodina, Novi Sad, Srbija. Kontakt: info@sodalitas.rs

DANewBE Data (Podaci o Dunavu)
DANewBE Data uspostavlja tesnu saradnju između uprava plovnih puteva duž plovnog puta Dunava, uključujući one iz relevantnih novih država-članica. Projekat, koji finansiran od strane Interreg IIIB programa, ima za cilj pružanje interoperabilnih službi za podršku plovidbi unutrašnjim plovnim putevima. Studije izvodljivosti i pilot probe će obezbediti zdravu i kvalitetnu pripremu podataka, precizne signale za pozicioniranje, efikasnu razmenu geo-podataka i pripremu elektronskih karata. Kontakt: www.d4d.info

DUNAVSKI CENTAR ZA KONKURENTNOST
Cilj dunavskog centra za konkurentnost je podsticanje turističke ponude regiona srednjeg i donjeg Podunavlja koji obuhvata priobalna područja Srbije, Hrvatske, Bugarske, Rumunije, Ukrajine i Moldavije. Osnovne aktivnosti su promocija i objedinjavanje dunavske turističke ponude navedenih šest zemalja, a time i podsticanje ekonomskog razvoja regiona srednjeg i donjeg Podunavlja, uključujući i prikupljanje sredstava.
Nemačka organizacija za tehničku saradnju (GTZ). U prvoj fazi Nemačka je izdvojila dva miliona evra, a iznos sredstava u drugoj fazi zavisiće od dinamike razvoja projekta.
Kontakt:
suzana.vrazitorovic@danubecc.org, www.danube-info.org

Projekat DATOURWAY, koji ko-finansira EU, predstavlja izuzetan primer transnacionalne saradnje posvećene razvoju turizma duž srednjoevropskog i južnoevropskog dela Dunava (Mađarska, Slovačka, Srbija, Hrvatska, Rumunija, Bugarska, Italija), uz vođenje računa o zaštiti i poboljšanju prirodnih i kulturnih resursa vezanih za ovaj deo velikog evropskog plovnog puta. Projekat je započet u maju 2009, a završava se 28. februara 2012. Kontakt: VÁTI Hungarian Nonprofit Limited Liability Company for Regional Development and Town Planning (glavni partner), krapai@vati.hu

U okviru projekta DONAUHANSE, nemački, austrijski, mađarski, bugarski, rumunski, srpski i ukrajinski gradovi koji se nalaze duž Dunava sarađuju kako bi ostvarili zajedničku korist za sve gradove i regione koji su uključeni. U mrežu dunavskih gradova uključeno je 24 grada. Projekat je realizovan od januara 2003. do decembra 2006, a ko-finansiran je sredstvima iz INTERREG IIIB CADSES. Glavni partner: Opštinsko odeljenje br. 4 – Opšta finansijska i ekonomska pitanja, porezi i naplate, Beč, Austrija.

Donauregionen – Prostorni razvoj međuregionalne saradnje u dunavskoj oblasti (eng. The Spatial Development of Interregional Co-operation in the Danube Space)
Cilj projekta je da se formuliše koncept o prostornom rasporedu dunavske oblasti, na međuregionalnom planu, u obliku dokumenata za teritorijalno planiranje za određenu namenu, i da se napravi procena socio-ekonomskog potencijala za razvoj dunavskih regiona u širem međuregionalnom kontekstu. U projekat su uključene partnerske organizacije iz Slovačke, Nemačke, Mađarske, Bugarske, Rumunije i Srbije, a finansiran je od strane INTERREG IIIB CADSES. Kontakt: Odeljenje za prostorno planiranje, Ministarstvo za građevinu i regionalni razvoj Republike Slovačke (glavni partner), Bratislava, www.donauregionen.sk

DRA-MUR-CI
Cilj ovog projekta je koordinacija i zajednička implementacija zadataka vezanih za vodoprivredu na dve glavne reke, Dravi i Muri, koje dele zemlje-članice EU Austrija i Slovenija. Kroz proces intenzivne saradnje i razmene formulisaće se zajednički standardi za upravljanje poplavama i sedimentima, koji trenutno ne postoje. Projekat je započet u januaru 2009, a njegov završetak planiran je za mart 2013. Finansiran je od strane Evropskog fonda za regionalni razvoj (ERDF). Kontakt: info@dramurci.eu

Dunavski Limes
Srednjoevropski deo rimskog Limesa na Dunavu (Mađarska, Slovačka) nominovan je za međunarodni Okvir za svetsku baštinu UNESCO-a "Granice Rimskog carstva ". Projekat je započet u oktobru 2008, završava u septembru 2011, a finansira ga Evropski fond za regionalni razvoj (ERDF). Kontakt: info@danube-limes.eu, www.danube-limes.eu

Dunavski most 2
Most preko Dunava „Vidin-Kalafat“ (Bugarska, Rumunija) od ključnog je značaja ne samo za razvoj panevropskog prevoznog Koridora VI, već i za celokupan jugoistočni evropski prevozni pravac i transevropsku prevoznu mrežu. Takođe, most omogućava kombinovani prevoz i preusmeravanje određenog obima saobraćaja sa drumskog na železnički. Izgradnjom nove infrastrukture doći će do značajnog otvaranja bugarske mreže, kroz integraciju sa evropskom prevoznom mrežom, kao i do poboljšanja kvaliteta transportne mreže u celini, što će povećati konkurentnost ekonomije u regionu. Projekat finansiraju EU ISPA, Evropska investiciona banka (European Investment Bank, EIB), Francuska agencija za razvoj (Agence Française de Développement, AFD), KfW banka, kao i Vlada Bugarske. Kontakt: info@danubebridge2.com, www.danubebridge2.com

EdTWIN – Obrazovno bratimljenje za evropsko državljanstvo, u cilju postizanja izuzetnosti regionu CENTROPA (eng. Education Twinning for European Citizenship, Heading for Excellence in the CENTROPE Region). Kroz tri prekogranična projekta EdTWIN ima za cilj razvijanje jezičkih veština i kompetenci đaka i nastavnika za život i rad u multikulturalnom regionu Centrope. Četiri grada (Beč, Brno, Bratislava, Györ) iz četiri zemlje (Austrija, Češka, Slovačka, Mađarska) took part in these projects, which were funded by European Regional Development Fund (ERDF). Contact: www.stadtschulrat.at, www.europabuero.ssr-wien.at, franz.schimek@ssr-wien.gv.at

Energy Future (Budućnost energije) – Održiva potrošnja energije na austrijsko-češkoj granici
Projekti su bave održivom saradnjom u oblastima efikasne potrošnje energije i obnovljive energije koristeći potencijale za visoku primenu i postojeći know-how u graničnim oblastima. Kontakt: www.energyfuture.eu

EUREGIO city.net – gradska mreža Vinvirtel – Južna Moravija
Projekti imaju za cilj povećanje prekogranične saradnje između gradova male i srednje veličine u Austriji i Češkoj i uspostavljanje mreže gradova po administrativnim, kulturnim, društvenim i političkim aspektima. Finansiran od strane Evropskog fonda za regionalni razvoj (ERDF), projekat je započet u oktobru 2008, a završava se u martu 2011. Kontakt: markus.weindl@euregio-weinviertel.org, www.euregio-city.net

Projekat Gender Fokus, koji finansira Evropski fond za regionalni razvoj (ERDF), bavi se regionalnim i opštinskim budžetima u Češkoj i Austriji u svetlu jednakih mogućnosti. Projekat se završava 30. juna 2011. Kontakt: karner@genderfokus.at, www.genderfokus.at

Projekat IGR podržava prekograničnu saradnju radničkih sindikata u cilju razvijanja pozitivnog, integrativnog i efikasnog razvoja tržišta rada u graničnim oblastima Burgenlanda, Austrija, i zapadne Mađarske. Kontakt: igr@oegb.at, www.igr.at

MiniTel
Minijaturizovani hibridni sistem za telemetrijski prenos podataka.
Mreža zaštićenih oblasti na reci Dunav (Dunavski parkovi, eng. Danubeparks)

U junu 2009. osnovana je Mreža zaštićenih oblasti na reci Dunav potpisivanjem Bečke deklaracije. Kao prvi korak, partnerstvo proširuje saradnju, koordinaciju, konsultacije i ojačava veze između nacionalnih uprava zaštićenih oblasti obalskih država na Dunavu, sa ciljem da se poboljša čuvanje prirode i mudro upravljanje prirodnim i kulturnim nasleđem unutar i izvan granica zaštićenih oblasti na reci Dunav. Ovaj projekat, finansiran od strane Programa prekogranične saradnje u jugoistočnoj Evropi (eng. South East Europe Transnational Cooperation Programme, SEE), biće realizovan u periodu od marta 2009. do februara 2012. Kontakt: office@danubeparks.org

NELI
Projekat NELI ima za cilj osnivanje mreže za saradnju po pitanju logistike i plovidbenog obrazovanja, sa fokusom na prevoz rečnim plovnim putevima na koridoru Dunava (Rumunija, Austrija, Mađarska). Započet u aprilu 2009, projekat traje do marta 2012, a ko-finansiran je od strane Evropske unije u okviru Programa prekogranične saradnje u jugoistočnoj Evropi (eng. South East Europe Transnational Cooperation Programme, SEE). Kontakt: vasilepipirigeanu@ceronav.ro, www.neliproject.eu

NEWADA – Mreža uprava na plovnom putu Dunava (eng. Network of Danube Waterway Administrations)
NEWADA, Mreža uprava na plovnom putu Dunava, ima za cilj povećanje efikasnosti Dunava kao evropskog prevoznog Koridora VII intenziviranjem saradnje između uprava plovnih puteva u Austriji, Slovačkoj, Mađarskoj, Hrvatskoj, Srbiji, Rumuniji, Bugarskoj i Ukrajini, radi unapređenja rečne plovidbe kao načina transporta koji je efikasan po pitanju troškova i neškodljiv za okolinu. Ko-finansiran od strane Evropskog fonda za regionalni razvoj (ERDF), projekat je započet u aprilu 2009, a završava se u martu 2012. Kontakt: markus.schedlbauer@via-donau.org, www.newada.eu

POLYCE – Metropolizacija i policentričan razvoj u centralnoj Evropi
Ova analiza sa fokusom na ESPON odnosi se na policentrične mreže funkcionalnih urbanih oblasti u metropolama u okviru dunavske regije. U cilju otkrivanja mogućnosti za održiv urbani razvoj na makro-regionalnom i gradskom nivou u okviru projekta se sprovodi teritorijalna analiza na oba nivoa. Srednjoevropski glavni gradovi – Beč, Prag, Budimpešta, Bratislava i Ljubljana će biti podrobno analizirani. Planirano trajanje projekta je od oktobra 2010. do aprila 2012. Projekat je ko-finansiran od strane Evropskog fonda za regionalni razvoj (ERDF).

Projekat umrežavanja NVO iz Dunavskog basena
Projekat umrežavanja NVO iz Dunavskog basena ima za cilj uključivanje NVO i civilnog društva u proces oblikovanja i ostvarivanja Strategije EU za Dunavsku regiju, koji je otvoren za sve interesne grupe. Kontakt: www.danubestrategy.eu

Projekat RISING je međunarodni istraživačko-razvojni projekat ko-finansiran iz sedmog okvirnog programa (FP7), kojim Evropska Komisija podstiče istraživačke i razvojne aktivnosti i njihovu praktičnu primenu u realnim uslovima. Ogranak Evropske Komisije DG-TREN (Department General for Transport and Energy) kroz RISING projekat podržava proširenje rečnih informacionih servisa na privatne operatere i integraciju unutrašnje plovidbe u intermodalne transportne lance. Kontakt: www.rising.eu

SUKI – Održiva kuhinja (eng. Sustainable Kitchen)
Projekat SUKI, koji finansira Evropski fond za regionalni razvoj (ERDF), ima za cilj smanjenje emisija CO2 u komercijalnim kuhinjama i kantinama u Češkoj i Austriji. Kontakt: http://suki.rma.at

TransEcoNet – Transnacionalne ekološke mreže (eng. Transnational Ecological Networks)
TransEcoNet razrađuje strategije i daje preporuke o načinima razvoja i upravljanja transnacionalnim ekološkim mrežama u centralnoj Evropi. Poseban fokus je stavljen na manje zaštićene i nezaštićene predele, takozvane međuprostore, između oblasti pod zaštitom. Oblasti za proučavanje u okviru projekta se nalaze unutar ili između širokih ekoloških mreža Alpa, Karpata i Zelenog pojasa. U projektu, koji finansira Evropski fond za regionalni razvoj (ERDF), učestvuju partnerske organizacije iz Nemačke, Austrije, Češke, Poljske, Mađarske i Slovenije. Kontakt: stephan.schoeps@tu-dresden.de, www.transeconet.eu

TransWaste
U fokusu ovog transnacionalnog projekta o saradnji je neformalni sektor prikupljanja otpada u okviru Dunavske regije. Cilj projekta, koji ko-finansira Evropski fond za regionalni razvoj (ERDF), jeste pružanje rešenja za smanjenje negativnih uticaja na okolinu. Sedam partnerskih organizacija iz Austrije, Nemačke, Mađarske, Poljske i Slovačke će učestvovati u projektu, koji se realizuje od januara 2009. do juna 2012. Kontakt: www.transwaste.eu

WANDA – Upravljanje otpadom za unutrašnju plovidbu Dunavom (eng. WAste management for inland Navigation on the DAnube)
U okviru projekta WANDA na reci Dunav će biti postavljen sistem za upravljanje brodskim otpadom, koji će biti transnacionalno koordiniran. Ukupni cilj projekta je ostvarivanje usklađenog razvoja i uvođenje preventivnih mera kako bi se ustanovio pristup za usmeravanje tokova brodskog otpada koji je neškodljiv za sredinu, i na taj način unapredila rečna plovidba kao održivo prevozno sredstvo i smanjili potencijalni rizici za važne rečne ekosisteme. Projekat, koji ko-finansira Evropski fond za regionalni razvoj (ERDF), biće realizovan u period od april 2009. do marta 2012. Kontakt: wanda@via-donau.org, www.wandaproject.eu
Nazad na vrh
Dozvole ovog foruma:
Ne možete odgovarati na teme u ovom forumu